Tanulási nehézségek segítése
2014/12/04 08:00
2238 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.

Nem megy a matek a gyereknek. Vagy éppen a magyar. Hiába ül mellette órákat, hiába a szülői segítségnyújtási szándék, nem tudja megtanulni. Bizony, sok szülő számára ismerős a szituáció, és sajnos gyakran vagyunk tanácstalanok is. Megpróbálunk egy kis segítséget adni.

tanulasinehezsegek

Az első feladat a tanulási probléma okának felderítése. Ebben tud segíteni az iskola fejlesztőpedagógusa, logopédusa és a Nevelési Tanácsadó szakemberei. A vizsgálatok eredményei alapján ők eldöntik, hogy elég-e a szaktanár által végzett tantárgyi korrepetálás a tanuló esetében, esetleg szükség van-e probléma specifikus fejlesztésre az iskolai fejlesztőpedagógus, vagy logopédus által, akik súlyosabb probléma esetén további vizsgálatokat javasolnak.

A gyengébb tanulási eredmény hátterében állhat tantárgyi lemaradás (ez tanári kompetencia), a tanuláshoz szükséges részképességek gyengesége (fejlesztési, logopédusi kompetencia), súlyosabb esetben nyelvi fejlődési zavar, idegrendszeri éretlenség (gyógypedagógiai, logopédusi kompetencia). Amennyiben terápiás fejlesztésre van szükség, az minden esetben egyénre szabott.

Gaál Dorottya fejlesztőpedagógus módszerei pedig gyakran otthon is alkalmazhatóak.

„A mai gyerekek többségének hasonló problémái vannak (pl. térbeli tájékozódás; szókincs hiánya; nagymozgások koordináltsága, vizuális percepció és differenciálás, auditív percepció és differenciálás; Gestalt látás; stb.), ezért a fejlesztéseken elsősorban ezekre fektetek hangsúlyt. A legfontosabb az, hogy szeressen járni a fejlesztésre, ’játéknak’ és ne tanulásnak fogja fel az egészet. Ezért olyan feladatokat igyekszem velük csinálni, ami valóban játék, de legalábbis más jellegű, mint a tanórai feladatok. Hiszen játék közben észrevétlenül is fejlődik. Ezeket a ’feladatokat’ inkább alsó tagozatosokkal lehet csinálni, felsősöknél elsősorban tantárgyi felzárkóztatás, megsegítés van előtérben.

Egy-egy játékkal nem csak egy-egy részképesség fejlődik, de azért mindegyiknek megvan a fő képességfejlesztő célja. Nézzük pár általam kedvelt feladatot:

1. Téri tájékozódásra: 

 • térbeli séta (négyzetrácsos felületen egymást irányítják)
 • megadott irány szerint rajzolni (egy kép lesz)
 • keresztbe lendítés (két agyfélteke összehangolása)
 • zsonglőr labda (labdák száma korhoz igazodjon)
 • labirintus 

2. Emlékezet:

 • szó-kép memória
 • szó-szó memória
 • kártyajáték (pl. SOLO, UNO, szám Solo)
 • bővülő mondat visszamondása
 • mozdulatsor visszamutatása
 • súgni 3-4 cselekvést, amit elmutogat és a többieknek ki kell találni mi volt az
 • babzsák adogatása közben mondókázni; sorolni hónapokat, napokat

3. Szókincsbővítés:

 • szólánc az utolsó betűvel, de az előtte elmondottakat is ismételje
 • barkóba
 • történetképeket sorba rendezni, és az alapján elmesélni a történetet

4. Vizuális észlelés, differenciálás, figyelem:

 • puzzle
 • társasjátékok (pl. Halli Gali; Abalone; Rush Hour; Marokkó; stb)
 • logikai lapokból sort kirakni, hogy csak 1 dologban különbözzön a következő
 • szám – és betűszínező
 • titkosírás megfejtése (pl. 1-1 ábra 1-1 betűt jelent)
 • kakukktojás keresés
 • betűtengerben kérdéses betű vagy értelmes szavak keresése
 • betűsort szavakra tagolni
 • számokat sorban összekötni és kép lesz belőle
 • építs ugyanilyet (pálcikákból)
 • nagy képen kis kép megtalálása
 • melyik néz ki úgy, mint az első
 • kép átmásolás négyzetrácsos lapon
 • alak háttér: mi bújt el az képen (kiszínezni)
 • Gestalt látás: képek kiegészítése egésszé

5. Auditív észlelés és differenciálás, emlékezet:

 • postás játék: súgni 2-3 mondatot és továbbadni suttogva
 • 1-1 szám 1-1 mozdulat: amelyik számot mondom, a hozzá tartozó mozdulatot kell mutatni
 • ritmus visszatapsolása

6. Olvasás és szövegértés:

 • lottójáték
 • szó szintézis (betűkből szóalkotás, szótagokból szóalkotás)
 • mondatszintézis (tagmondatok párosítása, mondatbefejezés)
 • szóban szó keresése
 • varázsbetű program

7. Logika:

 • sudoku (ábra, betű, szám)

8. LOGICO feladatlapok

9. taktilis észlelés:

 • tapintás alapján felismerni csiszoló papírból betűt, számot
 • logikai lapokat letakarom és keresse meg őket a megadott sorrendben
 • egymás hátára rajzolni betűt, számot
 • csukott szemmel feküdni, melyik testrészét érintem meg
 • körben ülni és keresztben egymás térdét fogni, sorban ütögetni egymás térdét

Szerintem nagyon hasznos az órán való megsegítés. Ezek a gyerekek mellé (főleg, ahol egy osztályban több van) gyógypedagógiai asszisztens kellene órákra is, ahol együtt tudnak haladni a többiekkel, de mégis differenciáltan egyéni megsegítéssel jobban el tudják sajátítani a tananyagot. Alsóban elsősorban az írás és matek órákon, felsőben pedig matematika órákon van ennek nagy jelentősége.”
Amikor tehát gyermekünkkel foglalkozunk, láthatjuk, hogy nem feltétlenül kell teljesen különválasztani a játékot és a tanulást. Ha pedig mindezt szeretettel, türelemmel és kitartással tesszük, gyermekünk is eredményesebben tanul majd. És akkor akár matek is jól mehet.

Erdős Levente

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE program Program iskoláknak a bullying ellen
Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten