Távirányítás VNC-vel, III. rész
2004/07/11 16:39
1373 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.
Ebben a részben a haladó beállításokat kezdjük el áttekinteni, kitérve egyes, csak a registryből elérhető paraméterekre is.

A WinVNC futtatása szolgáltatásként
A WinVNC futtatható úgy is, mint rendszer szolgáltatás mind az NT kerneleken (NT/2000/XP/2003) mind az egyszerűbb Windows (95/98/ME) rendszereken, ahogy az a következőekben be is mutatjuk. Így lehetővé válik egy ilyen számítógéphez kapcsolódni akkor is, ha éppen senki sincs rajta bejelentkezve. Az NT/2000/XP/2003 rendszereken lehetőségünk van a Ctrl-Alt-Del billentyűkombináció küldésére is, így például feloldhatunk egy lezárt munkaállomást is. Fontos, hogy 'szolgáltatás' üzemmódban a WinVNC jellemzői számítógép szinten értendők, és nem az egyes felhasználókra. A számítógépre vonatkozó WinVNC alapértelmezett beállításokat a Start... menü RealVNC csoportjának 'Show Default Properties' érhetjük el.

Érdemes még megemlítenünk a következő jellemzőket:
Windows NT/2000/XP 'jellemzők':
A WinVNC megkísérli azonosítani a bejelentkezett felhasználót és megkeresni a hozzá tartozó beállításokat a regisztrációs adatbázisban (hacsak az AllowProperties segítségével le nem tiltottu¬¬k - lásd később). Ahhoz, hogy ez működjön, szükség van egy előkészítő alkalmazásra, amelynek futnia kell, amikor egy felhasználó bejelentkezik, amely majd átadja a megfelelő információkat a WinVNC fő moduljának. Ha ez a segédalkalmazás valami okból nem képes lefutni, a WinVNC folytatja a működését, de nem fogja tudni, ki jelentkezett be, így a beállítások a gépspecifikus, illetve az alapértelmezett felhasználó értékeket fogják figyelembe venni.
Windows 95/98/ME 'jellemzők':
Amennyiben a Windowst úgy állítottuk be, hogy minden egyes felhasználónak a bejelentkezését követően a saját beállításai jussanak érvényre, abban az esetben a jelszó az adott felhasználóhoz tartozó VNC jelszó lesz. Ha minden felhasználó ugyanazokat a beállításokat használja, abban az esetben mindig az alapértelmezett, géphez tartozó jelszót kell használni a kapcsolódás során.

Általános jellemzők a Windows NT/2000/XP és a Windows 95/98/ME operációs rendszereken:
Bármi, ami a Windows VNC kiszolgálón a képernyő felbontását megváltoztatja, azt eredményezi, hogy az összes megjelenítő ügyfél leválasztásra kerül, és újra kell kapcsolódnia. A bejelentkezés szintén ezzel az eredménnyel járhat, ha az egyes felhasználókhoz más képernyő felbontás van hozzárendelve.
Ha a felhasználó egy olyan képernyőt használ, amely nem az alapértelmezett szerinti a futó szolgáltatás számára, a kapcsolódó kliensek szintén leválasztásra kerülnek, amint a felhasználó bejelentkezik.
Amennyiben a WinVNC már fut, mint rendszer szolgáltatás, nem lehetséges egyidejűleg másik, felhasználói szinten futó WinVNC szál futtatása.

A következőkben megmutatjuk, hogyan lehetséges a WinVNC-t futtatni, mint szolgáltatást, feltételezve, hogy már telepítettük a WinVNC-t. Windows NT/2000/XP használata során rendszergazdai jogosultságokkal kell rendelkeznünk.
1. Válasszuk ki a "Register VNC Server Service" menüpontot a Start menü VNC Server almenüjéből,
vagy:
indítsuk el a parancsértelmezőt és futtassuk a WinVNC programot az -install (vagy -reinstall) opcióval, pl:
D:> C:
C:> cd "Program FilesRealVNCWinVNC"
C:Program FilesRealVNCWinVNC> winvnc -install
2. Windows 95/98/ME : A WinVNC szolgáltatás ezzel elindult és minden alkalommal futni fog, amikor a Windows 95/98/ME elindul.
Windows NT/2000/XP : A WinVNC szolgáltatás regisztrálva lett, és minden alkalommal futni fog, amint a Windows NT/2000/XP elindul, de JELEN PILLANATBAN MÉG NEM FUT! De futni fog, amint a gépet újraindítjuk. Ha azt akarjuk, hogy rögtön elinduljon, használhatjuk a vezérlőpult szolgáltatások részét, vagy a net start parancsot a parancssorból:
C:> net start winvnc
A szolgáltatás már fut, de még mindig nem láthatjuk nyomát, hacsak nem jelentkezünk be ismételten, mivel a tálcán semmi sem jelenik meg. Használjuk a WinVNC Service Helper programot a Start menüből, hogy megtudhassuk, milyen felhasználói adatokkal is fut a szolgáltatás!
3. Ha szeretnénk megváltoztatni a WinVNC beállításokat (pl. jelszó), amikor nem látható a tálcán a VNC ikon, akkor használhatjuk a 'Show User Properties' programot a Start menü VNC Server részében.
Ha szeretnénk megváltoztatni az alapértelmezett beállításokat, amelyek felhaszálói bejelentkezés nélkül érvényesek, vagy nem felhasználó specifikusak, akkor használjuk a 'Show Default Properties' részt a Start menü VNC Server részében. Az alapértelmezett beállításokról még a továbbiakban is talál információt.
Fontos : Windows 95/98/ME : Ha a Windows 95/98/ME úgy lett beállítva, hogy minden felhasználó a saját beállításait használja, akkor a VNC beállítások is a bejelentkezett felhasználóhoz tartoznak. Ha nincs felhasználó bejelentkezve, vagy a Windows 95/98/ME úgy lett beállítva, hogy minden felhasználó ugyanazokat a beállításokat használja az adott gépen, akkor a beállítások az alapértemezett felhasználói beállítások ("Default user settings") alapján lesznek elvégezve, és nem felhasználó alapon, ahogy az a WinVNC-nél egyébként megszokott. (Windows 95/98/ME alatt, a bejelentkező ablakban a "mégse" gomb menyomásával szintén az alapértelmezett felhasználói beállítások jutnak érvényre.)
4. Amikor a WinVNC egy újabb példányát telepítjük, vagy csak eltávolítjuk a meglévőt, először a szolgáltatás regisztrációját kell törölni a rendszerből az "Unregister VNC Server Service" menüpont segítségével vagy a -remove parancssori kapcsolóval.
Figyelem: A szolgáltatás eltávolítás sikertelenségéről szóló hibaüzenet általában azt jelzi, hogy az nem a telepítés sorrendjét nem tartottuk be!
Parancssori kapcsolók
A következőkben bemutatjuk az összes parancssori kapcsolót. Valószínűleg nem lesz másra szükségünk, hacsak nem válunk igazi "keményvonalas" VNC felhasználóvá!
-run
Elindítja a WinVNC-t, és figyelmen kívül hagyja a további paraméterlistát.
-install
Regisztrálja a WinVNC szolgáltatást és feldolgozza a parancssor további részét.
-reinstall
Törli, majd újra regisztrálja a WinVNC szolgáltatást és feldolgozza a parancssor további részét.
-remove
Eltávolítja a WinVNC szolgáltatást és folytatja a parancssor feldolgozását.
-settings
A futó WinVNC példány megjeleníti az aktuális felhasználóhoz tartozó beállításokat.
-defaultsettings
A futó WinVNC példány megjeleníti az alapértelmezett beállításokat.
-connect [host]
A WinVNC futó példányát egy kimenő kapcsolat létesítésére utasítja egy futó megjelenítő felé. Ez azonos az 'Add New Client' menüponttal. Többszörözhető is a paraméter, így egyidejűleg több kliens felé is kapcsolatot teremthetünk. Ha nem adjuk meg a [host] paramétert, akkor az "Add New Client" párbeszédpanel jelenik meg.
-kill
Leállítja az éppen futó WinVNC programot.
-about
Az éppen futó WinVNC megjleníti az 'About' párbeszédpanelt, pl. megtudhatjuk a verziószámot.
Ha nincsenek paraméterek megadva, egyszerűen elindul a WinVNC. Több paramétert is megadhatunk, némelyiket többszörözhetjük is. Például, az éppen futó WinVNC-t a következőképpen frissíthetjük egy újabb verzióra:
WinVNC_new -reinstall : Ez így megállítja és eltávolítja az aktuális WinVNC példányt, és telepíti az újat, mint szolgáltatást.
WinVNC_new -kill -run : Ez így megállítja és eltávolítja az aktuális WinVNC példányt, és elindítja az újat, mint alkalmazást.

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE program Program iskoláknak a bullying ellen
eBiztonság Minősítés Minősítési rendszer oktatási intézményeknek
Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten