Többszenzoros módszerek matematikaórán
2013/02/07 08:00
3379 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.

Többszenzoros tanulás? A tanuló a betűk gyakorlásánál hallás után ismétli a hangot, majd leírja a hangnak megfelelő betűt a homokba. Hall, tapint és lát. Tanulás során egy időben használja az érzékszerveit.  Hallás után ismétli a hangalakot, a homokba írva látja a betű alakját és tapintás útján érzékeli a betű formáját. Tanulási nehézséggel küzdő tanulóknál jól alkalmazhatók azok a módszerek, melyek lehetővé teszik számukra, hogy a tanulnivalót több irányból megközelítve dolgozhassák fel.

matekfa-tall

De vajon létezik-e olyan többszenzoros módszer, mely láthatóvá teszi a matematikát?

Igen, létezik ilyen. Vannak olyan matematika órán is használható módszerek, mely egy időben több érzékszervünket aktiválják, ezáltal a diszkalkuliások számára nagy segítséget jelenthetnek az összeadás, kivonás, szorzás, osztás megértésében.

Szorzó trükk az ujjaiddal

Gondolnád, hogy egyszerűen szorozhatsz csupán az ujjaid segítségével? A hatos szorzótól a tízes szorzóig kiszámolhatod a szorzatot úgy, hogy csupán az ujjaidat hívod segítségül. A módszer alkalmazásához ugyan ismerned kell a szorzótáblát egyestől ötösig, de a problémás szorzatoknál, mely általában a hatos, hetes, nyolcas szorzó szokott lenni, kiváló megoldás lehet. A módszer a következő: Mindkét kezeden számozd be az ujjaid oly módon, hogy a hüvelykujjad legyen a hatos, a mutató a hetes, a középső a nyolcas, a gyűrűs a kilences és a kisujjaid pedig a tízes! Számoljuk ki, mennyi 6-szor 7! Fordítsuk egymással szembe két tenyerünket és illesszük össze a bal hüvelyujjunkat (6) a jobb mutató ujjunkkal (7). Összeillesztett ujjaink és ezektől felénk eső ujjak 10-et érnek, vagyis a két összeillesztett ujjunk 10+10 és a felénk eső maradék hüvelykujjunk is 10, vagyis összesen eddig 30. Ezek után számoljuk össze, hogy az összeillesztett ujjaink mögött, két kezünkön külön-külön hány ujjunk maradt? A bal kezünkön négy, a jobb kezünkön három. Szorozzuk össze ezt a két számot, 4x3=12. Adjuk hozzá az előző harminchoz: 12+30=42. Tehát 6x7=42.

Kilences szorzótábla – ujjmódszer

A kilences szorzótáblára alkalmazhatunk egy másik számolási trükköt is. A két tenyerünket tartsuk egymás mellett magunk előtt. Balról jobbra haladva képzeletben számozzuk be ujjainkat egytől tízig. Majd kezdjük a kilences szorzótáblát. Baloldalról indulunk. Egyszer kilencnél hajlítsuk be a bal kezünk első ujját, a kisujjunkat, az ettől jobbra eső ujjak száma kilenc, tehát 1x9=9. A következő kétszer kilenc. Hajlítsuk be balról a második ujjunkat, a gyűrűs ujjunkat. A behajlított ujjunktól balra eső ujj tízet ér, míg a jobbra esők mindegyike egyet. Tehát kétszer kilenc esetében a gyűrűsujjunk mellett balról egy ujj az tíz, jobbról pedig nyolc, vagyis 2X9=18. Háromszor kilencnél hajlítsuk be balról a harmadik ujjunkat, majd nézzük meg , hány ujjunk esik tőle balra és jobbra. Balra kettő, jobbra hét ujjat számolhatunk, vagyis 3x9=27.

Törtpillangó

A törtek összeadására is van egy különleges, látványos módszer. Vegyünk két törtet, írjuk fel őket a hagyományos módon. Először rajzoljuk meg a pillangó szárnyait, úgy, hogy keresztbe karikázzuk be a számlálókat a nevezőkkel, az egyik tört nevezőjét karikázzunk be a másik tört számlálójával, majd tegyük meg ezt a másik számlálóval és nevezővel is. A pillangónak a tájékozódáshoz szüksége van a szárnyai mellé csápokra, ezért mindkét szárnyára rajzoljunk egyet-egyet, majd a szárnyak alatt alulról rajzoljuk be a testét. A csápokba írjuk fel a hozzá tartozó karikába foglalt számok szorzatát, majd alul a test résznél pedig a két nevező szorzatát. A csápokat adjuk össze, ezek adják a végeredmény számlálóját, a testbe írt szám pedig a nevezőt. Szükség esetén a tört ezután egyszerűsíthető. Kivonásnál ugyanígy alkalmazható ez a módszer, annyi különbséggel, hogy a csápoknál szereplő számoknál összeadás helyett kivonást kell alkalmazni.

A leírt tanulási módszerek és további lehetőségek megtekinthetők a Sulinet Pinterest oldalán.

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE program Program iskoláknak a bullying ellen
Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten