Trier - Németország legrégibb városa 1.
Prievara Tibor
2003/06/10 20:39
1943 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.
Triert Rajna-Pfalz tartományban találjuk. Címerén a város védőszentje - Péter - jobb kezében a város kulcsát, baljában pedig egy könyvet tart. Nézzük, hogy is kezdődött a város több, mint 2000 éves története!

A kezdetek

Számtalan õstörténeti lelet utal arra, hogy Trier környéke már a történelem elõtti idõkben is lakott terület volt. Amikor Julius Caesar meghódította Galliát, a Rajnát tette a Nyugat-Római Birodalom keleti határává. I. e. 16-ban, Gallia újjárendezése során Augustus császár a tartomány fõvárosává tette a Mosel menti várost, mely tiszteletére az "Augusta Treverorum" nevet kapta. 60 évvel késõbb a római történetírók már mint nagyon gazdag és jómódú várost emlegették Triert.

Az eredetileg itt lakó kelta törzs szabadságának visszaszerzésére tett hasztalan kísérlete után a város egy majd 200 évig tartó békés idõszak során élte elsõ jelentõs virágzását. A 30.000 ember befogadására alkalmas amfiteátrum, és a Mosel közelében épült fürdõk romjai az i. sz. I. századi város elevenen lüktetõ életnek ékesszóló tanúi .

A pihenés és a népünnepélyek helyei voltak ezek, a sakktáblaszerûen megtervezett római város tengelyén fekvõ díszút végpontjain. A hajdani város központjában találhatóak a fórum (a római városháza), a nagyobb gyûlések színterének maradványai. A maga 285 hektárt felölelõ területével Trier majd háromszor olyan nagy volt, mint a római kori Köln.

Trier helytartók és fõadószedõk székhelye volt, ami azt eredményezte, hogy hivatalnokok egész sora lakott itt. A terület gazdasági középpontja és jelentõs útvonalak metszéspontja volt. Híres volt textil- és fazekasipara, és a már akkor virágzó borkereskedelmet a korábban itt telepített szõlõ, és annak kiterjedt kultúrája alapozta meg.

Trier: "a második Róma"

Trier elsõ virágkorának a frankok betörése vetett véget 275-ben. A frankok áttörték a Limest, és romba döntötték a várost. De ez a katasztrófa lett az elindítója egy második, még csillogóbb virágzásnak. A birodalom nyugati végeinek megerõsítésének kényszere a birodalom felosztásához vezetett: Trier a Galliát, Spanyolországot és Britanniát magába foglaló Nyugat-Római Birodalom fõvárosa lett, császári székhely, az elkövetkezõ több, mint 100 év politikai és katonai központja.

Falai közt virágzó császári udvartartás bontakozott ki. Az ekkor épült paloták még ma, romjaikban is jellegzetes városképi elemek. Trier lett a második Róma. A város közepén a császári palota a pompás trónteremmel és a cirkusz egy hatalmas, a városból kimagasló épületegyüttest alkottak.

A kiterjedt várost - biztonsága megõrzése érdekében - 6 méter magas, õrtornyokkal megszakított fallal vették körül. Négy kapuja közül az északi kapu, a mai Porta Nigra, impozáns romként maradt fönn. Hogy nem esett kõfejtõk áldozatává, mint ennek a kornak sok más nagy építménye, azt annak köszönheti, hogy egyházi célokra használták.

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE program Program iskoláknak a bullying ellen
eBiztonság Minősítés Minősítési rendszer oktatási intézményeknek
Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten