Új tanév, megújult törvény: bővülnek a szülők jogai
Szendrei Judit
2003/08/12 11:52
1393 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.
2003. szeptember elseje nemcsak az iskolakapun elsőként belépő 110 ezer elsős, de a felsőbb osztályosok, sőt középiskolába járók számára is számos újdonsággal szolgál majd. A közoktatási törvény nyár közepén elfogadott módosításainak zöme ugyanis most, az új tanévtől lép életbe. A változások egy csoportja közvetlenül is érinti a szülőket.

Költségek, buktatás

A június közepén elfogadott jogszabály-módosítás több ponton is megerősítette a szülők jogait, sok olyan kérdésben, amelyben eddig az iskola egyedül dönthetett, a jövőben ki kell kérnie a szülők közösségének véleményét. A legfontosabb változások a szülők egyik érzékeny pontját: a pénztárcájukat érintő kérdésekben történtek, a módosítás értelmében ugyanis az iskolának szeptembertől nagyobb figyelmet kell fordítania a családok anyagi helyzetére.

Mivel az oktatáshoz szükséges ruházati és egyéb felszerelések költségeit a szülőknek kell kinyögnie, az intézményvezetők és szaktanárok ezentúl nem kötelezhetik a szülőket olyan drága könyvek vagy tanszerek vásárlására, amelyek nincsenek összhangban azok anyagi lehetőségeivel. A jogszabály azt is előírja, hogy a következő tanév várható kiadásairól június végéig tájékoztatni kell a szülőket, hogy a terhek ne egyszerre jelentkezzenek.

Fontos változás az is, hogy az intézményen kívüli foglalkozások (erdei iskola, múzeum- vagy könyvtárlátogatás) kiadásai ezentúl az ingyenes ellátások körébe tartoznak, és a szülő helyett az iskolát terhelik, ami - főként a több napos erdei iskolákat tekintve - jelentős könnyebbséget okoz majd a családoknak.

A törvénymódosítás egyik legtöbb visszhangot kiváltó pontja volt, hogy az első három évfolyamon csak a szülő beleegyezésével lehet a diákokat évismétlésre kötelezni. Bár a szülők jó része idegenkedik az ötlettől, a törvényalkotók szerint az új szabályozás a gyermeki jogok hatékonyabb érvényesítését segíti.

Pedagógiai szakemberek szerint a változás mellett szól, hogy a gyerekek nem egyformán érnek, egyikük gyorsabban, másikuk lassabban birkózik meg a feladatokkal, ezért szerencsés az adott gyermekhez igazítani a követelményeket. A gyermeki személyiség alakulására ráadásul egyértelműen negatívan hat az évfolyamismétlés, hátráltatja a személyiség pozitív irányú fejlődését, sőt akár egy életre szóló önbizalomvesztést, kisebbségi érzést válthat ki a gyerekben.

A törvényalkotók szerint ebben az időszakban a gyermek teljesítménye még sokkal inkább a családi hátteréről és egyéni érettségéről tanúskodik, semmint valódi képességeiről. Az iskola feladata ezért éppen az, hogy ezeket az induláskor meglévő hátrányokat a negyedik évfolyam végére kiegyenlítse.

Titoktartási kötelezettség

A jogszabály-módosítás másik vitatott pontja a pedagógusi titoktartás kötelezettségének bevezetése volt. A tanárokat a közoktatási törvény módosítása arra kötelezi, hogy titokban tartsanak minden, a diákokkal kapcsolatos információt, amelyről munkájuk során szereztek tudomást. Ha a pedagógus valamit a szülővel szeretne közölni, a tanuló a titoktartás alól írásban adhat felmentést.

Bár a módosítást sokan bírálták, a jogalkotók szándéka szerint titoktartási kötelezettség lehetővé teszi, hogy a tanulók és a pedagógusok között bizalmi viszony alakuljon ki, ez pedig biztosítja az egyébként nehezen feltárható problémák megismerését. A törvény bírálói úgy vélik, hogy a titoktartással kapcsolatos előírások korlátozzák a szülők gyermeknevelési alapjogát, mivel alapvető információktól fosztják meg őket. A jogszabály ellenzői szerint ugyanis vannak olyan speciális esetek, amelyekről a szülőket feltétlen tájékoztatni kell, mert a diák életében sorsdöntők lehetnek. Ilyen például az is, ha kiskorú drogozik, alkoholt fogyaszt, vagy felnőtt korúval, esetleg bűnözővel létesít szexuális kapcsolatot.

Törvényalkotók a támadásokra válaszul hangsúlyozták: nem vonatkozik a titoktartási kötelezettség azokra az információkra, amelyek a gyerek egészségét, fejlődését veszélyeztető körülményekről szólnak. Fenyegetettség esetén tehát a tanár megfelelő tájékoztatást adhat a szülőknek vagy a gyermekvédelmi hatóságnak.

A szeptember elsején életbe lépő törvénymódosítások többsége a fentieken túl csak közvetve érinti a szülőket, a gyerekek szempontjából azonban jelentős változást jelentenek. Ilyen például, hogy bár központilag nem tiltják meg az írásbeli házi feladat lehetőségét, a módosítás nyomán az intézmények pedagógiai programjától függően a hétvége, a szünet elvileg nagyobb mértékben lehet a pihenésé. Szintén ősztől lép életbe a hátrányos megkülönböztetés tilalma is. Eszerint semmissé lehet nyilvánítani minden olyan döntést, intézkedést, amely a gyermekek, tanulók csoportját vagy akár közülük egyvalakit neme, kora, származása, családi helyzete vagy bármely más oknál fogva hátrányosan megkülönbözteti.

A jogszabály módosításának bizonyos részei csak jövő szeptembertől lépnek életbe. Az egyik legfontosabb ilyen, hogy a kilencedik évfolyamon minden gimnáziumban és szakközépiskolában nyelvi, informatikai előkészítő évfolyamok indulhatnak. Ezekben az osztályokban az időkeret legalább 40 százalékában idegen nyelvet tanulnának a diákok, 25 százalékát informatikai ismeretek oktatására, a fennmaradó órákat pedig képességfejlesztésre kellene fordítani.

Ugyancsak 2004. szeptemberétől lép életbe az iskolai oktatás kezdő szakaszának megnyújtása. Az alapkészségeket (olvasást, fogalmazást) megalapozó időszak eszerint két évvel kitolódik, vagyis az írást, olvasást, számolást oktató tanítók egészen a hatodik osztály végéig foglalkoznak majd a tanulókkal. Az általános iskola első három osztályában és a negyedik évfolyam félévekor, 2004-től kőtelezővé válik a szöveges minősítés is.

A törvénymódosítás 2005. szeptember 1-jétől életbe lépő változásai az érettségi és a felvételi rendszert érintik. A felsőoktatási intézményekbe történő felvétel eszerint az érettségi vizsgán elért eredménytől függ majd, a főiskolák, egyetemek pedig maguk határozzák meg, hogy melyik tantárgyból milyen szintű érettségi vizsgát kívánnak felvételi előfeltételként.

Képek

  • www.york.gov.uk/learning/schools/ schools/nursery.htm
  • www.cairns.pcq.org.au/ index.php3/7

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE program Program iskoláknak a bullying ellen
Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten