Útkeresés és avantgarde
Farkas Zoltán
2007/09/29 15:54
962 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.
Az új művészet "nem az anyagban rejlő ›isteni szellem‹ kifejtésén dolgozik, [...] hanem az ellenállással telített anyagba bele akarja erőszakolni tulajdon életének egy esszenciális csöppjét." (Kassák Lajos)

Kassák Lajos: A korszerű művészet él (1925) c. tanulmánya alapján

A szép új világ

„A művészet nem a társadalom törvényein kívül álló szépségideál, hanem a kor egyéb erőitől determináltan, mindennapi életünkből eredő és arra visszaható életmegnyilvánulás.” Az előző megállapításból nem csak az derül ki, hogy milyen szoros a kapcsolat a művészeti ideálokat szülő aktuális kor társadalmi viszonyai és eszményképei között, hanem az is, hogy a társadalmi és gazdasági krízisek összefüggenek a művészetekben fellépő válsághelyzetekkel.

A stílus és az idő között nagyon szoros egymásrautaltság van: „a stílus formaegység – a forma pedig az idő reprezentánsa a művészetben. Az idő mozgás, s a mozgás: változás.” Ahogy egy mai lány nem mehet be krinolinban az irodába, a művész ugyanúgy nem fejezheti ki magát El Greco vagy Shakespeare stílusában.

A társas(ági) lény

Az avantgarde tehát annak a kornak a terméke, amelyben született. Marinetti első manifesztumából sem, a felszabadult öröm, hanem a kétségbeesett vergődés érezhető, a polgári világ megváltoztatásának vágya hatja át. Az avantgarde indítása nem filozofikus tudás és szándék eredménye, hanem ösztönös tett volt ez a lépés.

Az új művészeti irányzatok létjogosultságát sokan megkérdőjelezik, mert egyrészt a klasszikus esztétika kereteit szétfeszítik, másrészt a mindennapi világból, annak tárgyaiból építkeztek, a művészeti kifejezőeszközöket tagadó, azt készakarva ellehetetlenítő látvány- és hangzáselemeket használtak. Sokan a művészetek csődjeként értelmezték az avantgarde irányzatok és kísérletek metamorfózisait: új megközelítések és ideológiák, eszmék tömkelege keletkezett és tűnt el nagyon gyorsan. Kassák azonban szembeszáll ezzel az értékeléssel: szerinte nem az az érdekes, hogy hány izmus hozta létre az új értékeket, hanem hogy ezek az értékek léteznek és megtermékenyítően hatottak a későbbi korok számára is.

Kassák a művészeti csődöt sokkal inkább a reneszánsszal kezdődő klasszikus művészeti korokhoz köti, s az impresszionizmust tekinti ezen változás betetőzőjének. "Az impresszionizmus az illuzórikusban kulminált, pedig a művészet értéke és jelentősége a 100%-os realitás."

Az átalakított anyag

Az új művészet számára az alkotás alapvető kérdése, hogy mit tud kezdeni az előtte lévő anyaggal. Vagyis „nem az anyagban rejlő ›isteni szellem‹ kifejtésén dolgozik, […] hanem az ellenállással telített anyagba bele akarja erőszakolni tulajdon életének egy esszenciális csöppjét.” A művészet tehát alkotás, amellyel az ember állást akar foglalni, s érvényesíteni tudja önmagát.

A művészet emberi produktum, így a háborún és a forradalmakon átment ember nem lehet többé az, aki a múltban volt. Az alkotó művész már nem a magát a társadalmon kívül képzelő fantaszta, hanem két elv vezeti: egyrészt „a szép az, ami tökéletes, és tökéletes az, ami a hivatásának a lehető legjobban megfelel”; másrészt „nem az eldologiasodást, hanem a dolgok használhatóságát” akarja.

Kassák szerint az izmusok négy nagy csoportra oszthatók:

  1. futurizmus: szimultanizmus, taktilizmus, dadaizmus, mekanizmus, merzizmus, brüitizmus, zenitizmus
  2. expresszionizmus: neoplaszticizmus, primitivizmus, ultraizmus, imaginizmus, absztraktizmus, szuprematizmus, szürrealizmus, poetizmus
  3. kubizmus: képarchitektúra, purizmus, objektivizmus
  4. konstruktivizmus: aktivizmus, proun, urbanizmus

Az avantgarde kiindulópontjának Cézanne és a posztimpresszionizmus tekinthető, ebben az irányzatban már egyértelműen jelen vannak az expresszionizmus jelei. A futurizmus 1909-ben jelent meg, amikor Marinettiék csoportja a „múlt értékei által alátemetett Rómában” hirdették meg a programjukat (amiben egy italozós autós kirándulás volt az inspiráló élmény), az ókorból a mai élet technikai romantikájába száguldottak át: a mozgás, a repülő, felhőkarcoló, autó került az érdeklődésük középpontjába. Erre reagált az expresszionizmus: a futurizmus külsőségei helyett a belső elmélyülés, a cselekvő aktivitás helyett lírai értékeket jelenít meg.

Ez a két irányzat inkább a művész emberi, s nem a művészet tárgyi problémáival foglalkozik. Erre a tényre válaszul született meg a kubizmus, a szigorú és tudományos pontosságú irányzata, amely az anyag és a művészi objektum dologi és szerkezeti megismerésére törekszik az érzelgősség helyett. Kassák szerint a kubizmus jutott el a mai ember alkotásának fundamentumához, gerincéhez a konstrukcióhoz, azaz a konstruktivizmushoz. Az izmusok eljutottak tehát „a tagadás anarchikus gesztusaitól az igenlő építésig.”Az avantgarde kiindulópontjának Cézanne és a posztimpresszionizmus tekinthető, ebben az irányzatban már egyértelműen jelen vannak az expresszionizmus jelei.

A futurizmus 1909-ben jelent meg, amikor Marinettiék csoportja a „múlt értékei által alátemetett Rómában” hirdették meg a programjukat (amiben egy italozós autós kirándulás volt az inspiráló élmény), az ókorból a mai élet technikai romantikájába száguldottak át: a mozgás, a repülő, felhőkarcoló, autó került az érdeklődésük középpontjába. Erre reagált az expresszionizmus: a futurizmus külsőségei helyett a belső elmélyülés, a cselekvő aktivitás helyett lírai értékeket jelenít meg.

Ez a két irányzat inkább a művész emberi, s nem a művészet tárgyi problémáival foglalkozik. Erre a tényre válaszul született meg a kubizmus, a szigorú és tudományos pontosságú irányzata, amely az anyag és a művészi objektum dologi és szerkezeti megismerésére törekszik az érzelgősség helyett. Kassák szerint a kubizmus jutott el a mai ember alkotásának fundamentumához, gerincéhez a konstrukcióhoz, azaz a konstruktivizmushoz. Az izmusok eljutottak tehát „a tagadás anarchikus gesztusaitól az igenlő építésig.”

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE program Program iskoláknak a bullying ellen
eBiztonság Minősítés Minősítési rendszer oktatási intézményeknek
Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten