Válogatott matematikafeladatok a szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar első évfolyama részére
2007/11/26 08:00
1908 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.

Dr. Takács Márta, matematikus, a szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar egyetemi docensének könyvismertetőjét adjuk közre ezeken az oldalakon.

valmat Béres Zoltán Válogatott matematikafeladatok a szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar első évfolyama részére című kötetét október végén mutatta be a szerző a Tanítóképzőben. A könyvet a szabadkai Kosztolányi Dezső Diáksegélyező egyesület adta ki.

A feladatgyűjtemény mögött több éves oktatói tapasztalat áll, hiszen dr. Péics Hajnalka tanársegédjeként Béres Zoltán oktatta több éven keresztül a matematikát a gyakorlati órákon a Tanítóképzőben. Az évek során a tantervi elvárások kikristályosodtak, alkalmazkodtak a többi rokon felsőoktatási intézményben oktatottakhoz.

A felsőoktatásban, de a Tanítóképzőben különösen, a matematikaoktatás egyik fontos célja, hogy a már megszerzett ismeretek rendszereződjenek, és az alapvető algebrai és geometriai fogalmak megrögződjenek A tanítónak ugyanis teljes biztonsággal kell kezelni azokat. 

A feladatgyűjtemény „A” feladatsora megfelelő alapot nyújt ehhez, hiszen felöleli az első félévben rendszerbe foglalt alapvető logikai, halmazelméleti, függvényelméleti, számelméleti és algebrai ismereteket, valamint segít felülemelkedni, és teljességében absztrahálva látni a témaköröket.

A feladatgyűjtemény „B” feladatsora olyan, az alsós korosztálynak készült feladatokat tartalmaz, amelyek kapcsolódnak a Tanítóképző tananyagában szereplő, alapjaiban és összefüggéseiben tárgyalt matematikai témakörökhöz.

Mindez nagyon fontos, hiszen tudatosítani kell a hallgatókban, mennyire fontos számukra a tantervi követelményekben leírtakat mélységében és kellő alapossággal elsajátítani, mert azok nem absztrakt elméletek, azok igenis az alsósoknak oktatott matematika alapját képezik, és fontos őket átfogóan, elvontan, egy kicsit felülről látni. Az, hogy az absztrakt elmélet, és az oktatási gyakorlat így összekapcsolódik a feladatgyűjteményben, talán biztonságérzetet ad majd a hallgatóknak. Ezt a biztonságérzetet sugározva a majdani tanórákon bizalmat kell ébreszteniük a kisgyerekekben a matematika iránt, és kedvet kell adniuk azoknak, akik esetleg emelt szinten is foglalkoznának a matematikával. Régiónkban nagy szükség van nem csak a matematikusokra, hanem a leendő műszaki szakemberekre is, akiknek még az alsóbb osztályokban kell megkedvelni a matematikát.

valmat2 A feladatgyűjtemény tehát nem csak a most a Tanítóképzőben tanuló hallgatók részére készült. Forgathatják azt a praktizáló tanítók is, hiszen az "A" feladatsor alapos ismétlést nyújt a számukra, a "B" feladatsor pedig nagyszerű gyakorlófeladatokat kínál órai vagy tehetséggondozó foglalkozásokra.

A feladatgyűjteményben a szerző a feladatokhoz útmutatót is kínál. Posztgraduális tanulmányit, amelyek a matematikaoktatás módszertani problémáival foglalkoznak, máris a gyakorlatban alkalmazza, hiszen az útmutató nem a feladat megoldását adja meg, hanem olyan kérdésekkel vezeti el az olvasót a megoldás irányába, amelyek észrevétlenül rámutatnak a megoldáshoz szükséges összefüggésekre, fogalmakra. A szerző fiatal kora ellenére nagy jártasságról tett tanúbizonyságot a tárgyalt témakörök tekintetében, és elsősorban a feladatok nehézségének megválasztása, sokszínűsége tekintetében. Dicséretre méltó, hogy vállalkozott a tankönyvírásra, megteremtette a megjelentetés feltételeit, és a tankönyvet felajánlotta szabad felhasználású e-tankönyvként (a könyv teljes terjedelmében megtalálható a szerző honlapján).

A feladatgyűjteményben a szerző kilenc fejezetbe csoportosítja a tananyaghoz kapcsolódó feladatokat. Ezek: műveletek racionális számokkal, matematikai logika, halmazok, relációk, függvények, egyenletek - egyenlőtlenségek, oszthatóság, prímszámok, számrendszerek. Az „A” és „B” típusú feladatsorokat először útmutatók, majd a megoldások követik. A könyv első lapjain szereplő jelölés-mutató pontos segítséget ad a felhasználandó jelölést illetően az olvasónak. A szakmai nyelvezete megfelel a mai matematikaoktatásban használatosnak, egyszerű és pontos. A grafikai-műszaki kivitelezés is ennek szellemében egyszerű és áttekinthető.

Béres Zoltán feladatgyűjteménye legyen az első a sorban. Kövesse azt az általa és a vajdasági magyar matematikatanárok által írott, a matematikát népszerűsítő könyvsorozat, amely oktatási sajátosságainkat is figyelembe véve, az olvasókhoz közelebb hozza a tudományok királynőjét, a matematikát.

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE program Program iskoláknak a bullying ellen
Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten