Zöld könyv a közoktatásért
Varga Szilvia
2010/08/26 12:28
2495 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.
Az oktatás minősége meghatározza a diákok piaci érvényesülését, a magyar közoktatás azonban nem nyújtja azt a kvalitást, amely alkalmassá tenné őket erre. A közel 300 oldalas Zöld könyv arra vállalkozott, hogy bemutassa a magyar közoktatás megújítási lehetőségeit. A kiadvány a rendszer egészének működését összefüggéseiben ragadja meg, amivel már önmagában új szemléletet közvetít.

Előzmények

Magyarország a tanulás világában egyre inkább lemarad versenytársaitól. Hogy a hátrány ne legyen behozhatatlan, szakemberek dolgoztak ki diagnózist és cselekvési tervet. A rendkívül alacsony magyarországi foglalkoztatottság és a közoktatás teljesítménye közti összefüggésekről először 2006 novemberében készült tanulmány. Megjelenését követően a miniszterelnök kezdeményezte az Oktatási és Gyermekesély Kerekasztal (OKA) megalapítását azzal a céllal, hogy javaslatot dolgozzon ki a közoktatás megújítására. A szakértői csapatba különféle kormányzati, szakmai, tudományos szervezetek, illetve országgyűlési bizottságok delegálták a tagokat. A kerekasztal több mint egy évig munkálkodott a diagnózison és a beavatkozási lehetőségek kidolgozásán, s végül 2008 novemberében ismertették a kész kiadványt.

A közoktatásban sajnos akadályozó tényezőt jelentenek az állandóan megújuló reformok, a jóindulatú, de egymással ellentétes elgondolások, fejlesztések. A széleskörű elemzés a rendszer egészét tekinti át, a közoktatás fejlődését a születés pillanatától a befejezésig tárgyalja, s megújítására tudományosan alátámasztott javaslatokat tesz.

Néhány példa a könyv megállapításai közül

A kiváló társadalomtudósok nevével fémjelzett összefoglaló kötet szerint az iskola nem tölti be alapvető nevelési feladatát, különös tekintettel az életben való eligazodásra és a munkára való nevelésre. A megszerezhető tudás kevéssé hasznosítható a mindennapi életben. A hazai szakképzés nem ruházza fel a tanulókat azon általános készségekkel, melyek nélkülözhetetlenek lennének a felnőttkori tanuláshoz és a sikeres alkalmazkodáshoz. 

A magyar közoktatás látlelete a tanár személyének és felkészültségének fontosságát is tárgyalja: a tanárképzést mennyiségi túlképzés és minőségi alulképzés jellemzi. Problémát jelent az is, hogy a tankönyvek nagy részét nem dolgozták ki megfelelően, márpedig a tanárok többsége tankönyvekből oktat.

Az írás kiemeli továbbá azt is, hogy a szegregált oktatási rendszer nem képes mérsékelni a társadalmi egyenlőtlenségből fakadó különbségeket.

A kiadványban megfogalmazott célok

A magyar közoktatás megújítására sok javaslat létezik, a Zöld könyv azonban alaposan, gondosan és kiútkereső módon értékel és tesz javaslatokat. A rövidtávú stratégiák helyett a rendszer egészében gondolkodva állítaná növekedési pályára a közoktatást.
A kötet megalkotói 12 fejezetben elemzik a közoktatás helyzetét, s ajánlanak megoldási lehetőségeket. A megfogalmazott célok közül a legfontosabbak:

  • A kiadvány javasolja a tanári kar minőségének - és ezáltal a tanári szakma presztízsének - visszaállítását. Az oktatási rendszer sikeréhez jó képességű, elhivatott, a korszerű pedagógiai módszerek alkalmazására magas szinten felkészült pedagógusokra van szükség. El kell érni, hogy a felsőoktatásba jelentkezők legkiválóbbjai válasszák a tanári pályát, ehhez azonban vonzó fizetést kell biztosítani a pályakezdő pedagógusok számára.
  • Cél továbbá az alapkészségeket fejlesztő oktatás bevezetése a tananyag egyszerű közvetítése helyett. A közoktatásban készségeket, képességeket kell fejleszteni, részismeretek helyett műveltséget kell adni, csak így növelhető a foglalkoztatottság. Ezért újra kell értelmezni az iskola küldetését, a tudás létrehozásában betöltött feladatát. Túl kell lépni a tananyag közvetítésén, az alapkészségek fejlesztését kell megcélozni. Nagyobb hangsúlyt kell helyezni a mindennapokban használható tudást és az alkalmazkodóképesség fejlesztésére.
  • A könyv kiemeli a deszegregációs program fontosságát, a hátrányok csökkentését is. A szakértők szerint meg kell előzni az iskoláskor előtt induló hátrányok kialakulását, el kell kerülni a korai szelektálást. A korai specializációt szükségtelennek tartják, az alsó-tagozatos nevelés megnyújtására van szükség, mely megalapozhatná az általános műveltséget. A könyv javasolja az érettségi szerepének újragondolását is, hogy az ne válhasson a korai szelekció eszközévé. Erősíteni kell továbbá a természettudományi tárgyak szerepét, hiszen azok a tárgyak, melyek nem szerepelnek az érettségi tárgyak közt, azok nem kapnak kellő figyelmet.
  • Megfelelő mérési-értékelési, felügyeleti és mentori rendszer kidolgozása szükséges a stabil és kontrollált intézményi működés érdekében.

A Zöld könyv teljes tartalma innen tölthető le.

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE program Program iskoláknak a bullying ellen
Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten