Zrínyi Miklós - Szemelvények
Kormos Edit
2004/04/26 21:14
939 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.
Szemelvények - segédanyag a Zrínyi Miklós élettúját bemutató magyarórához.

Részletek Zrínyi Miklós : Szigeti veszedelem c. eposzának bevezetőjéből (1646)

"... az én professiom avagy mesterségem nem a poesis, hanem nagyobb s jobb országunk szolgálatjára annál: az kit írtam, mulatságért írtam, semmi jutalmat nem várok érette. ... Fabulákkal kevertem a históriát... Török, horvát, deák szókat kevertem verseimben, mert szebbnek is gondoltam úgy, osztán szegény az magyar nyelv: az ki históriát ír, elhiszi szómat."


Részletek Zrínyi Miklós : Tábori kis tracta c. művéből (1650)

"A hadsereg összeállításáról
1. Sok nemzetnél különb-különbféle szokások-, üdők- s alkalmatosságokra nézve különbözött az egész táboroknak a száma. ... Rendszerént két, három, négy annyi a gyalog, mint a lovas.
2. Mi azért egy egész táborban elégnek ítélünk 24.000 vitézt...
3. Mivel minden dolgoknak lelke a rend, a hadban is, kiben az egész haza java, sok ezer lélek megmaradása áll, ez legszükségesebb. Ezt a rendet teszik penig jó hadi tisztek s törvények. ..."


Részletek Zrínyi Miklós : Vitéz hadnagy c. művéből (1653)

Tartozunk őrizni életünket, valameddig lehet tisztességgel, arra nézve, hogy hazánknak többet szolgálhassunk. De viszont a dicsősségnek törvénye az, hogy kévánjuk a halált, mikor életünk tovább tisztességes nem lehet. Azt mondja a török: Ja deulet basuma ia güzgün desüme, azaz: Avagy holló hasamra avagy tisztesség fejemre. Azért ne irtozzunk se a haláltul, se annak formájától. Es temetésünkről is mihaszna sopánkodnunk? Sok vitéz embereknek holló gyomra volt koporsója, annál inkább fenmaradt a nevek. Coelo tegitur qui non habet urnam, et undique and Superos tantundem est via.Részletek Zrínyi Miklós : Vitéz hadnagy c. művének kéziratában fennmaradt versekből (1653)

Befed ez a kék ég, ha nem fed koporsó,
Tisztességes legyen csak órám utolsó.
Akár farkas, akár emészszen meg holló,
Mindenütt felyül ég, a föld lészen alsó.

Nem irom pennával,
Fekete téntával,
De szablyám élivel,
Ellenség vérivel,
Az én örök hiremet.


Részletek Zrínyi Miklós : Mátyás király életéről való elmélkedés c. művéből (1656-1657)

Az dücsőséges királyoknak életek és vitéz cselekedetei...kinek maga országában fő elméket az írásra indított. ... megholtak Mátyás királyok, s újak nincsenek, kik indítanának új elméket, és nevezetes okokat adnának az ékesen való írásra. Holott annak a dicsőséges királynak halála után, ha lettek volna mások is olyanok ... Mi sem siratnánk annyi veszedelmünket, ép volna országunk, s Buda közepe volna...
... Az ilyen király csinál a maga alatta valóiból is vitézeket, a maga példájával felserkenti az aluvókat és felébreszti a szunnyadókat...Részletek Zrínyi Miklós : Ne bántsd a magyart! Az török áfium ellen való orvosság c. művéből (1660-1661)

Ne bántsd a magyart.
Az török áfium ellen való orvosság, avagy az töröknek magyarral való békessége ellen való antitodum. / orvosság/

... forgassuk elő a históriákat, és megtaláljuk, hogy miulta az kaspiai barlangok közül kijött az török dühös nemzet, keresztyén vérnek patakul folyása soha meg nem állott.
De vizsgáljuk közelébb minden remenelhető segítségeket. Lengyel az egyik szomszédunk... Német a másik...Ki kell itt választanunk a többitül a mi kegyelmes urunkat, királyunkat, aki kétség nélkül minden igyekezetivel azon vagyon, hogy minket mint sajátját oltalmazzon, noha hadakozásai megemésztették az ő tárházait...
Olasz a harmadik... de ennek távulléte...a sok urakra és hercegekre való eloszlása... nem hagy minékünk nagy reménséget. ... (spanyor !, francúz, muszka, Anglia)
Ím, a kereszténységet mind előszámlálánk, s nyilván látjuk, ezektűl nem lehet segítség úgy, hogy légyen fundamentuma az mi szabadulásunknak. ... mi magyarok ne tegyünk fundamentumot senki vitézségében... az mi sebünk senkinek úgy nem fáj, mint minékünk...
... orvosság kell a betegnek...: Fegyver, fegyver, fegyver kévántatik és jó vitézi resolutio (elszánás) !
...
1. Szükséges azért, hogy a magyar nemzet, ha ettül a fennforgó vésztül meg akar szabadulni, ha magának, posteritásának /utódjainak/ megmaradást kéván, tartson fegyvert kezében; de nem úgy mint eddig, hanem jóval másképpen. . .
2. Ennek az ármádának számát determinative/ hattrozottan/ nem mondhatni minden időkre, mert néha nagyobb a szükség, néha kisebb. . . Tehát én azt mondom, hogy a magyar nemzet tartana négy ezer gyalogot, nyolc ezer lovast.
3. Ez az armáda szükséges, hogy elegendő fizetéssel és minden provisióval administráltassék / ellátassék/, oly fizetése légyen penig a vitéznek, hogy azzal becsületesen hórul-hóra beérje, magát ruházhassa, fegyverezhesse és eledelére elég legyen neki. mert én azt az armádát örökösnek akarom lenni. . .

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE program Program iskoláknak a bullying ellen
eBiztonság Minősítés Minősítési rendszer oktatási intézményeknek
Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten