1. eszközcsoport: Az érintett szereplők és a trendek beazonosítása

Azzal kezdjük a Jövő Osztályterme Szcenáriók kidolgozását, hogy átgondoljuk, hogyan fog változni az oktatás az elkövetkező években, és milyen lehetőségünk van az oktatási rendszerünk, az iskoláink és a pedagógiai munkánk fejlesztésére.

Minél több érintettet be kell vonnunk a folyamatba, ha ugyanis általános érvénnyel szeretnénk bevezetni az innovációt az iskolában, fontos, hogy minél több, különböző nézőpontot és véleményt figyelembe vegyünk. Iskolai környezetben az érintettek közé tartoznak a tanárok, az intézményben dolgozó más szakemberek, például az iskolai vezetőség tagjai, a fejlesztő pedagógusok, az IKT-koordinátorok, de maguk a diákok és a szülők is. Az oktatási rendszerben működő, tágabb értelemben vett érintettek – munkáltatók, politikusok, felsőoktatási és szakképzési szolgáltatók – véleménye is fontos lehet számunkra.

Az iskolai innovációt általában egy tanár vagy tanárok egy csoportja kezdeményezi. Eszköztárunk azáltal szeretné elérni az innovációs folyamat hatásának kiszélesítését, hogy lehetőség szerint minél több érintettet von be a folyamatba. Az egyik lehetséges ötlet például az egyes érintetti csoportok delegáltjaiból álló innovációs csapat felállítása, amely a változás koordinálásáért és a Jövő Osztályterme Szcenáriók megvalósításáért felel.

Az iskolák tükrözik a társadalomban bekövetkező jelentősebb változásokat, a munkáltatók pedig a múltban kevésbé értékesnek tartott készségek miatt keresik a fiatalokat, mint amilyen például a csapatmunka vagy a mindennapi problémák megoldása. A tanulás módja is megváltozott, és már nem korlátozódik a tanár felügyelete alatt eltöltött időre. A társadalomban és a tanulás folyamatában bekövetkező változásokat trendeknek nevezzük, amelyek egyaránt rejtenek magukban lehetőségeket és kihívásokat. Ilyenek például a diákok tulajdonában lévő készülékek (okostelefonok, táblagépek) számának emelkedése, a migráció és további társadalmi trendek, a költségvetési megszorítások, a növekvő munkanélküliség és más gazdasági trendek, vagy a fokozott elszámoltathatóság, az iskolák autonómiájának növelése és más szakpolitikai fejlesztések.

Az 1. eszközcsoporttal azzal kapcsolatban szeretnénk iránymutatást adni, hogyan határozzuk meg az érintettek körét, és hogyan dolgozzunk együtt velük a legfontosabb trendek beazonosításán. Ezek a trendek lesznek később a Jövő Osztályterme Szcenáriók építőkövei, amelyek segítségével ösztönözhetjük az innovációt az oktatásban, és elérhetjük, hogy a jövő osztálytermei valóban megfeleljenek a jövő szükségleteinek.

Inspiráló felhasználói történetek

Egyre elterjedtebb trend programozást tanítani a diákoknak. Ebben az FCL Regio projekt részeként készített videóban svéd tanárok egy csoportja meséli el, hogyan emelték be a programozást pedagógiai gyakorlatukba.

A tanárok közötti együttműködés erősödése is fontos trendnek számít. Ebben a CO-LAB projekt keretei között készült videóban ír tanárok beszélnek a más iskolák pedagógusaival folytatott együttműködés során szerzett tapasztalataikról. Szót ejtenek az időpontok és helyszínek előzetes kijelölésének fontosságáról, a különböző területeken dolgozó tanárokkal végzett közös munka előnyeiről, de arra is kitérnek, hogy az új technológiák hogyan könnyítik meg a folyamatot.

Az eszközcsoporthoz tartozó eszközök