2.2 Az FCL-modell útmutatója

Az FCL-modell útmutatója az egyes területekhez tartozó szintek főbb jellemzőit írja le.

Szeretnénk felhívni a figyelmet az alábbi kikötésekre:

  1. Modellünk (a jól ismert SAMR modellel ellentétben) nem előíró jellegű ütemtervet kínál a fejlesztésekhez, hanem a közös gondolkodást és a nézetek ütköztetését serkenti, és segítséget nyújt a szcenáriótervezésben. Eredetileg érettségmodellnek hívtuk a módszert, ez az elnevezés azonban azt sugallja, hogy bizonyos iskolák éretlenek, a cél pedig egy statikus végpont elérése, miközben a valóság az, hogy az innováció és az iskolafejlesztés folyamatosan zajló munka, ezért változtatnunk kellett a néven.
  2. A haladás nem egyszerűen mennyiségi kérdés, tehát nem pusztán az a cél, hogy ugyanabból több legyen (pl. többet éljünk a technológia adta lehetőségekkel, több tanárt képezzünk ki, több technikai eszközt vásároljunk), hanem minőségi változás, a használt megközelítések elmélyítése és kiszélesítése. Az 1-2. szinten lévő iskolák nem feltétlenül alkalmatlanságukról tesznek tanúbizonyságot. Egy kis mintavétellel végzett egyesült királyságbeli vizsgálat kimutatta, hogy a gyerekek egy online írás- és olvasástanító program esetében jobban teljesítettek, ha papírt és ceruzát használtak, mint ha számítógéppel dolgoztak volna. Nem kell minden esetben vagy-vagyban gondolkodni. Az a fontos, hogy a módszer megfeleljen a célnak.
  3. Vannak témák, amelyeket csak bizonyos szinteken említünk meg, azzal a céllal, hogy beszélgetést kezdeményezzünk róluk, és jelezzük, hogy részei a jövő osztálytermével kapcsolatos fejlesztéseknek. Ilyenek például a speciális nevelési igényű diákok; a kompetenciaszintek; a diákok, a tanárok és az iskola együttműködésének szintje.
  4. A tanulók képességeiről és az általuk végzett tevékenységekről szóló leírások a tipikus tanulóra vonatkoznak (aki nem létezik). A gyakorlati megvalósítás során a személyiségek, készségek és szükségletek teljes skáláját figyelembe kell venni.

Javasolt műhelytevékenység

Ha a résztvevők gyorsabban szeretnének haladni, akár ki is hagyhatják az önellenőrzést, és azonnal rátérhetnek a modellben szereplő paraméterek megtárgyalására. Ez előtt azonban győződjünk meg arról, hogy mindenki tisztában van az anyag tartalmával! A résztvevők a műhelymunka során kis csoportokba rendeződve kiválasztanak három, prioritást élvező elemet a táblázatból, majd a csoportok közösen megbeszélik, hogy melyek azok a területek, ahol a legalkalmasabb lenne megkezdeni az innovációt az iskolában.