2. eszközcsoport: Az FCL-modell

Többféle modell is kidolgozható arra, hogy mit várhatunk a jövőtől. A hagyományostól az innovatív módszerekig széles skála áll a rendelkezésünkre a lehetséges forgatókönyvek értelmezésére, a különböző technológiák térhódítása pedig a témával foglalkozó modellek, módszertanok és intézmények számának további emelkedéséhez vezet.

Az FCL (Future Classroom = Jövő Osztályterme) modell olyan önellenőrző eszköz, amelynek segítségével az iskolák reflektálhatnak a bevett tanítási-tanulási módszerekre, és átgondolhatják, mekkora kapacitásuk van a technológia által támogatott innovációra.

A modellben a jövő osztálytermeiben kulcsfontosságú szerepet játszó elemeknek megfelelően öt terület van jelen: a tanuló szerepe, a tanár szerepe, tanulási célok és értékelés, szervezet, valamint segédanyagok és technológia. Mindegyik területhez öt különböző szint tartozik. Ha egy iskola a következő szintre lép, az azt jelenti, hogy növekszik a technológia által támogatott tanulás- és tanításszervezési innovációra fordítható kapacitása. Fontos megjegyezni, hogy minden szinten lehetséges jó gyakorlatokat kidolgozni és hatékonyan tanulni, illetve az ötös szint elérése sem jelenti azt, hogy nincs lehetőség a további fejlesztésre.

A szcenáriótervezés annak önellenőrzésével kezdődik, hogy aktuálisan mennyire innovatívak az oktatási gyakorlatok, és milyen szinten valósult meg az IKT-integráció az iskolában. Kétféle módon lehet használni az eszközt, amit az intézmények rendelkezésére bocsátunk: teljes mértékben önállóan (2.1) vagy a területek és a szintek jellemzését tartalmazó útmutatónk (2.2) segítségével. Mindkét esetben az a cél, hogy az iskola fel tudja tárni, hogyan tehetne többet azért, hogy minél jobban hasonlítson a Jövő Osztálytermére.

Úgy is lehet dönteni, hogy az összes területen egyszerre végigmegyünk, de lehetséges egy alkalommal csak egy területre összpontosítani. A rendszer az ellenőrzés befejezésekor a teljes kép alapján meghatározza, hogyan fejlődhet tovább az iskola az FCL-modellben, és végrehajtható tevékenységeket javasol a következő szint elérése érdekében. Ezt követően kezdődhet a modellben elfoglalt pozícióhoz igazított Jövő Osztályterme Szcenáriók tervezése, amelyek megvalósítható, a jövő osztályterme felé vezető tanulási-tanítási jövőképet nyújtanak.

Iskolai önellenőrzés

A tanárok és az intézményvezetők az online eszköz kérdéseinek (2.1) megválaszolásával és az állítások kiválasztásával állapíthatják meg iskolájuk táblázatban elfoglalt helyét. Az eszköz a kérdőív kitöltését követően kiszámítja az iskola összesített és egyes területekhez tartozó szintjét, majd javaslatokat fogalmaz meg arra nézve, hogy a fejlődéshez milyen elemeket kellene bevonni a Jövő Osztályterme Szcenáriók tervezésébe. Az eredményt és a javaslatokat beszélgetésindítónak használhatjuk. Értékes adatokat ismerhetünk meg belőlük, amelyek kiindulópontként szolgálnak az iskolák és tanáraik számára az innovációs stratégia kidolgozásához. Az eredményeket az iskola innovációs csapata összehasonlítási alapnak és jövőbeli tevékenységek tervezéséhez használhatja.

Jövő Osztályterme Szcenáriók tervezése

Az interaktív FCL-modellt (2.1) szcenáriótervező műhelyek elején érdemes bevetni, az elkészült jelentést pedig már az első szcenárió tervezésénél ösztönzőként használhatjuk.

Gyorsabb és egyszerűbb megoldás, ha áttekintjük az FCL-modell útmutatóját (2.2), és közösen, konszenzusos alapon állapítjuk meg, melyik szinten helyezkedik el az iskola az innováció különböző területein. Különböző érintettekből – például tanárokból vagy diákokból – álló kisebb csoportok is elvégezhetik a feladatot.

A cél annak megállapítása, hogy milyen elemeket kell belefoglalni a Jövő Osztályterme Szcenárióba ahhoz, hogy az iskola a következő szintre lépjen, vagy új tanítási-tanulási módszereket próbálhasson ki. Azt javasoljuk, hogy senki ne akarjon egyszerre több szintet ugrani, rövid idő alatt ugyanis, igen nehéz több nagy változtatást elérni.

Az eszközcsoporthoz tartozó eszközök

  • 2.1 Az FCL-modell: Interaktív eszköz, amellyel meghatározhatjuk, hol helyezkedik el az iskola a Jövő Osztályterméhez képest. Az adatokat anonim módon rögzítjük, és kizárólag regisztrált felhasználók tekinthetik meg őket. A kérdőívet kitöltő iskolák javaslatokat kapnak arra nézve, hogyan léphetnének tovább a következő szintre.
  • 2.2 Az FCL-modell útmutatója: Bemutatja az egyes területekhez tartozó szintek főbb jellemzőit.