5.2 Értékelőtáblázatok 21. századi tanulási tevékenységek tervezéséhez

Az Értékelőtáblázatok 21. századi tanulási tevékenységek tervezéséhez (vagy röviden 21CLD) nevet viselő eszközünk az átalakítások és az innováció teljes folyamatának értékelésére szolgál. Segítségével meghatározhatjuk, milyen feltételeknek kell teljesülnie, illetve milyen további támogatásra van szükség a Jövő Osztályterme Szcenáriók sikeres megvalósításához. Továbbá arra is használható, hogy megállapítsuk, a 21. századi készségek fejlesztése szempontjából mit és hogyan javíthatunk vagy alakíthatunk a már megtervezett és az osztályteremben kipróbált tanulási tevékenységeinken.

A 21CLD értékelőtáblázatait az Innovatív tanítás és tanulás kutatási projekt keretében dolgozták ki, amelynek a célja az, hogy segítsen a pedagógusoknak a tanulók 21. századi készségeit fejlesztő tanulási tevékenységek beazonosításában, kidolgozásában és megvalósításában.
Az eszköz részét képező hat értékelőtáblázat mindegyike egy-egy fontos készségre összpontosít:

 • együttműködés;
 • ismeretszerzés;
 • önszabályozás;
 • valós problémák megoldása;
 • IKT-eszközök használata a tanulás során;
 • hatékony kommunikáció.

Nem szükséges mindig minden egyes készséget beépíteni. Úgy is dönthetünk, hogy egy adott tanulási tevékenység esetén csak néhányra fogunk összpontosítani.

Az eszköz egy 21. századi készségek beépítését ellenőrző kérdéssort tartalmaz, és egy tanulási tevékenységek osztályozására szolgáló keretrendszert használ. Minden egyes tanulási tevékenységhez aszerint kell hozzárendelni az osztályzatokat (1-től maximum 5-ig), hogy mennyire adnak lehetőség egy adott készség fejlesztésére.

További információért vessen egy pillantást a 21CLD értékelőtáblázat súgókártyájára! Az értékelőtáblázatokkal kapcsolatban részletes leírást ebben a dokumentumban talál.

Ebben a videóban Prof. Deirdre Butler a 21CLD kollaborációs értékelőtáblázatáról beszél, és példákkal illusztrálja, hogy miben segíthet a táblázat az oktatói munka során.

Javasolt műhelytevékenységek

Válasszanak ki az alábbiak közül egy tanulási tevékenységet, az értékelőtáblázat segítségével elemezzék ki, majd végezzék el az egyes készségek fejlesztésével kapcsolatos osztályozást! A kérdések segítenek a megfelelő szint kiválasztásában. Annak érdekében, hogy minél több, innovációval kapcsolatos szempont megjelenjen, érdemes lehet más érintetteket – például igazgatók, kollégák és diákok – is bevonni az értékelésbe.

A feladat célja a 21. századi tanulástervezés különböző paramétereinek mélyebb megértése.

1. Valós problémák megoldása és innováció

Kérdés:

 • A tevékenység sikeres elvégzésének legfőbb követelménye a problémamegoldás?
 • Valós problémán dolgoznak a diákok?
 • Megvalósítható a való életben is a tevékenység?

Ez az eszköz (5.2.1.) segítséget nyújt a problémamegoldással és az innovációval kapcsolatos készségek értékelésében. Milyen osztályzatot adna a mintaszcenárióknak, és miért?

2. IKT-eszközök használata a tanulás során

Kérdések:

 • Kapnak rá lehetőséget a diákok a tevékenység során, hogy IKT-eszközöket használjanak?
 • Támogatja-e az IKT-használat az ismeretszerzés folyamatát?
 • Szükség van-e az IKT-eszközökre az ismeretszerzéshez?
 • Alkotnak vagy terveznek-e valamit IKT-eszközzel a diákok?

Ez az eszköz (5.2.2.) segítséget nyújt az IKT-eszközök használatának értékelésében. Milyen osztályzatot adna a mintaszcenárióknak, és miért?

3. Együttműködés

Kérdések:

 • Együtt dolgoznak a diákok?
 • Közösen viselik a felelősséget?
 • Van lehetőségük érdemi döntéseket hozni?
 • Önállóan vagy egymásra utaltan dolgoznak?

Ez az eszköz (5.2.3.) segítséget nyújt a kollaboratív készségek értékelésében. Milyen osztályzatot adna a mintaszcenárióknak, és miért?

4. Ismeretszerzés

Jellemezze a tanulási tevékenységet, amelyet létrehozott, vagy látogasson el és elemezze a kollégája óráját az órai ismeretszerzés szempontjából!

Kérdések:

 • Új ismereteket alakítanak ki a diákok?
 • A tevékenység sikeres elvégzésének legfőbb követelménye a tudás megszerzése?
 • Megköveteli-e a feladat a diákoktól, hogy alkalmazzák tudásukat?
 • Interdiszciplináris a tevékenység?

Ez az eszköz (5.2.4.) segítséget nyújt az ismeretszerzés értékelésében. Milyen osztályzatot adna a mintaszcenárióknak, és miért?