5. eszközcsoport: Értékelés

Eszköztárunk utolsó eszközcsoportja a tanulási tevékenységek tesztelésével (ezt a továbbiakban osztálytermi kipróbálásnak nevezzük), valamint erősségeik és gyengeségeik kiértékelésével kapcsolatban nyújt segítséget. Ha kollégáival megterveztek pár innovatív tanulási tevékenységet a Jövő Osztályterme Szcenáriók alapján (lásd a 4. eszközcsoportot), vagy kiválasztottak néhányat a mások által már korábban kidolgozottak közül, és már ki is próbálták őket az osztálytermi munka során, nem maradt más hátra, mint értékelni a pedagógusok és a tanulók által megtapasztalt előnyöket és kihívásokat.

Az értékelés során összegyűjtjük és értékeljük az innovatív tanítási-tanulási folyamattal és eredményeivel kapcsolatos adatokat és tényeket. A folyamat végeredményeképpen előálló megállapításokat a későbbiekben figyelembe fogjuk venni a tanítási-tanulási innovációval kapcsolatos döntéseink meghozatalakor.

Inspiráló felhasználói történetek

Egy portugál tanár megosztja IKT-osztályába járó 15–18 éves diákjai kollaboratív munkájának értékelésével kapcsolatos tapasztalatait. Szót ejt a kollaboratív tanulás és értékelés előnyeiről, beszél a kihívásokról, amelyekkel szembesült, és arra is ad tippeket, hogyan kerekedhetünk felül a felmerülő problémákon.

Egy olasz pedagógus megosztja 14–19 éves diákjai kollaboratív munkájának értékelésével kapcsolatos tapasztalatait. A folyamat során projektközpontú megközelítéseket, mindenekelőtt társértékelést használ. Többféle digitális eszközt is bemutat, amelyek a kollaboratív tanulási folyamat megtervezéséhez és értékeléséhez is jól alkalmazhatók. Beszél a problémákról, amelyekkel szembesült, de megoldási javaslatokat és kapcsolódó kérdéseket is említ, amelyeken érdemes elgondolkodni.

Az eszközcsoporthoz tartozó eszközök