A Jövő Osztályterme Eszköztár használata

A Jövő Osztályterme Eszköztár eszközök, útmutatók és segédanyagok gyűjteménye Jövő Osztályterme Szcenáriók tervezéséhez és használatához. A cél, hogy Ön innovatívabb és korszerűbb lehessen a tanulás és tanítás terén az osztályteremben és az iskolában. Az eszköztár segíti a felhasználókat, hogy innovatívan alakíthassák pedagógiai gyakorlatukat. A középpontban a tanulásra és a tanításra vonatkozó, haladó megközelítések állnak, melyek fejlesztik a diákok 21. századi készségeit.

Az eszköztár öt eszközcsoportot foglal magában, amelyek végigvezetik a felhasználót a szcenáriók kidolgozásának lépésein, és az innováció osztálytermi munkába történő beépítését szolgálják. Az „osztályterem” szó alatt nem csak egy hagyományos iskolai termet értünk, hanem bármilyen más helyet is, ahol tanulhatunk, beleértve az otthont és egyéb iskolán kívüli tereket is.

Az eszköztár az alábbiakkal járul hozzá, hogy az egész iskolát bekapcsolja az innováció folyamatába:

  • előremutató, de reálisan elérhető pedagógiai jövőkép;
  • a kulcsfontosságú érintettek bevonása az iskola IKT-stratégiájának kidolgozásába;
  • korszerű pedagógiai gyakorlatok és változáskezelés;
  • motiváló tanulási tevékenységek tervezése, innováció létrehozása, amely támogatja a tanulókat a 21. századi készségek elsajátításában;
  • a tanulási tevékenységek használatának értékelése.

Kik számára ajánlott az Eszköztár használata?

Az eszköztárat a legkülönbözőbb szükségletekhez és pedagógiai helyzetekhez hozzá lehet igazítani, és egyetlen osztályteremben, az egész iskolában vagy akár egy komplett oktatási rendszer esetén is alkalmazható az innováció támogatására. Az eszköztárat az alábbi csoportok használhatják:

  • Intézményvezetők és tanárok, hogy hasznos, innovatív pedagógiai folyamatokat dolgozzanak ki, például ha változtatni szeretnének a tanterven, vagy a tanítási-tanulási gyakorlatok korszerűsítése érdekében befektetnének a technológiafejlesztésbe. Az eszköztár segítségével feltérképezhetik jelenlegi működésüket, és megtervezhetik, hogyan vezessenek be innovatív elemeket az osztálytermi munkába.
  • Oktatási szakemberek és döntéshozók, hogy regionális vagy nemzeti szintű stratégiákat tervezzenek az új technológiák bevezetésére. Az eszköztár segít megfelelni az aktuális trendeknek és a különböző kihívásoknak, támogatja az új technológiák és megoldások oktatási rendszerben való elterjesztését, de az egész rendszerre kiterjedő átalakítások bevezetésére is használható regionális, nemzeti vagy nemzetközi szinten.
  • Technológiai szolgáltatók és tanácsadók, hogy segítséget nyújtsanak az iskoláknak az IKT stratégia kidolgozásában, és legyen egy útmutatójuk saját termékük és szolgáltatásuk fejlesztéséhez. Az eszköztár támogatást nyújt ahhoz, hogy jobban megértsék az iskolák és az oktatók igényeit, és együtt tudjanak működni a döntéshozókkal és a tanárokkal a technológia hatékony iskolai bevezetésével kapcsolatos közös elképzelések kidolgozása során.

Hogyan használjuk az eszköztárat?

Az eszköztár végigvezeti Önt a Jövő Osztályterme Szcenáriók (angolul Future Classroom Scenarios = FCS-ek) kidolgozásának lépésein. Öt eszközcsoportból áll, amelyek önmagukban vagy a komplett folyamat részeként is bevethetők Jövő Osztályterme Szcenáriók írásához. Mindegyik eszközcsoportban szerepelnek javasolt tevékenységek, amelyeket az iskola fejlesztő csapata vagy külsős trénerek által szervezett műhelymunkákon használhatunk Jövő Osztályterme Szcenáriók tervezésére vagy átalakítására.

Eszközcsoport

A komplett folyamat részeként (iskolai vagy rendszerszinten)

Különálló eszközként

1. Az érintett szereplők és a trendek beazonosítása

A FCS-ek (Jövő Osztályterme Szcenáriók) kidolgozása a megfelelő tájékozottsággal rendelkező érintettek bevonásával, a trendek velük együttműködésben történő beazonosításával és az iskolákat a jövőben nagy valószínűséggel érintő változások meghatározásával kezdődik.

Annak meghatározására használható, hogy kiket érdemes bevonni a változásmenedzsmentbe. Az oktatásügyi döntések meghozatalának a trendek pontos beazonosításán kell alapulnia.

2. Az FCL-modell

Ahhoz, hogy hasznos szcenáriókat
tudjunk kidolgozni, fontos felmérni, hogy az FCL-modell szerint milyen szinten áll az iskola az IKT-eszközök használatában.

Sok iskolában és országban önellenőrzéssel állapítják meg, hogy milyen hatékonysággal sikerült beemelniük az IKT-technikákat a pedagógiai munkába.

3. Egy Jövő Osztályterme Szcenárió megtervezése

Személyes megjelenést igénylő műhelymunka, melynek résztvevői megírnak egy szcenáriót, amely kifejezi, hogy milyen jövőt várnak a változásoktól.

Az egyik, már kidolgozott, az FCS-gyűjteményben szereplő szcenárió átdolgozása vagy átvétele.

4. Innovatív tanulási tevékenységek létrehozása

Az FCS inspirációként szolgál innovatív tanulási tevékenységek kidolgozásához, és útmutatást nyújt a különböző tanulási technológiák használatához.

Tanulási tevékenységeket találunk ki az egyik, már kidolgozott FCS segítségével.

5. Az innováció értékelése az osztályteremben

Az innováció kívánt szintjének elérése érdekében tanulási tevékenységeket végzünk az osztályteremben, és nem feledkezünk meg az értékelésről sem.

Már kidolgozott tanulási tevékenységeket végzünk az osztályteremben, majd kiértékeljük őket.

A Jövő Osztályterme módszertan

A Jövő Osztályterme Eszköztárban összegyűjtött útmutatók, IKT-eszközök és egyéb segédanyagok végigvezetik a felhasználókat a változásmenedzsment komplett folyamatán. A módszertan követésével biztosíthatjuk, hogy a Jövő Osztálytermére vonatkozó világos elképzelések és korszerű pedagógiai megközelítések mentén vezessük be az IKT-technikákat az iskolában.

A Jövő Osztályterme Szcenáriók kidolgozásának folyamata három fázisból áll:

1. Inspiráló Jövő Osztályterme Szcenáriók kidolgozása

A Jövő Osztályterme Szcenáriók olyan tanulási-tanítási narratívák (leírások), amelyek a technológiai eszközökkel támogatott innovatív megoldásokra és haladó pedagógiai megközelítésekre helyezik a hangsúlyt.

A Jövő Osztályterme Szcenáriók kidolgozását az eltérő nézőponttal rendelkező érintettek közösen végzik, mivel így több szempont érvényesül az oktatás jövőjének tervezésekor a felmerülő kihívásokkal és lehetőségekkel kapcsolatban. Az érintettek szerepe azoknak az új trendeknek a beazonosítása, amelyek valószínűleg hatással lesznek a tanulás és az oktatás jövőjének alakulására. A digitális technológiákra és más innovatív megközelítésekre vonatkozó FCL-modell szerinti szint meghatározása is az ő feladatuk, amelynek alapján el lehet dönteni, hogy milyen szintre szeretne fejlődni az iskola. Az FCL-modell szerinti szint és a trendek útmutatóként szolgálnak a szcenáriók írása során.

2. Innovatív tanulási tevékenységek tervezése

A Jövő Osztályterme módszertan második fázisában osztálytermi bevezetésre alkalmas tanulási tevékenységeket tervezünk a Jövő Osztályterme Szcenáriókat ihletforrásként használva. A műhelymunka kollaboratív folyamat. A tervezés során a különböző hátterű és különböző tárgyakat oktató tanárok együttműködnek, munkájukat segítik a segédanyagok és a különféle technológiák használatát bemutató segédanyagok és útmutatók.

A tanulási tevékenységek egy-egy tanítási-tanulási élmény konkrét, nem tantárgyspecifikus leírásai, amelyek a tanterv több pontján is használhatók. A tanulási tevékenységek tervezésének kollaboratív folyamata ideális esetben lehetővé teszi a tanárok számára, hogy az elképzelt oktatási szcenáriókat a valóságban is beépítsék pedagógiai gyakorlatukba. A szcenáriók ezért eleve innovatív tanulási tevékenységek tervezésére ösztönöznek.

3. A tanulási tevékenységek kipróbálása és értékelése

A tanulási tevékenységeket az utolsó fázisban osztálytermi környezetben teszteljük, majd kiértékeljük sikerességüket. Az értékelés célja a kipróbált tevékenységek erősségeinek és gyengeségeinek, valamint a tevékenységek végzése közben használt eszközök és segédanyagok pozitívumainak és hiányosságainak meghatározása. Arra bátorítjuk a tanárokat, hogy a szakmai közösségen belül osszák meg tapasztalataikat, adjanak egymásnak visszajelzést, és gondolkodjanak a kihívásokról és az akadályokról, amelyekkel a munka során szembesültek.

Az értékelés során összegyűjtjük és elemezzük az innovatív tanítási-tanulási folyamattal és a folyamat eredményével kapcsolatos adatokat és információkat, amelyek alapján meghatározhatjuk azokat a területeket, amelyek még fejleszthetők, és finoman még alakíthatunk a tanulási tevékenységen.

Inspiráló felhasználói történetek

Hogyan segített az eszköztár egy norvég iskolaigazgatónak innovációra ösztönözni az intézményben dolgozó pedagógusokat?