ILMT intézményfejlesztés

Köszöntő

„A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása” elnevezésű, az Oktatási Hivatal által megvalósított EFOP-3.1.5-16-2016-00001 azonosítószámú projekt vállalta, hogy kialakítja az iskolai lemorzsolódás megelőzését támogató komplex intézményfejlesztés modelljét. A modell célja, hogy támogassa a tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett köznevelési intézmények komplex fejlesztését. E vállalás eredménye az Iskolai Lemorzsolódás Megelőzését Támogató Pedagógiai Rendszer (ILMT PR), amely elsőként a projektben részt vevő 300 feladatellátási helyen került bevezetésre és kipróbálásra.

Mi is az iskolai lemorzsolódás megelőzését támogató pedagógiai rendszer, az ILMT PR?

Az ILMT PR egy komplex megközelítésű keretrendszer, amely modellezi azt a folyamatot, amelyet követve az intézmények átfogóan és rendszerelvűen végiggondolhatják és megtervezhetik saját útvonalukat a tanulói lemorzsolódás megelőzését eredményesebben támogató mindennapi működés kialakítása érdekében. A modell segítségével elvégezhetik tényszerű helyzetelemzésüket, meghatározhatják releváns céljaikat, kiválaszthatják a továbblépés érdekében tervezett tevékenységeiket és a fejlesztés következtében remélt eredményelvárásaikat – azaz differenciált intézményfejlesztést valósíthatnak meg.

A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 26/A. (4) bek. szerint a köznevelési intézmények az iskolai lemorzsolódás megelőzését támogató pedagógiai rendszerben megvalósuló pedagógiai intézkedéseket is alkalmazhatják munkájuk során. Ez a honlap ehhez nyújt támogatást. Az Olvasó a köznevelési intézmény vezetője vagy pedagógusa szemszögéből végigkövetheti az iskolai lemorzsolódás megelőzését támogató differenciált intézményfejlesztés útját, és az intézmény kihívásihoz illesztve megtalálhatja azokat a kapcsolódó útmutatókat, sablonokat, háttéranyagokat, amelyek ezt a munkát segíteni hivatottak.

Az oldal hármas szintrendszert követve épül fel. Ön jelenleg a főoldalon tartózkodik. Az ILMT PR alapú komplex intézményfejlesztés tartalmi csomópontjai mentén kialakított 10 tematikus egységbe rendezett szakmai tartalmak a képekre kattintva érhetők el. Hét tematikus egységben dinamikus (továbbkattintható, koncentrikusan mélyülő) tartalmak kerültek elhelyezésre, míg három tematikus egységben (Az EFOP-3.1.5 projekt eredményei 2017-2021, Internetbiztonság és Kortársbántalmazás) statikus (egy szintig mélyülő) tartalmak szerepelnek. A főoldal jobb szélén található a menüsáv, amely az oldalon lévő navigálást könnyíti meg. Szintén itt kapott helyet a jelmagyarázat, amely a honlapon használt ikonokról nyújt tájékoztatást:

Útmutató – olyan dokumentumokat jelöl az ikon, amelyek adott tartalomegységhez kapcsolódó, hosszabb, leíró jellegű dokumentumok

Kitölthető sablon – letölthető, ezt követően pedig kitölthető sablonokat tartalmazó dokumentumokat jelöl

Háttéranyag – adott tartalomegységhez kapcsolódó, feldolgozást, megértést segítő kiegészítő anyagok

Ráhangoló feladat – adott tartalomegységek elején elhelyezett kedvcsináló, ráhangoló feladatokat jelöl

Tematikus indikátorok - adott tartalomegységhez kapcsolódó, olyan kulcsfolyamatok leírását tartalmazó dokumentum, amellyel az intézmény az adott fejlesztési folyamatban önértékeléssel el tudja magát helyezni

A főoldalról az egyes tematikus egységeket szimbolizáló képekre kattintva léphet tovább a következő szintre, a részletesebb tartalmak eléréséhez. A 7 dinamikus tartalomegység esetében ezen a szinten figyelemfelkeltő kérdések vagy képek és rövid szöveges tartalmak vezetik. A statikus tartalomegységek esetében ezen a szinten már a konkrét tartalmakkal találkozik. A figyelemfelkeltő kérdések vagy képek az adott tartalomegységhez kapcsolódó, az Iskolai Lemorzsolódás Megelőzését Támogató Pedagógiai Rendszer elemeihez illeszkedő konkrét tartalmakra vezetnek. Az egyes elemekhez tartozó oldalak hasonló felépítéssel rendelkeznek. Rövid, infografikus elemeket tartalmazó képet követően egy rövid, szöveges bevezetés segíti a kontextusteremtést, majd ezt követi a téma hosszabb kifejtése. Itt érhetők el az ILMT PR alapú komplex intézményfejlesztéshez kapcsolódó letölthető szakmai anyagok is: útmutatók, sablonok, háttéranyagok stb., és itt kapott helyet a felhasznált és ajánlott irodalom is.


Az EFOP 3.1.5 projekt hivatalos oldala
az oktatas.hu-n

Jelmagyarázat