Untitled Document

IDEGEN NYELV - A hét napjai (angol)

« ÓRAVÁZLATOK

Korosztály: 4. osztály

Témakör: Idegen nyelv

Az óra címe, témája: A hét napjai (angol)

Kerettantervi kapcsolódás:
Szóbeli interakció
Olvasott szöveg értése
Hallott szöveg értése

Milyen célok elérésére törekszik majd az órán? Mi a célja a tanórával?
Idegen nyelvi kommunikációs készségek fejlesztése, kognitív képesség fejlesztése, digitális kompetencia képességének fejlesztése, olvasás és írás készség fejlesztése

Más tantárgyak tartalmával kapcsolatba hozható-e a tanóra tartalma? Lehet példákat hozni a gyakorlati alkalmazás lehetőségeire?
Környezetismeret, magyar nyelv és irodalom

Milyen előzetes ismeretek (pl. fogalmak) kellenek a tanulók részéről a témakör eredményes elsajátításához?
Környezet témakörökben tanult ismeretek, tapasztalások.

Milyen lehetőségei vannak a tanulók érdeklődésének a felkeltésére, a folyamatos motiváció biztosítására?
Változatos munkaformák: frontális, egyéni, páros munka, online szemléltetés, online feladatok

Idő

Az oktatás tartalma, tananyag

Az oktatás menete, az oktatás folyamata, lépései

Alkalmazott oktatási módszerek és tanulásszervezési módok

Taneszközök, tananyagok, táblakép, képernyő képe

Egyéni sajátosságok figyelembevétele

Egyéb megjegyzések

5’

Szófelhő

Frontális osztálymunka

Szófelhő készítése.

 

 

 

15’

Lecke

Frontális osztálymunka

Tankönyvi szöveg és feladatok feldolgozása, szavak kiszótározása.

 

 

 

5’

Kiejtés

Páros munka

Az új kifejezések kiejtésének gyakorlása hangosan.

 

 

 

5’

What day is it?

Páros munka
Sulinet Junior
Tanulókártya

What day is it?
A hét napjai angolul.

Táblagép

 

 

5’

Napirend

Egyéni munka

Kifejezések gyűjtése napirend témában szótár segítségével.

Közös ellenőrzés.

 

 

 

10’

A napirendem

Egyéni munka

Saját napirend írása a füzetbe.