Untitled Document

IDEGEN NYELV - Állatok (angol)

« ÓRAVÁZLATOK

Korosztály: 4. osztály

Témakör: Idegen nyelv

Az óra címe, témája: Állatok (angol)

Kerettantervi kapcsolódás:
Szóbeli interakció
Olvasott szöveg értése
Hallott szöveg értése

Milyen célok elérésére törekszik majd az órán? Mi a célja a tanórával?
Idegen nyelvi kommunikációs készségek fejlesztése, kognitív képesség fejlesztése, digitális kompetencia képességének fejlesztése, olvasás és írás készség fejlesztése

Más tantárgyak tartalmával kapcsolatba hozható-e a tanóra tartalma? Lehet példákat hozni a gyakorlati alkalmazás lehetőségeire?
Környezetismeret, magyar nyelv és irodalom

Milyen előzetes ismeretek (pl. fogalmak) kellenek a tanulók részéről a témakör eredményes elsajátításához?
Környezet témakörökben tanult ismeretek, tapasztalások.

Milyen lehetőségei vannak a tanulók érdeklődésének a felkeltésére, a folyamatos motiváció biztosítására?
Változatos munkaformák: frontális, egyéni, páros munka, online szemléltetés, online feladatok

Idő

Az oktatás tartalma, tananyag

Az oktatás menete, az oktatás folyamata, lépései

Alkalmazott oktatási módszerek és tanulásszervezési módok

Taneszközök, tananyagok, táblakép, képernyő képe

Egyéni sajátosságok figyelembevétele

Egyéb megjegyzések

5’

Szófelhő

Frontális osztálymunka

Szófelhő készítése.

 

 

 

15’

Lecke

Frontális osztálymunka

Tankönyvi szöveg és feladatok feldolgozása, szavak kiszótározása.

 

 

 

5’

Kiejtés

Páros munka

Az új kifejezések kiejtésének gyakorlása hangosan.

 

 

 

5’

Animals

Egyéni munka
Sulinet Junior
Szókereső

Animals
Angol nyelvű szókereső állatokról.

Táblagép

 

 

8’

Szituáció

Frontális osztálymunka

Szituációs helyzetek, példamondatok gyűjtése „állatok” témában”.

 

 

 

7’

Rajz

Egyéni munka

Rajz készítése állatokról a füzetbe, majd szótár használatával a képek feliratozása.