Untitled Document

INFORMATIKA - A számítógép

« ÓRAVÁZLATOK

Korosztály: 3. osztály

Témakör: Informatika

Az óra címe, témája: A számítógép

Kerettantervi kapcsolódás:
Ismerkedés az informatikai környezettel

Milyen célok elérésére törekszik majd az órán? Mi a célja a tanórával?
A számítógép működésének bemutatása.
Az informatikai eszközök használatára vonatkozó szabályok megismerése az iskolai környezetben.
Alapvető informatikai eszközök használata.
Az informatikai eszközök egyes funkcióinak megismerése

Más tantárgyak tartalmával kapcsolatba hozható-e a tanóra tartalma? Lehet példákat hozni a gyakorlati alkalmazás lehetőségeire?
Környezetismeret, magyar nyelv és irodalom

Milyen előzetes ismeretek (pl. fogalmak) kellenek a tanulók részéről a témakör eredményes elsajátításához?
Megfigyelő- és leíró képesség, beszédkészség

Milyen lehetőségei vannak a tanulók érdeklődésének a felkeltésére, a folyamatos motiváció biztosítására?
Változatos munkaformák: frontális, egyéni, páros munka, online szemléltetés, online feladatok

Idő

Az oktatás tartalma, tananyag

Az oktatás menete, az oktatás folyamata, lépései

Alkalmazott oktatási módszerek és tanulásszervezési módok

Taneszközök, tananyagok, táblakép, képernyő képe

Egyéni sajátosságok figyelembevétele

Egyéb megjegyzések

10’

Az informatika terem szabályai

Frontális osztálymunka

 

 

 

10’

A számítógép

Frontális osztálymunka

A tanulók a terem közepén szétszednek egy régi számítógépet, megvizsgálják az alkatrészeket, és következtetnek a működésre.

 

 

 

10’

A számítógép bekapcsolása

Frontális osztálymunka

A tanulók helyet foglalnak a számítógép előtt. Először szemügyre veszik a számítógép részeit, megtanulják bekapcsolni.

Informatikai eszközök
Számítógép

 

 

10’

Bekapcsolás után

Frontális osztálymunka

A tanulók megismerkednek a menüpontokkal, a billentyűzet és az egér használatával…stb.

Informatikai eszközök
Számítógép

 

 

5’

A számítógép részei

Egyéni munka
Sulinet Junior
Szókereső
A számítógép részei
Találd meg az elrejtett szavakat

Táblagép