Untitled Document

INFORMATIKA - Informatikai eszközök

« ÓRAVÁZLATOK

Korosztály: 3. osztály

Témakör: Informatika

Az óra címe, témája: Informatikai eszközök

Kerettantervi kapcsolódás:
Ismerkedés az informatikai környezettel

Milyen célok elérésére törekszik majd az órán? Mi a célja a tanórával?
A számítógép működésének bemutatása.
Az informatikai eszközök használatára vonatkozó szabályok megismerése az iskolai környezetben.
Alapvető informatikai eszközök használata.
Az informatikai eszközök egyes funkcióinak megismerése.

Más tantárgyak tartalmával kapcsolatba hozható-e a tanóra tartalma? Lehet példákat hozni a gyakorlati alkalmazás lehetőségeire?
Környezetismeret, magyar nyelv és irodalom

Milyen előzetes ismeretek (pl. fogalmak) kellenek a tanulók részéről a témakör eredményes elsajátításához?
Megfigyelő- és leíró képesség, beszédkészség

Milyen lehetőségei vannak a tanulók érdeklődésének a felkeltésére, a folyamatos motiváció biztosítására?
Változatos munkaformák: frontális, egyéni, páros munka, online szemléltetés, online feladatok

Idő

Az oktatás tartalma, tananyag

Az oktatás menete, az oktatás folyamata, lépései

Alkalmazott oktatási módszerek és tanulásszervezési módok

Taneszközök, tananyagok, táblakép, képernyő képe

Egyéni sajátosságok figyelembevétele

Egyéb megjegyzések

5’

Bevezetés, ismétlés

Frontális osztálymunka

Korábban tanultak átismétlése, számítógép részei

 

 

 

10’

Perifériák

Frontális osztálymunka

A tanulók kézbe veszik, csoportosítják az eszközöket.
(Egér, Mikrofon, Szkenner, Web kamera, Joystick)
(Projektor, Hangszóró, Nyomtató)

Informatikai eszközök

 

 

10’

Vázlat

Frontális osztálymunka

A tanulók vázlatot készítenek a füzetbe a tanultakról.

 

 

 

10’

Informatikai eszközök

Egyéni munka
Sulinet Junior
Sorbarendező

Informatikai eszközök
Állítsd betűrendbe az eszközöket!

Táblagép

 

 

10’

Ismerj rá!

Egyéni munka
Sulinet Junior
Képmutató
Ismerj rá!
Informatikai eszközök piktogramon.

Táblagép