Untitled Document

KÖRNYEZET - A tűz szerepe

« ÓRAVÁZLATOK

Korosztály: 2. osztály

Témakör: Környezet

Az óra címe, témája: A tűz szerepe az ember életében

Kerettantervi kapcsolódás:
Mi van a teremben?
Anyag, energia, információ, a felépítés és a működés kapcsolata

Milyen célok elérésére törekszik majd az órán? Mi a célja a tanórával?
A tanulók ismereteket sajátítsanak el a tűz szerepéről az ember életében. Fejleszteni az önállóságukat az ismeretszerzésben, a megfigyelések és kísérletek végzésében. Képessé tenni arra, hogy segítséget tudjanak hívni baj esetén.

Más tantárgyak tartalmával kapcsolatba hozható-e a tanóra tartalma? Lehet példákat hozni a gyakorlati alkalmazás lehetőségeire?
Idegen nyelvek, magyar nyelv és irodalom, ének- zene

Milyen előzetes ismeretek (pl. fogalmak) kellenek a tanulók részéről a témakör eredményes elsajátításához?
Környezetismeret 1. o.: Az időjárás elemei és azok változása. Az évszakok jellemző időjárása.

Milyen lehetőségei vannak a tanulók érdeklődésének a felkeltésére, a folyamatos motiváció biztosítására?
Változatos munkaformák: Frontális, egyéni, páros munka, szerepjáték, online feladatok

Idő

Az oktatás tartalma, tananyag

Az oktatás menete, az oktatás folyamata, lépései

Alkalmazott oktatási módszerek és tanulásszervezési módok

Taneszközök, tananyagok, táblakép, képernyő képe

Egyéni sajátosságok figyelembevétele

Egyéb megjegyzések

5’

A tűz szerepe az életünkben.

Tűzzel kapcsolatos versek, dalok gyűjtése

Beszélgetés

Példák összegyűjtése a tűz előnyös és hátrányos hatásaira.

 

 

 

7’

A tűz szerepe otthonunkban

Frontális/Egyéni/Páros

Sulinet Junior Keresztrejtvény

A tűz szerepe otthonunkban
Fejtsd meg a keresztrejtvényt!

Interaktív tábla/táblagép

 

 

10’

Az otthonunkban/osztályteremben keletkezett tűz főbb okai és megelőzése.

Kooperíty csoportmunka
Éghető berendezési tárgyak gyűjtése „szóforgó” technikával

Szerepjáték
A párok az osztály előtt eljátszanak egy-egy szituációt, ami arról szól, hogy tűz ütött ki a teremben/otthon

 

 

 

10’

Kísérlet: az égő anyagok oltásának lehetőségei.

Frontális osztálymunka

Tanári bemutató, egy-két példa tűzgyújtásra és eloltására (pl. gyertya, újságpapír)

Kísérleti eszközök

 

 

5’

Teendők tűz esetén.
A tűzoltók hívószáma és értesítése.
A tűzoltás anyagai.

Szerepjáték

Tűzoltók értesítésének gyakorlása.

 

 

 

8’

Tanácsok gyűjtése tűz esetére

Frontális osztálymunka

A közösen megbeszélt tanácsokat leírják a füzetükbe