Untitled Document

KÖRNYEZET - A víz

« ÓRAVÁZLATOK

Korosztály:2. osztály

Témakör: Környezet

Az óra címe, témája: A víz halmazállapot-változásai

Kerettantervi kapcsolódás: Környezetünkben történő anyagok, változások

Milyen célok elérésére törekszik majd az órán? Mi a célja a tanórával?
Ismeretek szerzése a víz szerepéről az ember életében, a víz kémiai tulajdonságairól, reakcióiról, a víz körforgásáról. Szociális kompetenciák, együttműködés fejlesztése a tanulóknál.

Más tantárgyak tartalmával kapcsolatba hozható-e a tanóra tartalma? Lehet példákat hozni a gyakorlati alkalmazás lehetőségeire?
Idegen nyelvek, Magyar nyelv és irodalom

Milyen előzetes ismeretek (pl. fogalmak) kellenek a tanulók részéről a témakör eredményes elsajátításához?
Környezetismeret 1. o.: Az időjárás elemei és azok változása. Az évszakok jellemző időjárása.

Milyen lehetőségei vannak a tanulók érdeklődésének a felkeltésére, a folyamatos motiváció biztosítására?
Változatos munkaformák: frontális és egyéni munka, videó és online faladat

Idő

Az oktatás tartalma, tananyag

Az oktatás menete, az oktatás folyamata, lépései

Alkalmazott oktatási módszerek és tanulásszervezési módok

Taneszközök, tananyagok, táblakép, képernyő képe

Egyéni sajátosságok figyelembevétele

Egyéb megjegyzések

5’

Halmazállapot-változások
Víz, jég, gőz:

Beszélgetés
Jégkocka vizsgálata

 

 

 

10’

Halmazállapotok
A szilárd, folyékony és légnemű halmazállapot jellemző tulajdonságai.

Frontális osztálymunka
Tanári magyarázat

Jégkockatartó
Szemléltető eszközök

 

 

10’

A víz halmazállapot-változásai

Egyéni munka
Sulinet Junior Tanulókártya

A víz halmazállapot-változásai
Tudod, mi lesz a vízből, ha megfagy?
       

Interaktív tábla/táblagép

 

 

10’

A fagyás és az olvadás folyamata. A változások okai és következményei.
A víz fagyás- és olvadáspontja.

Frontális osztálymunka
Tanári magyarázat

 

 

 

10’

A párolgás, forrás és lecsapódás folyamata. A víz forráspontja.
Halmazállapot-változás melegítés (víz-gőz) és hűtés (gőz-víz) hatására.

Videó

Kísérlet videó megtekintése, megbeszélése

Film

Technikai eszközök (tv, videó, interaktív tábla, hangfal, hangszóró)