Untitled Document

KÖRNYEZET - Az időjárás

« ÓRAVÁZLATOK

Korosztály: 2. osztály

Témakör: Környezet

Az óra címe, témája: Időjárás

Kerettantervi kapcsolódás: Környezetünkben történő változások, az időjárás és az évszakok jellemzői

Milyen célok elérésére törekszik majd az órán? Mi a célja a tanórával?
Ismeretek elsajátítása: az időjárás elemeinek sajátosságai, a csapadék, szél keletkezése, a nap, mint időjárást meghatározó tényező, Nap járása.
Memória fejlesztése, gyors, pontos munkára nevelés, önellenőrzés, önértékelés fejlesztése, önfegyelemre, kitartásra nevelés

Más tantárgyak tartalmával kapcsolatba hozható-e a tanóra tartalma? Lehet példákat hozni a gyakorlati alkalmazás lehetőségeire?
Idegen nyelvek (angol, német), magyar nyelv és irodalom

Milyen előzetes ismeretek (pl. fogalmak) kellenek a tanulók részéről a témakör eredményes elsajátításához?
Környezetismeret 1. o.: Az időjárás elemei és azok változása. Az évszakok jellemző időjárása.

Milyen lehetőségei vannak a tanulók érdeklődésének a felkeltésére, a folyamatos motiváció biztosítására?
Változatos munkaformák: játékok, beszélgetőkör, film, frontális és egyéni munka

Idő

Az oktatás tartalma, tananyag

Az oktatás menete, az oktatás folyamata, lépései

Alkalmazott oktatási módszerek és tanulásszervezési módok

Taneszközök, tananyagok, táblakép, képernyő képe

Egyéni sajátosságok figyelembevétele

Egyéb megjegyzések

5’

Az időjárás.

Találós kérdések időjárás témában

 

 

 

7’

A napsugárzás szerepe (hő és fény). A Nap „járása” és a hőmérséklet alakulása a különböző napszakokban és évszakokban.

Beszélgetőkör

Kötetlen beszélgetés a Nap szerepéről, a Nap „járásáról”, hőmérséklet alakulásáról különböző napszakokban, évszakokban.

 

 

 

8’

A Nap

Film+Megbeszélés

Filmrészlet megnézése a témában

Tanári vezetéssel megbeszélés

Film
A vetítést segítő eszközök (videó, tv, interaktív tábla, hangfalak…)

 

 

5’

Időjárás-jelentés

Frontális/Egyéni munka
Sulinet Junior
Képmutató

Időjárás-jelentés
Időjárás-jelentő vagy a helyi televíziónál. Mutass rá a képen, és meséld el, milyen idő várható!

Interaktív tábla/táblagép

 

 

5’

Csapadékok

Frontális/Egyéni munka
Sulinet Junior
Szókereső

Csapadékok
A csapadék különböző fajtáit rejti a tábla.

Interaktív tábla/táblagép

 

 

5’

A hőmérséklet hazánkban alkalmazott mértékegysége: Celsius-fok.

Frontális osztálymunka

Tanári magyarázattal a mértékegység ismertetése

 

 

 

10’

Időjárás

Egyéni munka
Milyen időjárást szeretnél a hétre?- rajzold le egy táblázatban!

Szerepjáték Páros munka

Rajz alapján párban időjárást jelentenek egymásnak a gyerekek