Untitled Document

KÖRNYEZET - Az iskolai élet

« ÓRAVÁZLATOK

Korosztály: 1. osztály

Témakör: Környezet

Az óra címe, témája: Az iskolai élet

Kerettantervi kapcsolódás: Ismerkedés az iskolával

Milyen célok elérésére törekszik majd az órán? Mi a célja a tanórával?
Az iskolás élettel kapcsolatos életmódbeli szokások tudatosítása, gyakoroltatása.

Más tantárgyak tartalmával kapcsolatba hozható-e a tanóra tartalma? Lehet példákat hozni a gyakorlati alkalmazás lehetőségeire?
Magyar nyelv és irodalom, vizuális kultúra

Milyen előzetes ismeretek (pl. fogalmak) kellenek a tanulók részéről a témakör eredményes elsajátításához?
Az óvodai viselkedés szabályai, óvodai foglalkozásokon elsajátított ismeretek.

Milyen lehetőségei vannak a tanulók érdeklődésének a felkeltésére, a folyamatos motiváció biztosítására?
Változatos munkaformák: beszélgetőkör, csoportmunka, játék, egyéni munka, frontális osztálymunka

Idő

Az oktatás tartalma, tananyag

Az oktatás menete, az oktatás folyamata, lépései

Alkalmazott oktatási módszerek és tanulásszervezési módok

Taneszközök, tananyagok, táblakép, képernyő képe

Egyéni sajátosságok figyelembevétele

Egyéb megjegyzések

10’

Az óvodai élet
Az iskolai élet

Beszélgetőkör

A terem végében szőnyegen körbeülve kötetlen beszélgetés az első tapasztalatokról az iskolában.

 

 

 

10’

Az iskola és az óvodai élet összehasonlítása

„Kincskereső” játék- A tanító az óra kezdete előtt az iskolai, illetve óvodai élethez kapcsolódó kis képecskéket rejt el a teremben (legalább annyit, hogy minden tanulónak jusson 1-2 kép). A gyerekeknek meg kell ezeket találni, majd a terem két – a tanító által előzetesen kijelölt- területére csoportosítva (óvoda, iskola) le kell rakniuk ezeket.
Ezután ezek segítségével közösen megfogalmazzák az óvodai és az iskolai élet hasonlóságait, különbözőségeit.

Képek óvodai, illetve iskolai tárgyakról, tevékenységekről

 

 

10’

Az iskola épülete

Páros munka

A tanulók feladata útvonalrajzot készíteni 2 – a tanító által megadott- iskolán belüli helyiség között
(pl. a tanterem és a büfé, a tanterem és az ebédlő, a tanterem és a könyvtár)

Ezután a párok „idegenvezetőként” szóban bemutatják társaiknak az útvonalrajzokat (pontos iránymeghatározásokkal)

 

 

 

10’

Az osztályterem

Frontális osztálymunka

„Mi vagyok én?”- játék

A tanító a tanterem berendezési tárgyairól igaz állításokat mond. Amelyik tanuló először kitalálja, hogy mire gondolt a tanító, jutalmat (csillagot, pecsétet, piros pontos…) kap.

 

Jobb képességű osztályban úgy is lehet játszani, hogy csak az első feladványt adja meg a tanító, és a következőt mindig az „adja fel” az osztálynak, aki az előzőt kitalálta.

 

5’

Az osztályteremben található tárgyak

Frontális munka/Egyéni munka
Sulinet Junior Képmutató

Rendezd be a tantermet!

Találd meg a képen a tárgyakat!

Interaktív tábla/táblagép