Untitled Document

KÖRNYEZET - Napirend

« ÓRAVÁZLATOK

Korosztály:1. osztály

Témakör: Környezet

Az óra címe, témája: A napirendem

Kerettantervi kapcsolódás: A napirend

Milyen célok elérésére törekszik majd az órán? Mi a célja a tanórával?
A napi és az éves ritmus felismerése, az állandóság és a változás szempontjából.

Más tantárgyak tartalmával kapcsolatba hozható-e a tanóra tartalma? Lehet példákat hozni a gyakorlati alkalmazás lehetőségeire?
Idegen nyelvek, magyar nyelv és irodalom

Milyen előzetes ismeretek (pl. fogalmak) kellenek a tanulók részéről a témakör eredményes elsajátításához?
Óvodai foglalkozások során elsajátított ismeretek, kompetenciák.

Milyen lehetőségei vannak a tanulók érdeklődésének a felkeltésére, a folyamatos motiváció biztosítására?
Változatos munkaformák: frontális és egyéni munka, film, szerepjáték, online feladat

Idő

Az oktatás tartalma, tananyag

Az oktatás menete, az oktatás folyamata, lépései

Alkalmazott oktatási módszerek és tanulásszervezési módok

Taneszközök, tananyagok, táblakép, képernyő képe

Egyéni sajátosságok figyelembevétele

Egyéb megjegyzések

7’

Évszakok, hónapok, napok, napszakok.

Filmrészlet

Beszélgetés követi.

Film

Technikai háttér (tv, videó, interaktív tábla, hangfal)

 

 

5’

A napszaknak megfelelő köszönési formák.

Szerepjáték

Párokban gyakorolnak a gyerekek.

 

 

 

5’

Napszakok

Frontális/egyéni munka
Sulinet Junior
Sorbarendező

Napszakok
Állítsd időrendi sorrendbe a napszakokat!

Interaktív tábla/táblagép

 

 

5’

Évszakok

Egyéni munka
Sulinet Junior Sorbarendező

Évszakok
Állítsd megfelelő sorrendbe az évszakokat!

Interaktív tábla/táblagép

 

 

7’

A napok, napszakok váltakozása. Különbség az iskolás és az óvodás gyerek napirendje között.

Beszélgetés
Frontális osztálymunka

 

 

 

6’

Napirend

Egyéni munka
Sulinet Junior
Sorbarendező

Újra az iskolában
Segíts Annának összeállítani a napirendjét!  

Interaktív tábla/táblagép

 

 

10’

Évszakok, hónapok nevének gyakorlása pincértapssal