Untitled Document

KÖRNYEZET - Táplálkozás

« ÓRAVÁZLATOK

Korosztály:1. osztály

Témakör: Környezet

Az óra címe, témája: Egészséges életmód, étkezés

Kerettantervi kapcsolódás: Táplálkozás

Milyen célok elérésére törekszik majd az órán? Mi a célja a tanórával?
Az étkezési és az egészséges táplálkozási szokások kialakítása vagy megerősítése. Szociális kompetenciák fejlesztése. Kezdeményezőképesség, határozottság.

Más tantárgyak tartalmával kapcsolatba hozható-e a tanóra tartalma? Lehet példákat hozni a gyakorlati alkalmazás lehetőségeire?
Idegen nyelvek, magyar nyelv és irodalom, ének- zene, testnevelés

Milyen előzetes ismeretek (pl. fogalmak) kellenek a tanulók részéről a témakör eredményes elsajátításához?
Óvodai foglalkozások során elsajátított ismeretek és kompetenciák.

Milyen lehetőségei vannak a tanulók érdeklődésének a felkeltésére, a folyamatos motiváció biztosítására?
Változatos munkaformák: frontális és páros munka, online feladat, közös salátakészítés.

Idő

Az oktatás tartalma, tananyag

Az oktatás menete, az oktatás folyamata, lépései

Alkalmazott oktatási módszerek és tanulásszervezési módok

Taneszközök, tananyagok, táblakép, képernyő képe

Egyéni sajátosságok figyelembevétele

Egyéb megjegyzések

6’

Ételekhez, étkezéshez kapcsolódó dalok éneklése, mozgással kísérve (pl. Egy tál dödölle, Aki nem lép egyszerre, Ti csak esztek, isztok…)

Frontális osztálymunka

Dalos játékok

 

 

 

6’

A táplálkozás fontossága.
Beszélgetés a táplálékcsoportokról.

Frontális osztálymunka
Tanári magyarázat
Táblai szemléltetés

Képek (nyomtatott formában/interaktív táblán)

 

 

8’

Kenyérfajták

Páros munka
Sulinet Junior
Szókereső

Kenyérfajták
A kenyérnek számtalan fajtáját ismerjük. Keresd meg az elrejtett kifejezéseket!

Interaktív tábla/táblagép

 

 

5’

A folyadékfogyasztás fontossága

Frontális osztálymunka
Beszélgetés

 

 

 

10’

Vitaminok az élelmiszerekben

Vitaminsaláta készítése (zöldségekből, gyümölcsökből)

Gyümölcsök, zöldségek

 

 

10’

Egészséges ételek, italok.

Beszélgetés
Frontális osztálymunka
Saláta elfogyasztása