Untitled Document

KÖRNYEZET - Világűr, bolygók

« ÓRAVÁZLATOK

Korosztály:4. osztály

Témakör: Környezet

Az óra címe, témája: Világűr, bolygók

Kerettantervi kapcsolódás: A Föld a világegyetemben

Milyen célok elérésére törekszik majd az órán? Mi a célja a tanórával?
Megismertetni és elsajátíttatni az ismeretszerzés és a tanulás elemi módszereit. Felismertetni és tudatosítani a Földön kívüli térségek létét. Felszínre hozni a tanulók égitestekkel kapcsolatos elképzeléseit.

Más tantárgyak tartalmával kapcsolatba hozható-e a tanóra tartalma? Lehet példákat hozni a gyakorlati alkalmazás lehetőségeire?
Magyar nyelv és irodalom

Milyen előzetes ismeretek (pl. fogalmak) kellenek a tanulók részéről a témakör eredményes elsajátításához?
Környezetismeret: 1–3. o.: Tájékozódással, felszíni formákkal, térképismerettel kapcsolatos ismeretek.

Milyen lehetőségei vannak a tanulók érdeklődésének a felkeltésére, a folyamatos motiváció biztosítására?
Változatos munkaformák: Frontális és egyéni munka, film, online feladat

Idő

Az oktatás tartalma, tananyag

Az oktatás menete, az oktatás folyamata, lépései

Alkalmazott oktatási módszerek és tanulásszervezési módok

Taneszközök, tananyagok, táblakép, képernyő képe

Egyéni sajátosságok figyelembevétele

Egyéb megjegyzések

15’

A Föld a Világegyetemben
Föld. Nap. Naprendszer.
Tejútrendszer. Világegyetem. Égitest.

Videó+Beszélgetés

Film

Technikai eszközök (tv, videó, interaktív tábla, hangfal)

 

 

10’

Naprendszeren belüli égitestek felsorolása.

Frontális osztálymunka

Páros munka
Bolygók nevének sorba rendezése (Naptól távolodva), a sorrend gyakorlása párokban

 

 

szókártyák a bolygók neveivel

 

 

8’

Bolygók

Egyéni munka
Sulinet Junior
Szókereső

Bolygók          
Találd meg a Naprendszer bolygóit!

Interaktív tábla/táblagép

 

 

5’

A Földön kívüli térségek létének és az égitestekkel kapcsolatos gyermeki elképzelések megbeszélése.

Beszélgetés
Frontális osztálymunka

 

 

 

 

7’

A Egyszerű megfigyelések végzése a nappali és az éjszakai égbolton.

Frontális osztálymunka

Közös megfigyelés az iskolaudvaron