Untitled Document

MAGYAR - A j és az ly

« ÓRAVÁZLATOK

Korosztály: 4. osztály

Témakör: Magyar nyelv és irodalom

Az óra címe, témája: A j és az ly helyesírásának gyakorlása

Kerettantervi kapcsolódás:
A j és az ly a főnevekben

Milyen célok elérésére törekszik majd az órán? Mi a célja a tanórával?
Hang és betű. A magyar nyelv rendszerére vonatkozó alapismeretek kialakítása. Hagyományok a nyelvben. Értékek, – régi magyar szavaink ápolása. Könyv- és könyvtárhasználati képességek kialakítása. A természeti környezet tisztelete, óvása irodalmi szövegértelmező tevékenységhez kapcsolódóan. A helyesírási norma kialakítása. Önellenőrző és hibajavító képesség kialakítása.

Más tantárgyak tartalmával kapcsolatba hozható-e a tanóra tartalma? Lehet példákat hozni a gyakorlati alkalmazás lehetőségeire?
Környezetismeret

Milyen előzetes ismeretek (pl. fogalmak) kellenek a tanulók részéről a témakör eredményes elsajátításához?
Az 1-3. évfolyamokon tanult helyesírási ismeretek.

Milyen lehetőségei vannak a tanulók érdeklődésének a felkeltésére, a folyamatos motiváció biztosítására?
Változatos munkaformák: egyéni, páros és frontális osztálymunka, online feladatok

Idő

Az oktatás tartalma, tananyag

Az oktatás menete, az oktatás folyamata, lépései

Alkalmazott oktatási módszerek és tanulásszervezési módok

Taneszközök, tananyagok, táblakép, képernyő képe

Egyéni sajátosságok figyelembevétele

Egyéb megjegyzések

5’

Találós kérdések (megfejtésük j/ly betűt tartalmazó állatok)

Frontális osztálymunka

 

 

 

10’

A j és a ly gyakorlása

Frontális osztálymunka

Versenyfeladat a táblánál

Diktálás a füzetbe, majd javítás

 

 

 

10’

A j és a ly gyakorlása plakátkészítéssel

Csoportmunka

Képkártyák szétválogatása a rajtuk szereplő dolog nevének helyesírása alapján, plakátkészítés: a képek felragasztása, nevük leírása a képek alá

Képek,
háztartási csomagolópapír,
ragasztó

 

 

5’

J/LY?

Egyéni munka
Sulinet Junior Keresztrejtvény

J/LY?
Fejtsd meg a keresztrejtvényt!

Táblagép

 

 

5’

Női nevek helyesírása (J/LY)

Egyéni munka
Sulinet Junior Szókereső

Női nevek helyesírása (J/LY)

Táblagép

 

 

5’

Férfinevek helyesírása (J/LY)

Páros munka
Sulinet Junior Szókereső

Férfinevek helyesírása (J/LY)

Táblagép

 

 

5’

Állatnevek helyesírása (J/LY)

Páros munka
Sulinet Junior Szókereső

Állatnevek helyesírása (J/LY)

Táblagép