Untitled Document

MAGYAR - A mohácsi csata

« ÓRAVÁZLATOK

Korosztály: 4. osztály

Témakör: Magyar nyelv és irodalom

Az óra címe, témája: A mohácsi csata

Kerettantervi kapcsolódás:
Olvasás, az írott szöveg megértése
Irodalmi kultúra, az irodalmi művek értelmezése
Erkölcsi, esztétikai, történeti érzék fejlesztése
Történelmi olvasmányok feldolgozása

Milyen célok elérésére törekszik majd az órán? Mi a célja a tanórával?
Ismeretszerzés a magyar nép történelméről, szociális és társas kompetenciák, kreativitás, önállóság, kritikai érzék fejlesztése.

Más tantárgyak tartalmával kapcsolatba hozható-e a tanóra tartalma? Lehet példákat hozni a gyakorlati alkalmazás lehetőségeire?
Környezetismeret

Milyen előzetes ismeretek (pl. fogalmak) kellenek a tanulók részéről a témakör eredményes elsajátításához?
Az általános iskola 1-3. évfolyamain szerzett irodalmi ismeretek.

Milyen lehetőségei vannak a tanulók érdeklődésének a felkeltésére, a folyamatos motiváció biztosítására?
Változatos munkaformák: frontális, egyéni, páros munka, online szemléltetés, online feladatok

Idő

Az oktatás tartalma, tananyag

Az oktatás menete, az oktatás folyamata, lépései

Alkalmazott oktatási módszerek és tanulásszervezési módok

Taneszközök, tananyagok, táblakép, képernyő képe

Egyéni sajátosságok figyelembevétele

Egyéb megjegyzések

10’

Mohács

Frontális osztálymunka

A település megkeresése a térképen, megtekintése a honlapon és utcáinak körbe járása a Google Street View segítségével.

Interaktív tábla

 

 

15’

A mohácsi csata c. olvasmány

Frontális osztálymunka

Az olvasmány tanítói felolvasása és elemzése.

 

 

 

10’

A mohácsi csata

Páros munka
Sulinet Junior
Tanulókártya

A mohácsi csata
Kérdések és válaszok az ütközetről.

Táblagép

 

 

5’

Ki lehet példakép?

Frontális osztálymunka
II. Lajos király megismerése

 

 

 

5’

II. Lajos

Egyéni munka

Portré rajzolása II. Lajosról a füzetbe