Untitled Document

MAGYAR - A rátóti csikótolyás

« ÓRAVÁZLATOK

Korosztály:4. osztály

Témakör: Magyar nyelv és irodalom

Az óra címe, témája: A rátóti csikótojás

Kerettantervi kapcsolódás:
A rátóti csikótojás

Milyen célok elérésére törekszik majd az órán? Mi a célja a tanórával?
Ismeretszerzés a magyar nép hagyományairól, szociális és társas kompetenciák, kreativitás, önállóság, kritikai érzék fejlesztése.

Más tantárgyak tartalmával kapcsolatba hozható-e a tanóra tartalma? Lehet példákat hozni a gyakorlati alkalmazás lehetőségeire?
Környezetismeret

Milyen előzetes ismeretek (pl. fogalmak) kellenek a tanulók részéről a témakör eredményes elsajátításához?
Az általános iskola 1-3. évfolyamain szerzett irodalmi ismeretek.

Milyen lehetőségei vannak a tanulók érdeklődésének a felkeltésére, a folyamatos motiváció biztosítására?
Változatos munkaformák: frontális, egyéni, páros munka, online szemléltetés, online feladatok

Idő

Az oktatás tartalma, tananyag

Az oktatás menete, az oktatás folyamata, lépései

Alkalmazott oktatási módszerek és tanulásszervezési módok

Taneszközök, tananyagok, táblakép, képernyő képe

Egyéni sajátosságok figyelembevétele

Egyéb megjegyzések

5’

Tojások

Beszélgetés
Frontális osztálymunka

Milyen állatok tojnak tojást, miért és mire használjuk.

Különböző tojások képei táblán/interaktív táblán

 

 

15’

A rátóti csikótojás c. magyar népmese.

Frontális osztálymunka

A népmese felolvasása és elemzése.
A lényeg kiemelése feleletválasztásos kérdésekkel.

 

 

 

5’

Vázlat

Egyéni munka

Önálló vázlatkészítés

 

 

 

10’

A rátóti csikótojás

Páros munka
Sulinet Junior Keresztrejtvény

A rátóti csikótojás
Fejtsd meg a keresztrejtvényt

Táblagép

 

 

10’

Meseírás

Egyéni munka

A rátóti csikótojás c. mese megírása szempont-váltással: a csősz, a bíró vagy a tök nevében