Untitled Document

MAGYAR - Éjjel a Tiszán

« ÓRAVÁZLATOK

Korosztály: 3. osztály

Témakör: Magyar nyelv és irodalom

Az óra címe, témája: Éjjel a Tiszán

Kerettantervi kapcsolódás:
Irodalmi kultúra, az irodalmi művek értelmezése

Milyen célok elérésére törekszik majd az órán? Mi a célja a tanórával?
Irodalmi és gyakorlati ismeretek szerzése a művel és a Tisza folyóval kapcsolatban. Szociális kompetencia, kezdeményezőkészség, önálló munka, logikai kapcsolatok felismerésének fejlesztése.

Más tantárgyak tartalmával kapcsolatba hozható-e a tanóra tartalma? Lehet példákat hozni a gyakorlati alkalmazás lehetőségeire?
Környezetismeret

Milyen előzetes ismeretek (pl. fogalmak) kellenek a tanulók részéről a témakör eredményes elsajátításához?
Az általános iskola 1-2. évfolyamán elsajátított irodalmi ismeretek.

Milyen lehetőségei vannak a tanulók érdeklődésének a felkeltésére, a folyamatos motiváció biztosítására?
Változatos munkaformák: egyéni, páros, frontális osztálymunka, film, online feladatok

Idő

Az oktatás tartalma, tananyag

Az oktatás menete, az oktatás folyamata, lépései

Alkalmazott oktatási módszerek és tanulásszervezési módok

Taneszközök, tananyagok, táblakép, képernyő képe

Egyéni sajátosságok figyelembevétele

Egyéb megjegyzések

8’

A Tisza

Filmrészlet
Frontális osztálymunka

Film nézése a Tiszáról. Megbeszélés követi.

Film

Technikai eszközök (tv, videó, interaktív tábla, hangfal)

 

 

7’

Merre folyik a Tisza?

Páros munka

A folyó megkeresése térképen. városok gyűjtése, melyeken keresztül folyik.

 

 

 

15’

Éjjel a Tiszán c. vers.

Frontális osztálymunka
A vers felolvasása és elemzése
(Hogyan örökíti meg Attila temetését a prózai szöveg és a vers? Melyik mondja el tömörebben? A próza és a vers formájának összehasonlítása. Az ismétlések szerepe a versben.)

 

 

 

8’

Verstanulás

Frontális osztálymunka

A vers felolvasása közösen.

Páros munka

A vers tanulása tanulópárral

 

 

 

7’

Éjjel a Tiszán

Egyéni munka
Sulinet Junior Sorbarendező

Gárdonyi Géza: Éjjel a Tiszán
Állítsd megfelelő sorrendbe a az első két versszak sorait!

Táblagép