Untitled Document

MAGYAR - Három kóbor űrlovag

« ÓRAVÁZLATOK

Korosztály: 4. osztály

Témakör: Magyar nyelv és irodalom

Az óra címe, témája: Három kóbor űrlovag

Kerettantervi kapcsolódás:
Három kóbor űrlovag

Milyen célok elérésére törekszik majd az órán? Mi a célja a tanórával?
Önálló szövegértelmezés: információk gyűjtése kérdésekre. Ismeretszerzés a 19-20. század irodalmáról, szociális kompetenciák fejlesztése, kezdeményezőképesség fejlesztése. Az eszközszintű írás-használat fokozatos kialakítása. Néhány alapvető helyesírási szabály megismerése, törekvés ezek megfelelő alkalmazására. A nyelvi kompetencia rugalmas és rutinszerű alkalmazása. Önállóság, kritikai készség.

Más tantárgyak tartalmával kapcsolatba hozható-e a tanóra tartalma? Lehet példákat hozni a gyakorlati alkalmazás lehetőségeire?
Környezetismeret

Milyen előzetes ismeretek (pl. fogalmak) kellenek a tanulók részéről a témakör eredményes elsajátításához?
A 3. évfolyamon tanult ismeretek a 19-20. század irodalmáról.

Milyen lehetőségei vannak a tanulók érdeklődésének a felkeltésére, a folyamatos motiváció biztosítására?
Változatos munkaformák: frontális és egyéni munka, online feladat

Idő

Az oktatás tartalma, tananyag

Az oktatás menete, az oktatás folyamata, lépései

Alkalmazott oktatási módszerek és tanulásszervezési módok

Taneszközök, tananyagok, táblakép, képernyő képe

Egyéni sajátosságok figyelembevétele

Egyéb megjegyzések

5’

Élet a Földön kívül

Beszélgetés beszélgetőkörben

Van-e élet a Földön kívül?

 

 

 

10’

Három kóbor űrlovag c. tudományos-fantasztikus elbeszélés.

Frontális osztálymunka

Az elbeszélés felolvasása szereposztásban, spontán reakciók megbeszélése
Differenciálás: néhány jó olvasó tanuló előzetesen- házi feladat keretében- már felkészült a szöveg osztály előtti felolvasására

 

 

 

15’

Az elbeszélés néma olvasása, elemző feldolgozása

Frontális osztálymunka

 

 

 

5’

Az elbeszélés népmesei elemeinek fölismerése, jelölése aláhúzással

Egyéni munka

 

 

 

5’

Igaz-hamis állítások a szövegről

Frontális osztálymunka

Ha a tanító állítása igaz, nyújtózdodnak, ha hamis, leguggolnak a tanulók

 

 

 

5’

Három kóbor űrlovag

Egyéni munka
Sulinet Junior Tanulókártya
Három kóbor űrlovag
Kérdések és válaszok az elbeszéléshez.

Táblagép