Untitled Document

MAGYAR - Kenyérmadár

« ÓRAVÁZLATOK

Korosztály:3. osztály

Témakör: Magyar nyelv és irodalom

Az óra címe, témája: Kenyérmadár

Kerettantervi kapcsolódás:
Kenyérmadár c. elbeszélés.

Milyen célok elérésére törekszik majd az órán? Mi a célja a tanórával?
Ismeretszerzés a népmesékről, szociális és társas kompetenciák, kreativitás, önállóság fejlesztése.

Más tantárgyak tartalmával kapcsolatba hozható-e a tanóra tartalma? Lehet példákat hozni a gyakorlati alkalmazás lehetőségeire?
Környezetismeret, vizuális kultúra

Milyen előzetes ismeretek (pl. fogalmak) kellenek a tanulók részéről a témakör eredményes elsajátításához?
Az általános iskola 1-2. évfolyamán elsajátított irodalmi ismeretek a népmesékről.

Milyen lehetőségei vannak a tanulók érdeklődésének a felkeltésére, a folyamatos motiváció biztosítására?
Változatos munkaformák:

Idő

Az oktatás tartalma, tananyag

Az oktatás menete, az oktatás folyamata, lépései

Alkalmazott oktatási módszerek és tanulásszervezési módok

Taneszközök, tananyagok, táblakép, képernyő képe

Egyéni sajátosságok figyelembevétele

Egyéb megjegyzések

5’

Kenyérmadár

Frontális osztálymunka

Beszélgetés arról, kinek mi jut eszébe a „kenyérmadár” szó hallatán.

 

 

 

15’

Kenyérmadár c. elbeszélés.

Frontális osztálymunka

Az elbeszélés tanítói felolvasása, elemzés

 

 

 

7’

Időrend

Páros munka

Az események elmondása és füzetbe írása időrendben.

 

 

 

8’

Kenyérmadár

Egyéni munka
Sulinet Junior
Tanulókártya

Kenyérmadár
Kérdések és válaszok az elbeszéléshez.

Táblagép

 

 

10’

Illusztráció

Egyéni munka

Saját illusztráció készítése a füzetbe a történethez