Untitled Document

MATEMATIKA - Az idő mérése

« ÓRAVÁZLATOK

Korosztály: 2. osztály

Témakör: Matematika

Az óra címe, témája: Az idő mérése

Kerettantervi kapcsolódás:
Geometria- mérőszám és mértékegység

Milyen célok elérésére törekszik majd az órán? Mi a célja a tanórával?
Időmérésben való tájékozódás. Összefüggések kifejezése tevékenységgel, szóban, jelekkel. Az egész és rész közti viszony megfigyelése. Történések megfigyelése. Matematikai fogalmak elsajátítása, alkalmazása.

Más tantárgyak tartalmával kapcsolatba hozható-e a tanóra tartalma? Lehet példákat hozni a gyakorlati alkalmazás lehetőségeire?
Környezetismeret

Milyen előzetes ismeretek (pl. fogalmak) kellenek a tanulók részéről a témakör eredményes elsajátításához?
Gyakorlati tapasztalatszerzés: becslés, mérés

Milyen lehetőségei vannak a tanulók érdeklődésének a felkeltésére, a folyamatos motiváció biztosítására?
Változatos munkaformák: frontális, egyéni, páros munka, online szemléltetés, online feladatok

Idő

Az oktatás tartalma, tananyag

Az oktatás menete, az oktatás folyamata, lépései

Alkalmazott oktatási módszerek és tanulásszervezési módok

Taneszközök, tananyagok, táblakép, képernyő képe

Egyéni sajátosságok figyelembevétele

Egyéb megjegyzések

5’

Az idő

Beszélgetés
Frontális osztálymunka

Ötletek, vélemények az idő fogalmáról. Mióta és miért mérjük az időt?

 

 

 

10’

Az óra

Frontális osztálymunka

- óratípusok
- számjegyek
- mit mutatnak az óramutatók

 

 

 

10’

Interaktív feladatok

Frontális osztálymunka

Az idő mérésének gyakorlása interaktív feladatokkal

 

 

 

10’

Rajz

Páros munka

A tanulók óralapokat ábrázoló feladványokat készítenek a társuknak.

 

 

 

10’

Idő

Egyéni munka
Sulinet Junior
Szókereső

Idő
Keresd meg az időmértékegységeket a rejtvényben!

Táblagép