Untitled Document

MATEMATIKA - Római számok X-C

« ÓRAVÁZLATOK

Korosztály: 2. osztály

Témakör: Matematika

Az óra címe, témája: Római számok X-C

Kerettantervi kapcsolódás:
Számelmélet, algebra

Milyen célok elérésére törekszik majd az órán? Mi a célja a tanórával?
Római számokkal való műveletekben való tájékozódás. Összefüggések kifejezése tevékenységgel, szóban, jelekkel. Az egész és rész közti viszony megfigyelése. Történések megfigyelése. Matematikai fogalmak elsajátítása, alkalmazása.

Más tantárgyak tartalmával kapcsolatba hozható-e a tanóra tartalma? Lehet példákat hozni a gyakorlati alkalmazás lehetőségeire?
Magyar nyelv és irodalom, Környezetismeret

Milyen előzetes ismeretek (pl. fogalmak) kellenek a tanulók részéről a témakör eredményes elsajátításához?
Elemi szám- és műveletfogalom

Milyen lehetőségei vannak a tanulók érdeklődésének a felkeltésére, a folyamatos motiváció biztosítására?
Változatos munkaformák: frontális, egyéni, páros munka, online szemléltetés, online feladatok

Idő

Az oktatás tartalma, tananyag

Az oktatás menete, az oktatás folyamata, lépései

Alkalmazott oktatási módszerek és tanulásszervezési módok

Taneszközök, tananyagok, táblakép, képernyő képe

Egyéni sajátosságok figyelembevétele

Egyéb megjegyzések

5’

A rómaiak

Beszélgetés és szófelhő készítés
Frontális osztálymunka

Kik voltak a rómaiak? Miért írtak máshogy?

 

 

 

5’

Római számírás I-X

Frontális osztálymunka
Ismétlés

 

 

 

10’

Római számírás X-C

Frontális osztálymunka

A római számírás elve. Elmélet. Jegyzetkészítés a füzetbe.

 

 

 

5’

Római számok X-C

Páros munka
Sulinet Junior
Tanulókártya

Római számok X-C
Tanuld meg átváltani a számokat!

 

 

 

10’

Gyakorló feladatok

Frontális és egyéni munka
Számok átírásának gyakorlása, közös ellenőrzéssel

 

 

 

5’

Római számok (haladó)

Egyéni munka
Sulinet Junior
Képmutató

Római számok (haladó)
Mutass a számok megfelelőire a képen!

Táblagép

 

 

5’

Óra végi értékelés, házi feladat adása, megbeszélése