Untitled Document

MOZGÁS - Sportágak

« ÓRAVÁZLATOK

Korosztály: 4. osztály

Témakör:

Az óra címe, témája: Sportágak

Kerettantervi kapcsolódás:
Előkészítő és preventív mozgásformák
Hely- és helyzetváltoztató természetes mozgásformák
Manipulatív természetes mozgásformák
Természetes mozgásformák a sportjátékok alaptechnikai és taktikai feladatmegoldásaiban

Milyen célok elérésére törekszik majd az órán? Mi a célja a tanórával?
A pontos, fegyelmezett munka. Csoportszellem fejlesztése, szabályok elfogadása és betartása. A gyermek végezze helyesen a kijelölt gyakorlatokat, dolgozzon helyes testtartással, tartsa be és figyeljen az utasításokra, szívesen és aktívan vegyen részt a játékban és az órán.

Más tantárgyak tartalmával kapcsolatba hozható-e a tanóra tartalma? Lehet példákat hozni a gyakorlati alkalmazás lehetőségeire?
Informatika, környezetismeret, magyar nyelv és irodalom

Milyen előzetes ismeretek (pl. fogalmak) kellenek a tanulók részéről a témakör eredményes elsajátításához?
A tanóra menetét segítő egyszerű alakzatok kialakítása és megtartása.
Az alapvető gimnasztikai szakkifejezések ismerete és végrehajtása. A fittség, a higiénia, a baleset-megelőzés és a környezettudatosság területein megszerzett elemi ismeretek. A természetes hely- és helyzetváltoztató mozgások elnevezéseinek, legfontosabb vezető műveleteinek ismerete. Az eszközök ismerete, balesetmentes használata

Milyen lehetőségei vannak a tanulók érdeklődésének a felkeltésére, a folyamatos motiváció biztosítására?
Változatos foglalkoztatás, online feladatok

Idő

Az oktatás tartalma, tananyag

Az oktatás menete, az oktatás folyamata, lépései

Alkalmazott oktatási módszerek és tanulásszervezési módok

Taneszközök, tananyagok, táblakép, képernyő képe

Egyéni sajátosságok figyelembevétele

Egyéb megjegyzések

2’

Sorakozó
Jelentés

 

 

 

 

5’

Fogójáték: páros fogó

 

 

 

 

5’

Futás feladatokkal

Futás feladatokkal
- malomkörzés előre majd hátra
- saroklendítés
- térdlendítés
- indiánszökdelés (rávezető gyakorlat)
- szökdelés 2x a bal, majd 2x a jobb lábon (haladással)
- járás kar- és láblazítással
- fokozófutás

 

 

 

10’

Szabadgyakorlatok

- könnyű lábgyakorlatok
- karizom nyújtó, vállízület lazító gyakorlat
- hátizom erősítő-nyújtó
- oldalizom nyújtó
- láb- és hátizom nyújtó

 

 

 

 

20’

Egyénenkénti csapatfoglalkoztatás

3 csapat:
- Aerobic
- Kosárlabda
- Elmélet: Sulinet Junior

kosárlabda, bója, szalag, ugrókötél

 

 

 

Aerobic

AEROBIC I. Feladatok párokban 1. aerobic alapformák Terpesz/zár „jumping”. Jobb (haránt)/zár. Bal (haránt)/zár. Jobb-bal (haránt)/zár. Jobb-bal térd/zár. Oldalsasszé mindkét irányba. 2. természetes alapform.gyak. Pók járás. Rák járás. Indián szökdelés. Talicskázás. Matróz járás. II. Feladatok frontális formában Egyszerő kartartás cserék. Alaplépések. Fordulatok. Erıelemek. III. Feladatok csoportokban 1. csoport Egyszerő lépések, kartartások. Egyszerő elemkombinációk. (tanári bemutatás, irányítás) 2. csoport Több elem összekapcsolása. Összetett elemkombinációk. Gyakorlatrészek. (önálló csoportmunka) 3. csoport Gyakorlatrészek. Teljes aerobic gyakorlat bemutatása. (önálló csoportmunka)

 

Kosárlabda

KOSÁRLABDA Labdás ügyességfejlesztés: 1. Kh.: alapállás. A labda tekerése jobb térd, majd bal térd körül, nyolcas alakban elöről hátra, majd hátulról előre. 2. Kh: alapállás. A labda leütése hátulról előre jobb láb, majd bal láb körül, illetve nyolcas alakban. I. Fektetett dobás (ziccer) 3. Kidobott labda, egy ütemű megállás, rövid-, hosszú indulás, egy leütés, jobb láb, bal láb, dobás, lepattanó II. Labdavezetés/irányváltások 4. „Szlalom” labdavezetés feladatokkal: Irányváltások közben test előtt, hát mögött, láb között átütés és lepördülés. III. Fektetett dobás (ziccer) 5. Dobóverseny: (nyertes az a csapat, akik hamarabb elérik a 10 bedobott ziccert). Egyéni hibajavítás a gyerekek fejlettségi szintjéhez

 

Sportágak

Egyéni munka
Sulinet Junior
Keresztrejtvény

Sportágak
Fejtsd meg a keresztrejtvényt

3’

Lazítás, levezetés