Untitled Document

VERS, MESE - A csillagszemű juhász

« ÓRAVÁZLATOK

Korosztály: 2. évfolyam

Témakör: Vers, mese / Magyar nyelv és irodalom

Az óra címe, témája: A csillagszemű juhász

Kerettantervi kapcsolódás:
Olvasás, az írott szöveg megértése
Irodalmi kultúra, az irodalmi művek értelmezése

Milyen célok elérésére törekszik majd az órán? Mi a célja a tanórával?
Ismeretszerzés a népmesék világából, szociális és társas kompetenciák, kreativitás, önállóság, kritikai érzék fejlesztése.

Más tantárgyak tartalmával kapcsolatba hozható-e a tanóra tartalma? Lehet példákat hozni a gyakorlati alkalmazás lehetőségeire?
Vizuális kultúra

Milyen előzetes ismeretek (pl. fogalmak) kellenek a tanulók részéről a témakör eredményes elsajátításához?
Óvodai ismeretek, korábbi irodalmi tanulmányok

Milyen lehetőségei vannak a tanulók érdeklődésének a felkeltésére, a folyamatos motiváció biztosítására?
Változatos munkaformák: frontális, egyéni, páros munka, online szemléltetés, online feladatok

Idő

Az oktatás tartalma, tananyag

Az oktatás menete, az oktatás folyamata, lépései

Alkalmazott oktatási módszerek és tanulásszervezési módok

Taneszközök, tananyagok, táblakép, képernyő képe

Egyéni sajátosságok figyelembevétele

Egyéb megjegyzések

5’

Juhász

Beszélgetés
Frontális osztálymunka

Milyen ismereteik vannak a juhászokról, falusi életről, állattartásról.

 

 

 

15’

A csillagszemű juhász c. magyar népmese.

Frontális osztálymunka

A népmese felolvasása és elemzése.
A lényeg kiemelése feleletválasztásos kérdésekkel.

 

 

 

10’

A csillagszemű juhász

Páros munka
Sulinet Junior
Sorbarendező

A csillagszemű juhász
Állítsd időrendi sorrendbe a mese eseményeit!

Táblagép

 

 

5’

Vázlat

Egyéni munka
Összekevert vázlatpontok sorba rendezése, leírása helyes sorrendben a füzetbe

 

 

 

10’

Meseírás

Páros munka

A rátóti csikótojás c. mese megírása szempont-váltással: a csősz, a bíró vagy a tök nevében