Untitled Document

VERS, MESE - Erdő szélén házikó

« ÓRAVÁZLATOK

Korosztály: 2. évfolyam

Témakör: Vers, mese / Magyar nyelv és irodalom

Az óra címe, témája: Erdő szélén házikó

Kerettantervi kapcsolódás:
Irodalmi kultúra, az irodalmi művek értelmezése
Olvasás, az írott szöveg megértése
Milyen célok elérésére törekszik majd az órán? Mi a célja a tanórával?
Ismeretszerzés a mesék, mondókák, versek világából, szociális és társas kompetenciák, kreativitás, önállóság, kritikai érzék fejlesztése.
Más tantárgyak tartalmával kapcsolatba hozható-e a tanóra tartalma? Lehet példákat hozni a gyakorlati alkalmazás lehetőségeire?
Környezetismeret, vizuális kultúra
Milyen előzetes ismeretek (pl. fogalmak) kellenek a tanulók részéről a témakör eredményes elsajátításához?
Óvodai ismeretek, korábbi irodalmi tanulmányok
Milyen lehetőségei vannak a tanulók érdeklődésének a felkeltésére, a folyamatos motiváció biztosítására?
Változatos munkaformák: frontális, egyéni, páros munka, online szemléltetés, online feladatok

Idő

Az oktatás tartalma, tananyag

Az oktatás menete, az oktatás folyamata, lépései

Alkalmazott oktatási módszerek és tanulásszervezési módok

Taneszközök, tananyagok, táblakép, képernyő képe

Egyéni sajátosságok figyelembevétele

Egyéb megjegyzések

10’

Erdő szélén házikó

Frontális osztálymunka

A mondóka meghallgatása/megnézése felvételről

 

 

 

5’

Erdő szélén házikó

Frontális osztálymunka
A mondóka szövegének értelmezése.

 

 

 

5’

Erdő szélén házikó

Frontális osztálymunka

A mondóka történetének eljátszása szereposztásban.

 

 

 

10’

Erdő szélén házikó

Frontális osztálymunka
A mondóka közös gyakorlása, eljátszása körben állva.

 

 

 

5’

Erdő szélén házikó

Páros munka
A mondóka gyakorlása párokban

 

 

 

10’

Erdő szélén házikó

Egyéni munka
Sulinet Junior
Keresztrejtvény

Erdő szélén házikó
Fejtsd meg a keresztrejtvényt!

Táblagép