Untitled Document

VERS, MESE - Iciri-piciri

« ÓRAVÁZLATOK

Korosztály: 1-2. évfolyam

Témakör: Vers, mese /Magyar nyelv és irodalom

Az óra címe, témája: Iciri-piciri

Kerettantervi kapcsolódás:
Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotása

Milyen célok elérésére törekszik majd az órán? Mi a célja a tanórával?
Ismeretszerzés a mesék, mondókák világából, szociális és társas kompetenciák, kreativitás, önállóság, kritikai érzék fejlesztése.

Más tantárgyak tartalmával kapcsolatba hozható-e a tanóra tartalma? Lehet példákat hozni a gyakorlati alkalmazás lehetőségeire?
Környezetismeret

Milyen előzetes ismeretek (pl. fogalmak) kellenek a tanulók részéről a témakör eredményes elsajátításához?
Óvodai ismeretek, korábbi irodalmi tanulmányok

Milyen lehetőségei vannak a tanulók érdeklődésének a felkeltésére, a folyamatos motiváció biztosítására?
Változatos munkaformák: frontális, egyéni, páros munka, online szemléltetés, online feladatok

Idő

Az oktatás tartalma, tananyag

Az oktatás menete, az oktatás folyamata, lépései

Alkalmazott oktatási módszerek és tanulásszervezési módok

Taneszközök, tananyagok, táblakép, képernyő képe

Egyéni sajátosságok figyelembevétele

Egyéb megjegyzések

10’

Iciri-piciri

Frontális osztálymunka

A mondóka meghallgatása/megnézése felvételről

 

 

 

5’

Iciri-piciri

Frontális osztálymunka
A mondóka szövegének értelmezése.

 

 

 

5’

Dramatizálás

Frontális osztálymunka

A mondóka történetének eljátszása szereposztásban.

 

 

 

10’

Iciri-piciri

Frontális osztálymunka
A mondóka közös gyakorlása, eljátszása körben állva.

 

 

 

5’

Iciri-piciri

Páros munka
A mondóka gyakorlása párokban

 

 

 

10’

Iciri-piciri

Egyéni munka
Sulinet Junior
Sorbarendező

Iciri-piciri
Állítsd időrendi sorrendbe a mese eseményeit!

Táblagép