Untitled Document

VERS, MESE - Nagyhatalmú sündisznócska

« ÓRAVÁZLATOK

Korosztály: 2. osztály

Témakör: Vers, mese /Magyar nyelv és irodalom

Az óra címe, témája: Nagyhatalmú sündisznócska

Kerettantervi kapcsolódás:
Olvasás, az írott szöveg megértése
Irodalmi kultúra, az irodalmi művek értelmezése

Milyen célok elérésére törekszik majd az órán? Mi a célja a tanórával?
Ismeretszerzés a mesék világából, szociális és társas kompetenciák, kreativitás, önállóság, kritikai érzék fejlesztése.

Más tantárgyak tartalmával kapcsolatba hozható-e a tanóra tartalma? Lehet példákat hozni a gyakorlati alkalmazás lehetőségeire?
Környezetismeret

Milyen előzetes ismeretek (pl. fogalmak) kellenek a tanulók részéről a témakör eredményes elsajátításához?
Óvodai ismeretek, korábbi irodalmi tanulmányok

Milyen lehetőségei vannak a tanulók érdeklődésének a felkeltésére, a folyamatos motiváció biztosítására?
Változatos munkaformák: frontális, egyéni, páros munka, online szemléltetés, online feladatok

Idő

Az oktatás tartalma, tananyag

Az oktatás menete, az oktatás folyamata, lépései

Alkalmazott oktatási módszerek és tanulásszervezési módok

Taneszközök, tananyagok, táblakép, képernyő képe

Egyéni sajátosságok figyelembevétele

Egyéb megjegyzések

5’

Rejtvény- megfejtése a sündisznó szó

Sündisznóról szóló előzetes ismeretek felidézése

Beszélgetés
Frontális osztálymunka

Milyen állatokat ismernek a gyerekek. Milyen állat a sündisznó, milyen tulajdonságokat mondanának rá.

 

 

 

15’

A nagyhatalmú sündisznócska

Frontális osztálymunka

A mese felolvasása és elemzése.

 

 

 

10’

Nagyhatalmú sündisznócska

Sulinet Junior
Szókereső

Nagyhatalmú sündisznócska
Találd meg a szereplőket!

 

 

 

15’

Dramatizálás

Frontális osztálymunka

A mese eljátszása szereposztásban