Untitled Document

VERS, MESE - Töröm-töröm a mákot

« ÓRAVÁZLATOK

Korosztály: 1. osztály

Témakör: Vers, mese /Magyar nyelv és irodalom

Az óra címe, témája: Töröm-töröm a mákot

Kerettantervi kapcsolódás:
Beszédkészség, szóbeli szövegalkotás és megértés fejlesztése

Milyen célok elérésére törekszik majd az órán? Mi a célja a tanórával?
Ismeretszerzés a mesék világából, szociális és társas kompetenciák, kreativitás, önállóság, kritikai érzék fejlesztése.

Más tantárgyak tartalmával kapcsolatba hozható-e a tanóra tartalma? Lehet példákat hozni a gyakorlati alkalmazás lehetőségeire?
Környezetismeret, testnevelés, ének-zene

Milyen előzetes ismeretek (pl. fogalmak) kellenek a tanulók részéről a témakör eredményes elsajátításához?
Óvodai ismeretek, korábbi irodalmi tanulmányok

Milyen lehetőségei vannak a tanulók érdeklődésének a felkeltésére, a folyamatos motiváció biztosítására?
Változatos munkaformák: frontális, egyéni, páros munka, online feladatok

Idő

Az oktatás tartalma, tananyag

Az oktatás menete, az oktatás folyamata, lépései

Alkalmazott oktatási módszerek és tanulásszervezési módok

Taneszközök, tananyagok, táblakép, képernyő képe

Egyéni sajátosságok figyelembevétele

Egyéb megjegyzések

10’

Töröm-töröm a mákot

Frontális osztálymunka

A mondóka meghallgatása/megnézése felvételről

 

 

 

5’

Töröm-töröm a mákot

Frontális osztálymunka
A mondóka szövegének értelmezése.

 

 

 

5’

Töröm-töröm a mákot

Frontális osztálymunka

A mondóka történetének eljátszása szereposztásban.

 

 

 

10’

Töröm-töröm a mákot

Frontális osztálymunka
A mondóka közös gyakorlása, eljátszása körben állva, mozgással kísérve.

 

 

 

5’

Töröm-töröm a mákot

Páros munka
A mondóka gyakorlása párokban

 

 

 

10’

Töröm-töröm a mákot

Egyéni munka
Sulinet Junior
Keresztrejtvény

Töröm-töröm a mákot
Fejtsd meg a keresztrejtvényt!

Táblagép