Mi a TeachUP?

Az Európai Unió Erasmus+ Programjának társfinanszírozásával megvalósuló TeachUP beválásvizsgálat célja innovatív, az online kurzusokon való részvételt erősítő oktatásszervezési módszerek kipróbálása, vizsgálata és felmérése volt, amire 4 tömegesen meghirdethető kurzus során került sor, 2018 novembere és 2019 májusa között.


Forrás: Unsplash

A 21. század munkavállalóitól elvárt készségek elsajátításához, azok megalapozásához ma már az iskolában teljesen másfajta tanulásszervezés, tanári szerepvállalás és ehhez tanári kompetenciák szükségesek. A tudáselemek átadása helyett a készségfejlesztés, a passzív befogadás helyett az aktív tanulás kell, hogy uralja az osztálytermi munkát. Ahogy a munka világában már elvárás, így a tanulásban is hangsúlyossá kell, hogy váljon a metakogníció, a kollaboratív munka és a kreativitást fejlesztő tevékenységek.

A TeachUP programban felkínált képzések tematikájukban releváns témákat, aktuális módszertanokat jártak körbe. Felépítésükkel azt próbálták feltérképezni, hogyan lehetne a tömeges tanári és tanártovábbképzési kurzusokat költséghatékonyan működtetni és például a megfelelő időbeosztással, ütemezéssel, támogatással a résztvevők lemorzsolódását minimálisra csökkenteni.


TeachUP eredménykommunikációs videó

A kutatás módszertana

Felépítés

 • Tíz országban (Ausztriában, Magyarországon, Görögországban, Észtországban, Máltán, Litvániában, Portugáliában, Spanyolországban, Szlovákiában és Törökországban) iskolák és tanárképző intézmények kerültek véletlenszerűen kiválasztásra.
 • A kiválasztott intézmények tanárai, illetve tanár-szakos hallgatói meghívást kaptak, hogy vegyenek részt a formatív értékelést, a személyre szabott tanulást, a kollaboratív tanulást, valamint a kreatív gondolkodást tárgyaló négy online kurzuson.
 • 4090 tanár és tanárszakos hallgató fogadta el a felkérést (ez volt a TeachUP program vizsgálati mintája).
 • A 4090 főt véletlenszerűen beosztották a vizsgálati, illetve a kontrollcsoport valamelyikébe.
 • A vizsgálati csoportból azoknak, akiket „esetleg segítséget igénylőkként” határoztak meg, személyre szabott támogatást ajánlottak fel.

Személyre szabott támogatás


A támogatás felépítését bemutató dia

A személyre szabott támogatás átfogó hatása két, egymástól különböző hatásmechanizmusra épült:

Egyrészt olyan személyre szabott támogatás, ami a kurzusok elindítása előtt végzett alapfelmérés (bemeneti kérdőív) során gyűjtött résztvevői profilinformációra épült, másrészt olyan támogatás, amit a kurzusok ideje alatt a platformon tanúsított tanulói viselkedés váltott ki.

A személyre szabott támogatás legfontosabb eleme kilenc különböző, személyre szabható e-mailsablon volt.
Az e-mailek iránymutatást és segédanyagokat tartalmaztak azzal a területtel kapcsolatban, amely kiváltotta az adott támogató e-mail kiküldését (pl. valaki a határidő előtt két nappal még nem adott le egy feladatot).

Kiváltó ok Beavatkozás
Az alábbiak közül legalább kettőben alacsony értékek: 1. A résztvevő becsült hatékonysága online kurzusok során 2. További online kurzusok kipróbálásának valószínűsége 3. A kurzus elvégzésének becsült valószínűsége 4. Mesterfokozatot el nem érő iskolai végzettség 1
A következők közül legalább kettőben alacsony értékek: célmeghatározás, feladatmegoldási stratégiák ismerete, időgazdálkodás, segítségkérés 2
A résztvevőnek egyáltalán nincs tapasztalata az online kurzusok terén, vagy alacsony szintű képzettségről/magabiztosságról számol be az online tanulási technológiákkal kapcsolatban 3
A felhasználó még öt nappal a modulindítás után sem kezdte el a munkát 4
A felhasználó a határidő lejárta előtt két nappal még nem adta le a kurzuszáró feladatot 5
A felhasználó már legalább kétszer támogatást kért az online felületen 6
A felhasználó a háromból legalább két társértékelésnél jelezte, hogy nem elégedett az értékeléssel, vagy nem tartja azt megfelelőnek 7
A felhasználó a modul indítása után egy héttel még mindig csak a modulszekciók kevesebb, mint 70%-át tekintette át 8
Az 1–3. kurzusok adatai alapján magas a lemorzsolódás valószínűsége 9

Az e-mailekben a résztvevőknek felajánlották az 1:1 online megbeszélés lehetőségét is.

A TeachUP kurzusok

A négy tömegesen meghirdethető TeachUP kurzus egyidőben zajlott az összes résztvevő országban (Ausztria, Észtország, Görögország, Magyarország, Litvánia, Málta, Portugália, Szlovákia, Spanyolország, Törökország) nemzeti nyelven.

A kurzusok kialakítására az alábbi alapelvek mentén került sor:

 1. Modularitás, relatíve rövid kurzusok, amelyek közül egyet vagy többet is el lehet végezni
 2. Sok közösségi és gyakorlatias elem az elmélet mellett
 3. Társértékelés a záró feladatnál (minden résztvevő 3 társának óravázlatát kellett, hogy megadott szempontok szerint értékelje)
 4. Önszabályozó tanulás ösztönzése: önértékelő feladatok, tanulási napló fogalmának bemutatása, reflektív kérdések a saját gyakorlat szempontjából fontos elemek megtalálása érdekében
 5. Kevés írott szöveg a kurzusoldalakon
 6. A videók eredete: újrahasznosított (partnerek által ajánlott, nemzeti nyelvű tartalmak); szakértői interjúk (némelyik online interjú); a projekt keretében, iskolában készített felvételek: tanári és tanulói interjúk, egy spanyol és egy Egyesült Királyságbeli helyszínen; EUN által készített modul bevezető videók
 7. Tartalmilag a videók: jó gyakorlatot mutatnak be, egy adott osztálytermi problémát, kihívást járnak körbe, praktikus tippeket kínálnak, eszközök használatát szemléltetik, vélemények ütköztetését segítik, gondolatindítóként használhatók.

A 3 modulos, 3,5 hétre tervezett kurzusok témái a következők voltak: a formatív értékelés, a személyre szabott tanulás, a kollaboratív tanulás és a kreatív gondolkodás fejlesztése.

A kurzusok a European Schoolnet Academy platformján archív formában megtekinthetők (előzetes regisztráció szükséges!).

Formatív értékelés, magyar nyelvű kurzus
Személyre szabott tanulás, magyar nyelvű kurzus
Kollaboratív tanulás, magyar nyelvű kurzus
Kreatív gondolkodás, magyar nyelvű kurzus

A TeachUP beválásvizsgálat tanulságai

 • A személyre szabott támogatás a tanfolyamokra feliratkozott gyakorló tanároknál 10 százalékponttal növelte a kurzusok elvégzésének valószínűségét, ami statisztikailag szignifikáns és jelentős növekedés.
 • Az első kurzuson a felajánlott támogatásnak jelentős hatása volt a kurzus elvégzése szempontjából. A többi kurzusnál a támogatás inkább a kurzus elkezdését befolyásolta pozitívan.
 • A személyes tanácsadás felajánlásának pozitív hatása a kurzus elvégzésére a gyakorló pedagógusoknál jóval magasabb volt (+42%), mint a tanárjelölteknél.
 • A résztvevők 65%-ának elmondása szerint a kurzuselemek közül leginkább a társértékelés gazdagította a tanulási élményüket.

Rövid összefoglaló a TeachUP beválásvizsgálat eredményeiről magyar nyelven itt

Részletes angol nyelvű tanulmányok és jelentések a projekt nemzetközi oldalán találhatók.

Javaslatok kurzusok fejlesztőinek

A TeachUP kutatási eredményeiből az alábbi módszertani javaslatokat lehet megfogalmazni a tömeges online tanárképzési és továbbképzési kurzusok kialakításával kapcsolatban:

Adatgyűjtés: a kurzus indulása előtt a résztvevőktől részletes, tanulási szokásaikra, digitális technológiák terén szerezett gyakorlatukra, érdeklődési körükre vonatkozó adatok gyűjtése illetve adatgyűjtés a tanulásmenedzsment-rendszer felhasználói aktivitást követő funkcióit felhasználva.
Késlekedők: azok megszólítása, akik nem kezdték el időben a kurzust.
Kezdők: azok célzott támogatása, akik korábban nem végeztek online kurzust.
Valaki figyel: a „valaki figyel rám” pozitív érzésének tudatos megteremtése.
Egyéni segítség: egyéni konzultáció felajánlása, online hívás keretei között és/vagy személyre szabott barátságos, rövid levél formájában.
Személyes üzenet: személyre szabott üzenetek küldése az előzetesen begyűjtött tanulói információk felhasználásával.
Proaktivitás: a tanácsadó személy kezdeményezi a kapcsolatfelvételt.
Barátságos hang: rövid, barátságos, informális stílusú kommunikáció.
Idő: elég idő biztosítása a moderátornak és személyes támogatónak a támogatói feladatok elvégzésére.
Automatizálás: gépi technológiák, mint kiegészítő támogatási formák használatának lehetősége (pld. tutorbot).
Több csatorna: a résztvevők választhatnak többféle támogatási lehetőség közül.

A kurzusok adaptációja, nyílt oktatási tartalom, akkreditáció

A projekt lezárását követően a TeachUP kurzusok, és a hozzájuk tartozó kiegészítő anyagok nyílt oktatási tartalomként (OER) már nyilvánosan hozzáférhetőek.

Az érdeklődő oktatási intézményeknek az Oktatási Hivatal a TeachUP magyar nyelvű kurzusokat ingyenesen átadja a Creative Commons 4.0 licenc szerinti felhasználásra, további hasznosításra:

 1. a Moodle rendszert használó oktatási intézmények számára Moodle alapú változatban
 2. bármilyen más tanulásmenedzsment-rendszert használók számára HTML oldalakat, letölthető segédanyagokat és kvízkérdéseket tartalmazó csomag formájában.

A kurzus anyagainak szabad (Creative Commons 4.0 licenc szerinti) felhasználása megengedi a radikális módon való tartalmi és szerkezeti átdolgozást is, de meg kell nevezni a forrást, ugyanolyan licenccel kell továbbadni a származékos művet, és nem származhat anyagi haszon a felhasználásból.

A kurzusokhoz készülőben van és hamarosan elérhető lesz egy u.n. Támogatói kézikönyv, ami tartalmazza az ajánlásokat, sablonokat a moderátori, és a személyes tanácsadói beavatkozásokra.
(A támogatások során a moderátor az egész közösséggel kommunikál, a személyes tanácsadó pedig egyénileg veszi fel a kapcsolatot bizonyos résztvevőkkel.)

Akkreditáció

2020 folyamán az Oktatási Hivatal a kurzusokat online, 30 órás pedagógus-továbbképzési tanfolyamként akkreditálta.

A kurzusok elérhetősége:

TeachUP 1: formatív értékelés és személyre szabott tanulás a gyakorlatban

Alapítási engedélyszám: 287/10/2020.

Információ.

TeachUP 2: kollaboratív tanulás és kreatív gondolkodás fejlesztése a gyakorlatban

Alapítási engedélyszám: 542/8/2020.

Információ.


Forrás: Pixabay