Köznevelési tematikus hetek, tematikus napok

Mondd el és elfelejtik,
Mutasd meg és emlékezni fognak rá,
Vond be őket és tudni fogják.”
/Konfucius/

Kedves Kollégák, Kedves Olvasók!

Önök az EFOP-3.2.15–VEKOP-17-2017-00001 Uniós projekt*1 Köznevelési tematikus hetek, tematikus napok programfejlesztése című alprojektjének elektronikus kiadványával ismerkedhetnek meg a következőkben.

Programfejlesztésünk általános pedagógiai célja – az EMMI Köznevelési Államtitkárságának a tanév rendjében szereplő témahét programjaihoz (Fentarthatósági témahét, Digitális témahét, Pénz7) illeszkedően, azok programkínálatát bővítendő – a XXI. századi köznevelés elvárásainak megfelelő szemléletformálás, a tanítási tartalmak mindennapokban használható gyakorlati ismereteinek játékos, élményszerű átadása, illetve tanár kollégáink ösztönzése új pedagógiai módszerek kipróbálására, szélesebb körű alkalmazására.

A fejlesztésben részt vevő szakértői csoport olyan új nevelési területekre kidolgozott tematikus programok (3 tematikus hét és 3 tematikus nap) megalkotását kapta feladatul, amelyek az oktatáspolitika és a szakma – remélhetőleg – egy irányba mutató célkitűzéseinek megfelelően, az adott területeken képesek valós tanítási-tanulási alternatívát kínálni a tradicionális iskolai tartalmak mellé, új színekkel kiegészítve azt, gazdagítva és kicsit át is hangolva a teljes iskolai életet.

Tematikus programjaink nem titkolt célja, hogy megvalósulásukkal jó értelemben „felbolygassák az iskolát”. A tanítási év mindennapjaiban mintegy teraszt képezve lazítsák fel a hagyományos tanórai kereteket és azzal tegyék élményszerűvé a tanulási folyamatot, hogy valódi tevékenységekre alapozzák a tárgyi tartalmakat - a tanulók személyiségének és tudásának komplex fejlesztését helyezve a középpontba.

Csak remélni tudjuk, hogy mintaprogramjainkkal, a programokhoz kapcsolódó ajánlásainkkal, példájuk követésre bátorító biztatásával – ha csak kicsinyke mértékben is, de - hozzá tudunk járulni a tanulásról alkotott kép és a tanítási gyakorlat megváltoztatásához. Hogy diákjaink tudatában a tanulás fogalma NE elsősorban a gyötrelmekkel elsajátított ismeretek halmazával azonosítódjék, hanem a megoldandó, életszerű problémák kihívásokkal és élményekkel teli – a tévutak bejárásának szabadságát is magában foglaló – felfedezését jelenthesse.

Papp László
programfelelős
szakmai szakértő


*1 EFOP-3.2.15–VEKOP-17-2017-00001 A köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó mérési-értékelési és digitális fejlesztések, innovatív oktatásszervezési eljárások kialakítása, megújítása című Uniós projekt

A kiadvány részeit az alábbi linkekre kattintva érheti el:

1. A kiadvány ismertetője:

2. Köznevelési tematikus hetek:

3. Köznevelési tematikus napok: