Köznevelési tematikus hetek, tematikus napok

Mondd el és elfelejtik,
Mutasd meg és emlékezni fognak rá,
Vond be őket és tudni fogják.”
/Konfucius/

Kedves Kollégák, Kedves Olvasók!

Önök az EFOP-3.2.15–VEKOP-17 uniós projekt Köznevelési tematikus hetek, tematikus napok programfejlesztése című alprojektjének elektronikus kiadványával ismerkedhetnek meg a következőkben.

Programfejlesztésünk általános pedagógiai célja – az EMMI Köznevelésért Felelős Államtitkárságának a tanév rendjében szereplő témahét programjaihoz (Fenntarthatósági Témahét, Digitális Témahét, Pénz7) illeszkedően, azok programkínálatát bővítendő – a XXI. századi köznevelés elvárásainak megfelelő szemléletformálás, a tanítási tartalmak mindennapokban használható, gyakorlati ismereteinek játékos, élményszerű átadása, illetve tanár kollégáink ösztönzése új pedagógiai módszerek kipróbálására, azok szélesebb körű alkalmazására. 

A fejlesztésben részt vevő szakértői csoport olyan új nevelési területekre kidolgozott tematikus programok (3 tematikus hét és 3 tematikus nap) megalkotását kapta feladatul, amelyek az oktatáspolitika és a szakma – remélhetőleg – egy irányba mutató célkitűzéseinek megfelelően, az adott területeken képesek valós tanítási-tanulási alternatívát kínálni a tradicionális iskolai tartalmak mellé, új színekkel kiegészítve azt, gazdagítva és kicsit át is hangolva a teljes iskolai életet.

Tematikus programjaink nem titkolt célja, hogy megvalósulásukkal jó értelemben „felbolygassák az iskolát.” A tanítási év mindennapjaiban mintegy teraszt képezve lazítsák fel a hagyományos tanórai kereteket és azzal tegyék élményszerűvé a tanulási folyamatot, hogy valódi tevékenységekre alapozzák a tárgyi tartalmakat - a tanulók személyiségének és tudásának komplex fejlesztését helyezve a középpontba.

A tervezés során ehhez megfelelő módszertannak bizonyult a Jövő Osztályterme Eszköztár, mely innovatív útmutatóival és segédanyagaival támogatta munkánkat. Ennek megfelelően a tematikus napok és hetek felépítésénél az Eszköztár tevékenység alapú tervezését vettük alapul, és kiinduló egységként a tanulási tevékenységeket alkalmaztuk.

Csak remélni tudjuk, hogy mintaprogramjainkkal, a programokhoz kapcsolódó ajánlásainkkal, példájuk követésre bátorító biztatásával – ha csak kicsinyke mértékben is, de – hozzá tudunk járulni a tanulásról alkotott kép és a tanítási gyakorlat megváltoztatásához. Hogy diákjaink tudatában a tanulás fogalma NE elsősorban a gyötrelmekkel elsajátított ismeretek halmazával azonosuljon, hanem a megoldandó, életszerű problémák kihívásokkal és élményekkel teli – a tévutak bejárásának szabadságát is magában foglaló – felfedezését jelenthesse.

Papp László
programfelelős
szakmai szakértő

 

A kiadvány részeit az alábbi linkekre kattintva érheti el:

1. A kiadvány ismertetője:

1.1. A fejlesztő csapat bemutatása 
1.2. A pedagógiai tervezőmunka alapelvei
1.3. Útmutató a tematikus programok használatához
1.4. Tanulási tevékenységek tára

2. Köznevelési tematikus hetek:

2.1. A hatékony, önálló tanulás gyakorlata és az internet használata az önálló tanulásban
2.2 „Természet – tudomány – társadalom” (Természettudomány a gyakorlatban)
2.3 Tervezés a gyakorlatban (Kreatív, alkotó tematikus hét)

3. Köznevelési tematikus napok:

3.1 Az egészségtudatos gondolkodás és az iskolán kívüli mozgástevékenységek
3.2 Demokráciára, tudatos állampolgári kompetenciára nevelés
3.3 Pályaorientációs Tematikus Nap