élőhely
(560)

 • A vizes élőhelyek A természetvédelem, az ár- és belvízvédelem, továbbá a mezőgazdasági termelés szempontjából is fontos vizes élőhelyek olyan területeket foglalnak el, mint (a.) a vízfolyások víztere, hullám-, illetve ártere és parti sávja; valamint a (b ...
 • ... élnek. A növénytársulások fajai az élőhely nyújtotta életfeltételeket különbözőképpen használják ki ... élnek. A növénytársulások fajai az élőhely nyújtotta életfeltételeket különbözőképpen használják ki ...
 • ... és a tundra. Erdei élőhely szintjei Ligetes élőhely Az élőhelyek közösségeire az ...
 • Az életközösség térbeli alapegysége, az élettérnek az a legkisebb része, amelyen belül a környezeti viszonyok azonosak, de eltérnek más, szomszédos élőhelyek környezeti viszonyaitól. Az élővilág egyed feletti szerveződésének szerkezeti és működési ...
 • Növények meghatározott, törvényszerű együttese, állománya az adott környezet (alapkőzet, domborzat, vízgazdálkodás) egysége és annak kifejezője (indikátora) pl. erdő-, vizes-, gyeptársulás. Fokozottan védett területek II. Vizes élőhelyek jellemzői: ...
 • Melyek a Magyarországon is őshonos dísznövények természetes élőhelyei ? Melyek a Magyarországon is őshonos dísznövények természetes élőhelyei ? ártéri erdők ártéri erdők babérlombú erdők babérlombú erdők száraz tölgyesek száraz tölgyesek fenyvesek ...
 • ... , melynek során a hegyvidéki erdő élőhely funkciójának jellemzőit elevenítheti fel. Ha ... , melynek során a hegyvidéki erdő élőhely funkciójának jellemzőit elevenítheti fel. Ha ...
 • Az éghajlati öveknek megfelelően, az éghajlati tényezők hatására a talajzónákkal együtt, az Egyenlítővel közel párhuzamosan kialakult társulástípusok. A közép-európai (és így magyarországi) vegetációövek a következők: Üde mérsékelt övi erdők (bükkösök, ...
 • ... a Madarakról szóló Direktíva, az Élőhely Direktíva és a CITES Nemzetközi ... elsősorban a vándormadarak védelme. Az Élőhely Direktíva célja az EU jellegzetes ... a Madarakról szóló Direktíva, az Élőhely Direktíva és a CITES Nemzetközi ... elsősorban a vándormadarak védelme. Az Élőhely Direktíva célja az EU jellegzetes ...
 • A fűzfa természetes élőhelye Fűzfákat kertekben, parkokban is láthatunk, de igazi élőhelye a vizek partja. Hatalmas méretűre is megnőhetnek ha a környezetük minden feltételnek megfelel. Olyan növény, melyen vagy csak porzós, vagy csak termős virágzat van. ...
 • MÉTA Adatbázis
  ... következtetések levonására lehetünk képesek. Az élőhely sokféleség áttekintő térképe A MÉTA ...
  2007. december 26.
 • Kétéltűek és hüllők védelme
  ... szaporodó helyeként funkcionál. A beépítés, élőhely átalakítás, lecsapolás, feltöltés vagy helytelen ... egyre több helyen ezeket az élőhely típusokat is átalakítják, letermelik, elsősorban ... élőhely kaszálása során, főleg, ha az érintett élőhely egy mocsárrét, vagy vizes élőhely ...
  2012. november 19.
 • A Homoki gyík
  Vékony, karcsú testalkatú gyík, melynek maximális hossza 16-18 cm. Feje hosszú és keskeny, homloka lapos. Lábai vékonyak és viszonylag hosszúak. Farka hosszú és fokozatosan elkeskenyedő. A hátoldal alapszíne sárgásbarna, vagy barnásszürke, a közepén ...
  2004. augusztus 31.
 • Natura 2000 fotópályázat
  A Natura 2000 egy, az Európai Közösség egészére kiterjedő természetvédelmi területek hálózata, amelyet részben az 1992-es Élőhelyvédelmi Irányelv alapján hoztak létre. A hálózat célja, hogy biztosítsa Európa legértékesebb és legfenyegetettebb fajainak és ...
  2012. augusztus 9.
 • Veszélyeztetett állatfajok
  Barlangi szalamandra Az ARKive Egy korábbi írásunkban már foglalkoztunk a Google Earth adta lehetőségekkel, akkor különböző állatfajok nyomkövetését ismerhettük meg. Ezúttal veszélyeztetett fajok nyomába eredünk. A program Rétegei közt találjuk a ...
  2013. október 4.
 • Összeegyeztethető érdekek a lápvidéken
  Tervezett élőhely-rehabilitáció a Csicsós-lápon Közép-Európa valaha legnagyobb, összefüggő síklápját, az Ecsedi-lápot a XIX. század végén csapolták le egészségügyi és árvízvédelmi okokra hivatkozva. 30 ezer hektár mocsarat, lápot, vizes élőhelyet ...
  2005. március 30.
 • A rákosi vipera
  A hazai természetvédelem egyik legfontosabb feladata megmenteni a kipusztulástól a parlagi, más néven rákosi viperát. Elfogadott tény, hogy hazánk legveszélyeztetettebb gerincese ez a kígyófajta, ha hamarosan nem találnak valami megoldást megmentése ...
  2002. július 11.
 • Biodiverzitás Európában
  ... vidék foltokká zsugorodik, beszűkül az élőhely, az óceánok, nagy tavak szigetein ... és sokszínűség. A fragmentálódott, feldarabolódott élőhely az élőlények populációit elszakítja egymástól ... annál inkább képes kivédeni az élőhely kedvezőtlen változásait, minél többféle kapcsolat ...
  2004. február 23.
 • Az élet alapja
  A fragmentálódott, feldarabolódott élőhely az élőlények populációit elszakítja egymástól, ... annál inkább képes kivédeni az élőhely kedvezőtlen változásait, minél többféle kapcsolat ...
  2007. december 1.
 • Eltűnő vizeink
  Mára az egyezményt elfogadó országok száma száz fölé emelkedett, magába foglalva nyolcvanmillió négyzetkilométert. A dokumentum elfogadásának dátumán tartott Vizes élőhelyek napja minden évben egy vezérfonalt választ témájaként. 2011-ben ...
  2012. február 1.