írás
(4824)

 • Csoport típus: Publikus
 • ... , az írás által okozott különbségek hangsúlyosabban jelenhettek meg. Írás "Az írás az emberek ... életszükséglet az írás). A római Egyház hozza vissza az írás kultúráját, folyamatos ... előrelépés a nyomtatás feltalálása, az írás által okozott különbségek hangsúlyosabban jelenhettek ...
 • ... , aminek grafikai megjelenését az ecsettel írás technikája egyszerűsített le. Két ilyen ... . Görög és római írás A görögök az írás tudományát a föníciaiaktól „lesték ... jobbra írást is. A görög írás leegyszerűsített, mértani formákból állt. Formájának ... , aminek grafikai megjelenését az ecsettel írás technikája egyszerűsített le. Két ilyen ...
 • ... az írásjeleket. Vizsgálja továbbá az írás dinamikus jellemzőit, amely a sebességben ... folytatott írásbeli kommunikáció alkalmával. Az írás grafológiai tanulmányozása A grafológia görög ... az írásjeleket. Vizsgálja továbbá az írás dinamikus jellemzőit, amely a sebességben ...
 • ... második legfontosabb nyelvi kód az írás. Az írás kialakulásának igénye akkor jelent ... , gazdasági jellegű feljegyzések találhatók. Az írás több évezredes tartalmi és formai ... második legfontosabb nyelvi kód az írás. Az írás kialakulásának igénye akkor jelent ...
 • ... ilyen emberek mindennapos kapcsolata. Az írás megjelenése a beszéd kialakulásához mérhető ... kényszerűen leegyszerűsítették, amivel növekedhetett az írás sebessége, csökkenhetett a felhasználandó felület ... ilyen emberek mindennapos kapcsolata. Az írás megjelenése a beszéd kialakulásához mérhető ...
 • A nyitó zárójel írása Shift + jobb kéz mutatóujja nyújtva fel (Shift + 8). A zárójel közbevetett vagy kevésbé fontos szövegrészt elkülönítő írásjel. Ha a közbevetett szó, szókapcsolat vagy tagmondat írásjelnél ékelődik a mondatba, az írásjelet a záró ...
 • ... fáradságos teljesítményének köszönhető. A legtöbb írás fejlődésében négy korszakot különböztethetünk meg ... szavak elválasztására használták. Az írás Az írás a gondolatközlés és a kultúra ... fáradságos teljesítményének köszönhető. A legtöbb írás fejlődésében négy korszakot különböztethetünk meg ...
 • ... elragadja a feledés, illő az írás erejével megerősíteni azt, amiben a ... között megállapodtak. Hogy ez az írás segítségével és alkalmatos férfiak tanúbizonyságával ... személyem jelenlétében előadott dolog az írás bizonyosságával erősítessék meg…” A középkor ...
 • ... . Conversational (társalgási): Barátságos, folyékony. Az írás a címzettből az elvárt viselkedést ... Jegyzőkönyv Az írásos kommunikáció Az írás közelebb áll a közléshez, mint ... . Conversational (társalgási): Barátságos, folyékony. Az írás a címzettből az elvárt viselkedést ...
 • ... mikrofilmezésre való alkalmassága. A típusú írás A műszaki rajzokon alkalmazhatunk „A ... sortávolságot b-vel jelöljük B típusú írás A műszaki rajzokon alkalmazhatunk „B ... „A”, mind a „B” típusú írás lehet dőlt és álló. A ... , de célszerű a kézzel történő írás megtanulása - ennek hasznát más területeken ...
 • Magyar nyelv és irodalom írásbeli
  A vizsga menete Segédeszközök nem használhatók, kivéve a Magyar Helyesírási Kéziszótárt és a Magyar Irodalmi Szöveggyűjteményeket. Középszinten a vizsga két részre, egy szövegértésre és szövegalkotásra oszlik. Az első feladatlap kitöltésére egy óra, míg a ...
  2012. május 7.
 • Fókuszban az érettségi
  Sokszor görcsbe rándul az ember gyomra, amikor arra gondol, hogy már csak pár hónap, s mindjárt itt az érettségi. A bizonyítványt pedig nem adják ingyen, le kell tenni érte valamit az asztalra, s valószínűleg nem is keveset. Persze, ez nem könnyű, s senki ...
  2007. november 12.
 • Teszt - Írástörténet
  ... . században 13. Melyik a főníciai írás legnevezetesebb emléke? a) a pun ... írás örökösének? a) az indiai írás b) a perzsa írás c) az arab írás ... 20. Hogyan került a görög írás Rómába? a) az etruszkok közvetítésével ...
  2004. május 19.
 • Mintafeladatok a Cambridge nyelvvizsga írásbeli részéhez
  ... szerint PET - alapfokú szint Az írás és olvasás készséget vizsgáló feladat ... , mint az FCE esetében: újságcikk írás, kommentár, kritika, riport, véleménykifejtés társadalmi ...
  2002. február 26.
 • Grafológia a pedagógiában
  ... már csak kevés változik; az írás 30 éves korra válik karakteressé ...
  2005. január 26.
 • Könyv, film, módszertan
  ... való áttérés megkönnyítése, a sikeres írás- és olvasástanítás Waldorf módszere, a ... Csoport, Budapest, 2004 Kapcsoskönyv az írás, olvasás tanításához SuliNova Kht - Pedagógiai ...
  2010. május 28.
 • Irányok és stratégiák
  ... ; beszéd- és nyelvfejlesztés; egészséges gyermek írás/olvasás stratégia Új-Skócia (Nova Scotia ... (Newfoundland and Labrador) prioritásai: K-12 írás/olvasástudás "Az olvasás szeretetéért Verseny ... tanítók számára, stb. Felnőtt írás/olvasástudás Írás/olvasástudási ösztöndíj program "Olvass és ...
  2004. október 14.
 • A középkor magyar irodalma – A 11. századtól a 15. századig
  Az egyházi latin nyelvű írásbeliség Az egyházi latin nyelvű irodalom többségében nem teológiai ihletettségű. A leggyakrabban előforduló szövegek a szakrális-rituális élethez kapcsolódnak: elsősorban legendák, illetve énekek, törvények. A legendák közül ...
  2013. december 3.
 • Korán kell kezdeni
  ... mi is az a kreatív írás, 10 különböző választ kapunk. A ... hallgató elmondta, hogy a kreatív írás már 120 éves múltra tekint ... években elindult az Írás módszer mozgalma, vagyis hogy az írás több részes ... elmondta, mennyire fontos, hogy az írás megkezdésekor az író megfogalmazza, miről ...
  2013. szeptember 10.
 • A szerelmeskedő Árpád
  A magyar regény fejlődése egészen más képet mutat, mint más, idegen országoké: a kísérletezés, próbálkozás kora nálunk alig tartott tovább egy emberöltőnél, míg a nyugati irodalmakban a regény születését többszázados "vajúdások" vezették be, s további ...
  2007. október 23.