assisi szent ferenc
(39)

 • ... Assisi Szent Ferencről, a ferences rend alapítójáról szóló legenda az egyik legismertebb. Szent Ferenc ... események. Assisi Szent Ferenc perugiai legendája, Helikon Kiadó, Bp., 1990. Európában Assisi Szent Ferencről, a ferences rend alapítójáról szóló legenda az egyik legismertebb. Szent Ferenc ...
 • ... a hosszház legismertebb ciklusának, a Szent Ferenc életét huszonnyolc jelenetben elbeszélő képsorozatának ... Croce Bardi kápolnájának oltárképe. Az assisi ciklus képei ezeknek részben továbbfejlesztett ... . Ebből a csoportból emelkedik ki Szent Ferenc lépő alakja, és vele szemközt ...
 • ASSISI SZENT FERENC NAPJA (OKTÓBER 4.) Assisi Szent Ferenc 1181-ben született Assisiben. A ferences ... muravidéki és szlavóniai földművesek a Ferenc nap körüli hetet búzahétnek nevezik ...
 • Szent Ferenc mester: Assisi Szent Ferenc prédikációja a madaraknak
  Szent Ferenc mester: Assisi Szent Ferenc prédikációja a madaraknak, 1260-as évek, Assisi, San Francesco, alsó templom, hosszház, freskó.
 • Keresztény értékrend: Assisi Szent Ferenc a szegénység prófétája
  Keresztény értékrend: Assisi Szent Ferenc a szegénység prófétája
 • Giotto: Assisi Szent Ferenc stigmatizációja
  Giotto: Assisi Szent Ferenc stigmatizációja, 1300 k. Párizs, Louvre, 163 x 313 cm. tempera, fa.
 • ... bal oldali első mellékkápolnájában, a Szent Márton­-kápolnában ugyanekkor, az 1310-es évek ... falon, a bejárat mellett látható Szent Márton megtagadja a katonai szolgálatotfreskón ... ferences templom falai közé. Az assisi Szent Ferenc templom freskói több mint négy ...
 • Szent Ferenc Assisi városában született, igen tehetős kereskedő ... tökéletes szegénységen nyugvó szabályokat adott. Ferenc társaival testvéri közösséget alakított, elvonultak ... azokat, akiknek “eretnek” gondolataik voltak. Ferenc, miután megjelentek testén Krisztus sebei ...
 • ... fő jelenete Szent Ferenc stigmatizációját ábrázolja. A retabulumpredelláján a szent életének három további ... és közvetlen összefüggésben áll az assisi felső templom freskóival: a négy ... , és egyben az első, amelyben Szent Ferenc legendájának egyetlen kiemelt, bár tagadhatatlanul ...
 • Giotto: Szent Ferenc prédikációja a madaraknak
  Giotto: Szent Ferenc prédikációja a madaraknak, 1295 k. Assisi, San Francesco, felső templom, hosszház, freskó.
 • Assisi Szent Ferenc
  ... egyáltalán nem szent életéről volt ismeretes. Édesapja Pietro Bernardone posztókereskedő, Assisi leggazdagabb ... inkább a Ferenc mellett döntött. Hiszen a Jánossal ellentétben, a Ferenc név ... a Ferences rend születésnapja. Az "assisi bűnbánók" végtelen türelme hamarosan felkeltette ...
  2005. február 16.
 • Tudtad-e? #4
  ... képei különlegesen érdekes egységet alkotnak. Ferenc élete – egyes vélemények szerint túlzottan ... A legenda úgy tartja, hogy Ferenc különleges képesség birtokosa volt. Egyrészt ...
  2014. november 4.
 • Ritkaságok a szeged-alsóvárosi gyűjteményben I.
  ... díszíti: a Szentháromság, Szent István király, Assisi Szent Ferenc, Páduai Szent Antal és a Győztes ... kehely a Szentháromság, Szent István király, Assisi Szent Ferenc, Páduai Szent Antal és a Győztes ... Immaculata, részlet a kehelyről. 5. Szent Ferenc stigmatizációja, részlet a kehelyről. 6 ...
  2015. február 23.
 • Október
  ... - Mindszent hava Október 4. - Assisi Szent Ferenc napja Assisi Szt. F. a ferences rend ... egyház egyik legnagyobb női szentje Szent Teréz. Dologtiltó napot jelentett az ... szolgált. A templomból körmenettel vonultak Szent Vendel szobrához, akit pásztoröltözetben, lábánál ...
  2003. május 8.
 • Szerzetesrendek
  ... építették kolostoraikat. A ferencesek közösségét Assisi Szent Ferenc alapította a 13. század folyamán ... rendekre váltak szét: a szegénységet Szent Ferenc értelmezése szerint vallók lettek az ... harmadik csoportként létrejött a szintén Szent Ferenchez való visszatérést valló kapucinusok ...
  2002. augusztus 31.
 • Az állatok világnapja
  ... kanyarodjunk vissza az Állatok Világnapjára. Assisi Szent Ferenc halálának évfordulóján, minden év október ... védelmére hívjuk fel a figyelmet. Assisi Szent Ferenc cannariói prédikációja alkalmával intézett intelmeket ...
  2013. október 2.
 • Virágzó középkor
  ... a fejével a Szajnáig rohanó Szent Dénesnek. Az Azincourt-i csatát megelőzően ... jelöli!) Linkek Részletes angol életrajz: Assisi Szent Ferenc életrajza A nyugati szerzetesség elterjedéséről ... . Legnevesebb képviselői: Jacopo da Todi, Assisi Szent Ferenc. Manuszkript manus (kéz) + scriptum ...
  2002. augusztus 31.
 • Giotto: Krisztus siratása
  ... utazott, ahol az újonnan épült Assisi Szent Ferenc bazilika freskóinak elkészítésére kapott megbízást ... vele tartott Giotto is. A Szent Ferenc életét bemutató freskósorozat szerzősége mai ... , Mária Magdolna Jézus lábainál sír. Szent János pedig hitetlenkedve, fájdalmas kiáltással ...
  2014. június 25.
 • Új szerzetesrendek
  ... kolostoraikat. Ferencesek A ferencesek közösségét Assisi Szent Ferenc alapította a XIII. század folyamán ... rendekre váltak szét. A szegénységet Szent Ferenc értelmezése szerint vallók lettek az ... harmadik csoportként létrejött a szintén Szent Ferenchez való visszatérést valló kapucinusok ...
  2014. november 12.
 • A középkor magyar irodalma – A 11. századtól a 15. századig
  ... Könyvtár őrzi, első olvasatát Faludi Ferenc készítette, 1770-ben. Az első összefüggő ... legrégebbi ismert elbeszélő mű az Assisi Szent Ferenc életét feldolgozó legenda, amely a ... . Árpás Károly középiskolai tanár Deák Ferenc Gimnázium, Szeged a Madách Irodalmi ...
  2013. december 3.