cseh
(1038)

 • Csoport típus: Publikus
 • ... szomszédos is. A gyorsan fejlődő cseh piacgazdaság Csehország komoly ipari hagyományokkal ... részvétele a nemzetközi munkamegosztásban A cseh ipar viszonylag nagy energiafogyasztó, ami ... termelési tapasztalatok tették Világhírű a cseh porcelán- és kerámiaipar, amelynek központja ...
 • Bevezető A cseh állam több mint 1000 éves ... , aminek több mint 90%-a cseh, és csupán a szlovákok jelentenek ... a legnagyobb számban. Bevezető A cseh állam több mint 1000 éves ...
 • ... kiemelkedő térszínek két medencét, a Cseh- illetve a Morva-medencét ölelik körül ... kiemelkedő térszínek két medencét, a Cseh- illetve a Morva-medencét ölelik körül ...
 • DRÁMAIATLAN DRÁMÁK Drámáiban az orosz vidék üres, tespedő világát jeleníti meg, művei nem tragédiák és nem vígjátékok: drámaiatlan drámák, hisz a vegetatív szinten élő emberek életében még valódi konfliktusok sem alakulhatnak ki. A három nővér (1901), a ...
 • Anton Pavlovics Csehov (1860–1904) író, novellista, drámaíró Taganrogban született. Moszkvába végezte orvosi tanulmányait, már egyetemi évei alatt kórházakban dolgozott. Első műveit – szatirikus elbeszélések– is ekkor jelentette meg különböző élclapokban ...
 • Anton Pavlovics Csehov (1860–1904) novelláiban (6-os számú kórterem, Prisibejev altiszt, A csinovnyik halála, Kaméleon, Fájdalom, Bánatstb.) az orosz realista hagyományokat ötvözi a naturalizmussal. Több kötetet kitevő elbeszélései a századvég orosz ...
 • A lengyel, a cseh és sz orosz állam kialakulása ... Német-római Császárság függőségébe került. A cseh egyháznak nem volt saját érseksége ... császárokkal sikerült elismertetniük, hogy a cseh fejedelemségből királyság legyen. A 11 ...
 • Csehország és Prága a 14. század második felében és 1400 körül Csehország, és ezen belül Prága művészeti központtá válásához a 14. század közepén meghatározó mértékben járult hozzá az a tény, hogy a Luxemburgi-dinasztiából származó IV. Károly ide ...
 • A három lányt (Irina,Mása és Olga – a három nővér) jószerivel csak nevük különbözteti meg, ábrándozásuk (Moszkva, a régi Baszmannaja utca), álmodozásuk (a vidéki unalmas élettől való megszabadulás) üres nosztalgia (miként üres és idétlen fecsegésnek ...
 • Melyek a Sirály című dráma azon jelenetei, amelyek alapján akár tragédia is lehetne? Hogyan teremti meg az író a drámai feszültséget, és milyen módszerekkel éri el, hogy az események mégsem válnak tragikussá? Melyek azok a mozzanatok, amelyek komikusak, ...
 • Közép-Európa gyöngyszeme
  ... vetésterületét indokolja, hogy a világhírű cseh sörgyártás alapanyagait szolgáltatják. És hát ... híres "prágai tavasz" reformmozgalma idején cseh kommunista vezetők megpróbálták a rendszert ... modern cseh irodalom képviselői közé tartozik napjaink talán legolvasottabb két cseh írója ...
  2003. augusztus 14.
 • Csehszlovák-magyar kapcsolatok – 1920 II.
  ... az Osztrák-Magyar Monarchia keretei között Cseh- és Morvaország a magyar agártermékek ... fontos piaca volt, ugyanekkor a cseh ipar számára Magyarország nyújtott komoly ... magyar állam a Magyarországra irányuló cseh iparcikk importot sújtó behozatali intézkedéseket ...
  2014. október 10.
 • Cseh László bronzérmes
  ... - 400 méter vegyesen olimpián, 1992-ben. Cseh László névjegye Született: 1985. december ... , hogy apjától örökölte tehetségét. Idősebb Cseh László ifjúsági kontinenselső volt, Hirsch ... ezüstről. Teljesítményéhez szívből gratulálunk! Idősebb Cseh László névjegye Született: 1952. március ...
  2004. augusztus 26.
 • A cseh ipar és esélyei
  ... szénbányászathoz kapcsolódó nehézipar révén. A cseh iparnak tradíciói vannak. A gépgyártás ... , de kialakult néhány sajátos, világszínvonalú cseh iparág is. Ilyen például a ... , kvarchomok, komló) magas színvonalon. A cseh ipar életképességét mutatja, hogy a ... EU-hoz csatlakozó országok közül. A cseh és a közép-európai átalakulás egyik ...
  2003. július 9.
 • Speciális nevelési igényű gyermekek
  A cseh alkotmány kimondja, hogy minden gyermeknek ...
  2004. május 12.
 • Csehszlovák-magyar kapcsolatok az 1920-as években
  ... figyelmet, hogy Prága és a cseh politikai elit a nemzetállamépítést tekintette ...
  2014. szeptember 30.
 • Mindszenty József bíboros III.
  Hamvas Endre csanádi püspöknek - akinek egyházmegyéjéből Eleket, Almáskamarást, Kübekházát és Újszentivánt érintette a kitelepítés - 1946. január 8-án kelt levelében a következőket írta: „A magam részéről illetékes helyen idejében mindent megtettem az ...
  2017. június 13.
 • Jagellók Európában
  ... cseh-magyar ág kialakulása A huszita cseh rendek először Luxemburgi Zsigmond uralkodása ... Prágában átvette a kormányzást. A cseh trón megszerzése tette lehetővé ugyanis ... , hiszen már Ulászlóé volt a cseh korona. János Albertet fegyverrel támogatták ... magyar, majd a következő évben cseh királlyá koronáztatta. A Jagellók cseh-magyar ...
  2014. április 18.
 • Jagellók Magyarországon
  ... nagyrészt Magyarországon éljen, amit a cseh rendek nem elleneztek. Egyrészt mert ... jelenséget nevezzük rendi nacionalizmusnak. A cseh –magyar viszonyt egy dolog terhelte ... értelmében az 1506-ban született Lajos cseh és magyar trónörökös eljegyezte Habsburg ...
  2014. május 14.
 • A rendszerváltás
  Antall József és M. Gorbacsov Bevezető gondolatok Míg az 1960-as években a szocialista országok látványos gazdasági növekedést produkáltak, az 1970-es években ez a növekedés már elmaradt a nyugati társadalmakétól. Az 1980-as évekre már súlyos gazdasági ...
  2014. május 30.