eur
(6693)

 • Csoport típus: Publikus
 • Csoport típus: Publikus
 • Az EUROPOL kialakulásához vezető folyamat A TREVI csoport 1975-ben holland kezdeményezésre jött létre a terrorizmus, a kábítószer-kereskedelem és más súlyos bűncselekmények ellen. Ekkor határozták el, hogy létrehozzák a Közösség bel- és igazságügyi ...
 • Az Európai Biztonsági Együttműködsi Szervezet céljai Eredeti nevén Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet (EBEÉ) Helsinkiben jött létre 33 európai és 2 észak- amerikai állam részvételével (USA, Kanada). Az értekezlet Záróokmányát 1975. augusztus ...
 • Európai Tanács feladatai és hatásköre Egyetlen intézmény sem gyakorolt olyan mély hatást az európai integrációs folyamatra mint az Európai Tanács. Tulajdonképpen ez a szerv nem szerepel a közösségek eredeti intézményrendszerében, hanem utólag lett ...
 • Európai Parlament szerkezete és működése Az Európai Parlament a nemzeti parlamentekhez hasonló módon működik. A plenáris ülések között a képviselők szakmai bizottságokban dolgoznak, ahol megvitatják és egyeztetik a frakciók által képviselt véleményt az ...
 • Az euro 1999. január 1-jétől az ECU-t felváltotta az új közös valuta az euró (€). Az euró már nem kosárvalutaként szerepelt. 1999-es bevezetésekor az ECU-hoz hasonlóan csak elszámolási feladatokat látott el, számlapénz formájában létezett. Az euró ...
 • Geschichte der Euro Am 7. 7. 1992 wurde der „Vertrag von Maastricht“ über die Europäische Union unterzeichnet. Im Vertrag wurde die Einführung einer einheitlichen Währung bis 1999 festgelegt. Der Europäische Rat legte dann am 15.12 1995 die Namen für die ...
 • Az euró Az új közösségi valutát, az eurót a Gazdasági és Monetáris Unió harmadik szakaszának életbelépésekor vezették be az Európai Unió 11 tagállamában 1999. január 1-én - ám egyelőre csupán számlapénzként. Ekkortól visszavonhatatlanul rögzítették a ...
 • Európai Bizottság szerkezete és működése A Nizzai Szerződés minden tagállamnak egy biztos delegálását engedélyezi. Ha az Európai Unió tagállamainak száma eléri a 27-et, a biztosok száma nem növekedhet tovább. Ekkor a Tanácsnak egyhangúlag döntést kell ...
 • Bevezető Európa kulturális és történeti szempontból tekinthető inkább kontinensnek, földrajzi értelemben Ázsiával közösen alkotja az Eurázsiai kontinenst. Partvonala tagoltabb a többi kontinensnél. Európa fekvése Európa az északi félgömbön ...
 • Európa nagyszerkezeti egységei Európa domborzata változatos. Ez a változatosság a nyugati részre korlátozódik. Itt gyűrthegységek, lepusztult röghegységek, feltöltött síkságok találhatók. A nyugati részen a táj képét leginkább a Variszkuszi- és a ...
 • Európai dimenzió
  (...) Ebben az elemzésben a Youth and History projekthez kapcsolódva a brit CRMLE (Collaborative Research in Modern Languages Education) kutatási program egyik újabb összetevőjével foglalkozunk, mégpedig az angliai és walesi iskolákhoz eljuttatott ...
  2004. július 13.
 • Európai egységgondolat
  Az egyetlen alternatíva Zeusz és Europé Európa históriáját a 20. század végéig az egymástól többé - kevésbé független nemzetállamok történeteként szoktuk tárgyalni, de emellett jó, ha tudjuk, az európai gondolkodók egy jelentős csoportja az évszázadok ...
  2003. január 2.
 • Az EU intézményei
  Bevezető gondolatok Az európai egyesülés eszméjét 1946 szeptemberében Winston Churchill fogalmazta meg a Zürichi Egyetemen, amikor a francia-német kibékülésen és szövetségen alapuló Európai Egyesült Államok megteremtésére szólította fel az európai ...
  2014. június 4.
 • A polgárok Európája, avagy az uniós állampolgárság
  Forrás: Central Audiovisual Library, EC. Az uniós állampolgárság még nem egy kikristályosodott identitás, még nem tudatosodott a tagállamok polgáraiban, de előnyeit már 1958, a Római Szerződések megkötése óta élvezik. Ekkor valósult meg a munkavállalók ...
  2001. október 15.
 • Az Europassról
  Az Europass eddig is létezett az Európai Unióban, de nem egységes formában, ezért a tagállamok közötti tanulmányi és munkavállalási mobilitást nehezítette, hogy az egyes országokban eltérő gyakorlati tudást takar ugyanaz a végzettség. Ha az Európai ...
  2004. november 20.
 • Kiosztották az idei Európai Minősített eTwinning Projekt címeket
  Hogyan lehet elnyerni az Európai Minősített eTwinning projekt címet? Az egyes Nemzeti Szolgáltatópontok (NSS) kiértékelik az adott ország iskoláinak munkáját, és a szükséges feltételeknek megfelelő iskolákat kitüntetik a Nemzeti Minősített eTwinning ...
  2010. október 16.
 • Uniós kvíz
  Az Európai Unió szerepe és helye a világban meghatározza Európa fiataljainak jövőjét: az Unió tehát nem maradhat távoli misztérium e korosztály előtt. Az európai párbeszédben való részvétel, a különbözőség és az egység megtapasztalása ezért döntő ...
  2016. augusztus 29.
 • Európai határváltozások
  Tizenöt új állam három év alatt 1989 előtt Európában az országhatárok tartósnak és megváltoztathatatlannak tűntek, szinte senki nem gondolt arra, hogy néhány év alatt teljesen átrajzolódik Európa térképe. Arra még kevesebben gondoltak, hogy a határok, ...
  2003. január 18.
 • Intézmények
  Európai Konvent A Konvent egy Európai Alkotmány létrehozásán munkálkodik, előkészíti az Európai Unió jövőjét meghatározó intézményi reformokról meghozandó döntéseket. A testületben Magyarország lényegében teljes jogú tagként vesz részt. Az Európai ...
  2004. február 19.
 • Az Európai Bíróság
  Az Európai Bíróság Az Európai Bíróság létrejötte egyidős az 1950-ben létrehozott három közösséggel, az Európai Szén- és Acélközösséggel, az Európai Atomenergia Közösséggel és az Európai Gazdasági Közösséggel. Jelenleg a szervnek 15, a tagállamok ...
  2003. március 10.