india
(639)

 • ... adószedői jogot gyakorolták. Ezzel megkezdődött India brutális kirablása, kézműiparának tönkretétele, az ... komoly tanulsággal szolgált India történetére nézve: kiderült, hogy India képtelen lerázni Anglia ... komoly tanulsággal szolgált India történetére nézve: kiderült, hogy India képtelen lerázni Anglia ...
 • ... a szolgáltatásokra épül. Vallási megosztottság India életében mai napig nagy szerepe ... keveredéséből jött létre. Népek, nemzetiségek India népességét több népvándorlás, bevándorlások és ... 20 millió lakosú agglomerációjának központja, India legfontosabb kikötője és ipari központja ...
 • ... is keveredett a közelmúltban. India határai, fekvése India több irányból természetes határokkal ... Nyugati-Ghatokat. A monszunra várva - India éghajlatai India éghajlatát a szubtrópusi monszun határozza ... térszíneken magashegységi éghajlat a jellemző. India folyói A Hindusztáni-félsziget történelmében nagy ...
 • ... rendszerint egymással vívták területszerző harcaikat. India a perzsa hódítás és hellenizmus ... meghódítania és hatalma alá hajtania India legnagyobb részét. Leghíresebb uralkodója Asóka ... , kultúra megőrizte folyamatosságát. A Gupta-kor India északi és középső részét a ...
 • ... számít. India kőolaj és földgáz tartalékai is jelentősek. A termőföld India legnagyobb ... , (pl. Kerala államban). Természeti erőforrások India természeti erőforrásokban gazdag ország. Feketekőszénben ... számít. India kőolaj és földgáz tartalékai is jelentősek. A termőföld India legnagyobb ...
 • ... kísérte nagy gazdasági fellendülés, ráadásul India viszonya feszült a szomszédaival, elsősorban ... el a Tibet és India közötti határvonalat) India és Kína 1962-ben egy ... két ország viszonyát. India a 21. században India napjainkban rendkívül gyorsan fejlődik ...
 • A távol-keleti konyha étkezési szokásaiban és ízvilágában is jelentősen eltér az európai szokásoktól. Az indiai konyha jellegzetessége, hogy vallási előírások alapján - hindu és mohamedán - nem fogyasztanak sertéshúst, és nem használnak sertészsírt ...
 • ... elején a gazdasági reformok következményeként India megnyitotta, addig jóval zártabb piacát ... külföldi és az indiai vállalkozókat. India legfontosabb kereskedelmi partnere az USA ... is több céget felvásároló acélvállalata, India egyik leggazdagabb embere, a Lakshmi ...
 • ... A világháború nem hozta meg India népei számára sorsuk jobbra fordulását ... azonban a szántóterületek csökkenéséhez vezetett, India élelmiszer-behozatalra szorult a harmincas évek ... azonban a szántóterületek csökkenéséhez vezetett, India élelmiszer-behozatalra szorult a harmincas évek ...
 • ... alábbiak közül? India a muszlim lakosú területekből jött létre. India a muszlim ... építették ki India közlekedési hálózatát. A britek építették ki India közlekedési hálózatát ... fejlesztésére. India elsősorban búzatermelő terület volt a Brit Birodalmon belül. India elsősorban ...
 • Tudomány és irodalom
  Nyelvészet A Kr. e. V-IV. század környékén élt az indiai nyelvészet megteremtője. Pánini az első nyelvészeti munka szerzőjeként azt a célt tűzte ki maga elé, hogy a hatalmas területen használt és ezért sokféle formában eltorzult nyelv egységesebb és ...
  2014. február 4.
 • A klasszikus India
  ... nem alakulhatott ki sosem, ma India, Pakisztán, Bangládés, Afganisztán egy része ... elfoglalására, de nem járt sikerrel. India átmeneti egységesülésére a Kr.e ... a szubkontinens jelentős részén. Társadalom India társadalmi berendezkedését alapvetően a kasztrendszer ...
  2013. augusztus 2.
 • India népei
  ... volt ismeretes Pandzsáb, majd egész India területén. A nyolcadik guru a ...
  2005. december 2.
 • Indiai templomok
  ... . Az első az oriszai stílus (India északkeleti részén), mely a Szómavamsi- ...
  2006. június 27.
 • A temetők Indiana Jones-a
  Az utóbbiakról úgy beszél, mintha a saját páciensei lennének, és büszkén említi, hogy ugyanolyan módszereket alkalmaz az ő esetükben is, mint a mai igazságügyi orvosi munkában szokásos. "Mindegy, hogy Szent Johanna relikviájáról vagy egy olyan kézről van ...
  2012. augusztus 27.
 • India vallása és építészete
  Vallás Az árják ősi hite, az ún. védikus vallás szent iratai a Védák könyvei. E vallás tanai szerint az embert és a világot az istenek szétszabdalt testéből alkották, ezek lettek pl. a kasztok. A kereszténységhez vagy az iszlámhoz hasonló túlvilági ...
  2013. augusztus 5.
 • Szomorú karácsony
  ... régióhoz tartoznak: Dél-Ázsiához (Srí Lanka, India, Maldív-szk.) és Délkelet-Ázsiához (Indonézia, Malajzia ... földrengéseket? A középiskolai földrajztankönyvek szerint India és Ausztrália egy lemezen fekszik ... régióból. Az Andamán- és Nicobar-szigetek India egyik zárt tartományának számítanak, külföldiek ...
  2005. január 3.
 • Matematikaórán Indiában
  ... , a képen ajándéktárgy készítése látható. India büszke oktatásügyére Gazdasági fejlettségéhez képest ...
  2004. február 10.
 • Spielberg listája
  Sikersztori Steven Spielberg a világ leghíresebb filmrendezője. Ha például, megkérdeznék a köz véleményét, és tennék ezt a fejlettebb világ bármely országában, akkor tíz megkérdezettből kilenc őt adná meg a filmrendezői Top 10 első neveként. A tizedik ...
  2000. február 15.
 • A britek Indiában
  ... céljából iparos falvak jöttek létre India európaiakkal érintkező részein. A kereskedelem ... először engedélyt raktárházak létesítésére, amelyeket India különböző körzeteiben hoztak létre. James ... Az első angol raktárházat 1612-ben India nyugati partvidékének északi részén, Szúratban ...
  2014. május 27.