lettorsz
(83)

 • Mely országokon halad át az E95-ös közút? Mely országokon halad át az E95-ös közút? Lettország Lettország Litvánia Litvánia Oroszország Oroszország Ukrajna Ukrajna Románia Románia
 • Melyik szó írásmódja helytelen? Melyik szó írásmódja helytelen? Finország Finország Hollandia Hollandia Lettország Lettország
 • Összefoglalás az SNA alapvető mérőszámaihoz A nemzetgazdaság jövedelmének, teljesítményének mérésére, összehasonlítására szolgáló SNA rendszert és mutatóit ismerhettük meg a foglalkozás során. A GO, GDP, GNI, GNDI és nettó párjaik a makrogazdaság ...
 • Kelet-Európa földrajzi helyzete, határai Kelet-Európához tartozó országok: Fehéroroszország, Ukrajna, Oroszország, Moldova, Észtország, Lettország, Litvánia. A három balti államot néha Észak-Európához sorolják. Kelet-Európa keleti határai megegyeznek ...
 • A Molotov-Ribbentrop paktum A szovjet-német megnemtámadási szerződés I. cikk. A két Szerződő Fél kötelezi magát, hogy tartózkodik az egymás ellen irányuló minden erőszakos ténykedéstől, minden támadó cselekménytől és minden támadástól, akár külön, akár ...
 • A kezdetek Nyugat-Európa államai egyetértettek abban, hogy számukra két veszélyforrás létezik: egy esetleges újabb német agresszió, illetve egy szovjet támadás. Ezért 1947-48-ban Nagy-Britannia, Franciaország és a Benelux államok kölcsönös katonai ...
 • Európai Unió Tanácsának szerkezete és működése A Tanács soros elnöki tisztsége féléves váltásban jár körbe a tagországok között. A Tanács ülésein minden tagállamból részt vesz egy miniszter. Aszerint, hogy milyen téma kerül napirendre, az adott ...
 • 1939. 09. 01. megkezdődik a második világháború, Németország 4 óra 45 perckor megtámadja Lengyelországot, Angliában és Franciaországban elrendelik az általános mozgósítást, a német stratégia a kétfrontos háború elkerülésén alapuló villámháború 1939. 09. ...
 • Magyarország gazdasági fejlettsége Magyarország a világ leggazdagabb országai között van. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy nála nincsenek sokkal gazdagabbak, viszont azt igen, hogy világ lakosságának jelentős része álmodni sem mer arról az ...
 • Elsődleges jog Elsődleges jogforrásnak tekintjük az ún. alapító szerződéseket és azok módosításait, a csatlakozási szerződéseket, az első és második költségvetési egyezményt és az általános jogelveket: Alapító szerződések és módosításaik: - Az Európai ...
 • Lettországi eTwinning találkozó
  Repülőgéppel utaztunk Varsón kersztül Lettország fővárosába, Rigába. A repülőtéren vártak ránk a helyi szervezők. A francia és a portugál csapattal már a buszon ismerkedhettünk. A partnerkereső találkozónak a Rigától 50 km-re fekvő, Sigulda nevű kisváros ...
  2015. május 28.
 • eTwinning Szeminárium Lettországban
  A találkozóra olyan 12-18 éves korosztályt tanító pedagógusok jelentkezését várjuk, akiknek angol nyelvtudása (min. társalgási szint) lehetővé teszi a találkozón való aktív részvételt (eTwinning program megismerése, szakmai műhelymunka). A műhelymunkák ...
  2017. február 28.
 • eTwinning Szakmai találkozó Lettországban
  A találkozóra olyan 14-18 éves korosztályt tanító pedagógusok jelentkezését várjuk, akiknek angol nyelvtudása (min. társalgási szint) lehetővé teszi a találkozón való aktív részvételt (eTwinning program megismerése, szakmai műhelymunka). A műhelymunkák ...
  2016. február 8.
 • eTwinning Szakmai találkozó Lettországban
  A találkozóra olyan óvodapedagógusok jelentkezését várjuk, akiknek angol nyelvtudása (min. társalgási szint) lehetővé teszi a találkozón való aktív részvételt. (eTwinning program megismerése, szakmai műhelymunka) A műhelymunkák során a résztvevők ...
  2015. március 17.
 • eTwinning Szeminárium Lettországban
  A találkozóra olyan 12-18 éves korosztályú diákokkal foglalkozó pedagógusok jelentkezését várjuk, akiknek angol nyelvtudása (min. társalgási szint) lehetővé teszi a találkozón való aktív részvételt (eTwinning program megismerése, szakmai műhelymunka). A ...
  2018. augusztus 6.
 • X. nemzetközi döntő - Vitázik a világ ifjúsága
  A projektben részt vevő országok, így Csehország, Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Oroszország és Ukrajna fiataljai számára már régóta aktuális téma a migráció, hiszen a 2. világháború óta a legnagyobb menekültválságot ...
  2015. október 19.
 • Elképzelések
  Az Európai Unióhoz 2004-ben csatlakozó országokban a stratégiákban mindenhol érzékelhető a felzárkózási igény. Ezen kívül a rendszerváltó (volt szocialista) országokban a vizsgált időszakban zajlott vagy fejeződött be az oktatási rendszer átalakítása a ...
  2004. október 7.
 • Politikai változások az I. világháború után
  Közép- és Délkelet-Európa területi átrendezése A 19. század elején, a modern nacionalizmus megjelenésekor Közép-és Délkelet-Európa 24 nagy népcsoportja három soknemzetiségű birodalom és a Porosz Királyság alattvalója volt. Az Oszmán Birodalom területén, ...
  2014. október 2.
 • IKT az Eu-ban.
  2004. május 1-jén az Európai Unió történetében az eddigi legnagyobb mértékű tagállambővítésre került sor. A csatlakozó tíz ország: Ciprus, a Cseh Köztársaság, Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Szlovákia és Szlovénia ...
  2004. augusztus 3.
 • A rendszerváltás
  Antall József és M. Gorbacsov Bevezető gondolatok Míg az 1960-as években a szocialista országok látványos gazdasági növekedést produkáltak, az 1970-es években ez a növekedés már elmaradt a nyugati társadalmakétól. Az 1980-as évekre már súlyos gazdasági ...
  2014. május 30.